Protocol C.N.A.- A.J.R.

06.03.2008


envoyer l'article par mail title=

pentru implementarea normelor deontologice în activitatea audiovizuală

Având în vedere

normele statuate prin documentele internaţionale referitoare la activitatea jurnalistică, cum ar fi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Rezoluţia Parlamentară a Consiliului Europei 1003/1993, principiile garantării independenţei editoriale elaborate de OSCE în 2001, declaraţia Comitetului de Miniştri ai Uniunii Europene asupra libertăţilor de expresie şi informare adoptată în 1982, recomandările ONU şi UNESCO privind libertatea de expresie ;

prevederile Constituţiei şi ale Legislaţiei audiovizuale privind libertatea de exprimare şi activitatea din domeniul mass-media ;

pentru o cât mai corectă aplicare a obligaţiilor ce revin Consiliului Naţional al Audiovizualului în virtutea art. 6, alin. 5 al Legii audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările operate prin Legea nr. 402/20003,

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI, cu sediul în Bd. Libertăţii, nr. 14, sector 5, Bucureşti, reprezentat prin domnul Răsvan Popescu, Preşedinte, denumit în cele ce urmează CNA

şi

Asociaţia Jurnaliştilor din România, cu sediul în str. Elefterie, nr. 64, sector 5, Bucuresti, reprezentat prin domnul Cezar Ion, Preşedinte, denumit în cele ce urmează AJR

decid să încheie prezentul protocol de colaborare pentru implementarea normelor deontologice în activitatea audiovizuală.

Art. 1 Consiliul Naţional al Audiovizualului şi AJR se vor consulta reciproc în elaborarea normelor şi reglementărilor care privesc conţinutul editorial în audiovizual.

Art. 2 Consiliul Naţional al Audiovizualului va sesiza AJR în toate cazurile în care va aprecia că se încalcă normele deontologice iar AJR va sesiza CNA în toate cazurile în care apreciază că se încalcă Legea audiovizualului şi Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 3 Consiliul Naţional al Audiovizualului şi AJR pot colabora, în baza prezentului protocol, în toate chestiunile pe care organismele de conducere ale celor două părţi semnatare le consideră de interes comun.

Art. 4 Pentru prezentarea publică a concluziilor lor, cele două părţi semnatare pot eleabora şi difuza comunicate comune de presă.

Art. 5 Prezentul protocol nu exclude colaborarea păţilor în alte chestiuni de interes comun.

Încheiat astăzi, 6.03.2008, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Consiliul Naţional al Audiovizualului,
Prin Răsvan Popescu,
Preşedinte

Asociaţia Jurnaliştilor din România
Prin Cezar Ion,
Preşedinte