Proiect modificare Decizia 72/2012


envoyer l'article par mail title=

DECIZIE nr. din ……….

pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu completările ulterioare

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale, în temeiul art. 17 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie :

ART. I – Articolul 4 al Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2012, se modifică după cum urmează :

” Art. 4. – (1) Avizul de retransmisie cuprinde :

a)numărul și data eliberării avizului ;

b)datele de identificare a titularului avizului de retransmisie ;

c)denumirea şi tipul reţelei de comunicaţii electronice ;

d)amplasamentul staţiei centrale ;

e)localităţile în care se distribuie serviciile de programe ;

f)numărul de servicii de programe retransmise în reţea ;

g)numărul certificatului tip eliberat de ANCOM ;

h)structura ofertei de servicii, cu identificarea individuală a acestora.

(2) – Alocarea în frecvență a serviciilor de programe se face cu respectarea următoarelor cerințe :

a) serviciile de programe de televiziune se grupează în funcție de categoria lor tematică ;

b) serviciile de programe de radio se alocă în frecvență după serviciile de programe de televiziune.

ART. II - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.