Proiect de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual


envoyer l'article par mail title=


 În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Consilul Național al Audiovizualului supune consultării publice proiectul de Decizie pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual cu completările ulterioare, respectiv introducerea unui articol, art.29^1, modificarea art.40 alin.(3) și modificarea art.42, astfel cum au fost votate în ședința Consiliului din 4 februarie 2014.

 Observaţiile şi recomandările pot fi transmise, prin poştă sau pot fi depuse direct la registratura CNA, până cel târziu vineri 14 februarie 2014, inclusiv. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise și prin fax la numărul 021 305.53.54 sau prin e-mail pe adresa cna cna.ro

PDF - 55 ko
Proiect de decizie privind modificarea și completarea Deciziei CNA nr. 220/2011