Protocol de colaborare A.N.P.C - C.N.A.

12.02.2008


envoyer l'article par mail title=
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor Nr. 1/201/12.02.2008 Consiliul Naţional al Audiovizualului Nr. 1616/12.02.2008

În scopul aplicării prevederilor Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii, cu deosebire a art. 13 alin. (1) lit.c), între :
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (A.N.P.C.), cu sediul în Bucureşti, str. Georges Clemenceau nr. 5, sector 1, reprezentată prin domnul DAN VLAICU, Secretar de Stat – Preşedinte şi
Consiliul Naţional al Audiovizualului, cu sediul în Bucureşti, Bd. Libertăţii, nr. 14, sector 5, reprezentat prin domnul RĂSVAN POPESCU – Preşedinte
a intervenit prezentul

PROTOCOL DE COLABORARE

având următoarele OBIECTIVE :

  • Asigurarea unei colaborări active cu privire la schimbul reciproc de informaţii legate de identificarea unor practici comerciale incorecte utilizate în domeniul audiovizualului.
  • Îmbunătăţirea sistemului de informare a consumatorilor, prin intermediul mijlocelor audiovizuale, cu privire la eventuale practici comerciale incorecte.
  • În situaţia în care A.N.P.C. va transmite C.N.A. o solicitare în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 363/2007, Consiliul o va analiza în prima şedinţă publică şi va proceda cu celeritate în scopul obţinerii datelor de identificare ale persoanelor fizice şi juridice împlicate în realizarea unei publicităţi în domeniul audiovizualului, considerată o practică comercială incorectă. Dacă termenul de 5 zile lucrătoare de transmitere a acestor informaţii către A.N.P.C. nu va putea fi respectat de către C.N.A. din motive obiective, atunci acesta se va prelungi cu perioada în care aceste demersuri vor fi, în mod rezonabil, finalizate.
  • În situaţia în care A.N.P.C. va sesiza C.N.A. în legătură cu posibile practici comerciale incorecte în ceea ce priveşte publicitatea şi teleshoppingul în audiovizual, C.N.A. le va analiza în şedinţă publică şi se va pronunţa în conformitate cu competenţele ce îi revin potrivit Legii audiovizualului, comunicând A.N.P.C. soluţia adoptată.

DISPOZIŢII FINALE :

  • Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului Protocol, vor fi antrenate compartimentele operative ale A.N.P.C. şi C.N.A.
  • Prezentul Protocol are valabilitatea de un an de la data semnării sale, cu prelungire automată, pe perioade succesive de câte un an, dacă niciuna din părţi nu notifică celeilalte cererea de încetare a valabilităţii sale, cu minim 30 zile înaintea expirării perioadei de valabilitate.
  • Prezentul Protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare.
  • Pe data intrării în vigoare a prezentului Protocol, îşi încetează aplicabilitatea Protocolul încheiat de părţi în luna decembrie 2005.

Încheiat la Bucureşti, astăzi, 12.02.2008, în 2 exemplare, cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Preşedintele AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR,
DAN VLAICU
Preşedintele CONSILIULU NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
RĂSVAN POPESCU