Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 07.03.2023

07.03.2023


envoyer l'article par mail title=

Decizii de intrare în legalitate : Korill, Steablock

Întrunit în ședința publică din data de 07.03.2023, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a hotărât să emită decizii de intrare în legalitate pentru spoturile publicitare TV aferente campaniilor de promovare ale următoarelor suplimente alimentare :
- Korill, la difuzarea căruia au fost încălcate dispozițiile art. 120 alin. (1) și (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, potrivit cărora „ (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi. (2) În publicitatea şi teleshoppingul la suplimente alimentare, informaţiile de prezentare a produselor pot conţine exclusiv datele din eticheta, cutia, flaconul şi/sauprospectul produsului, care au fost, după caz, avizate de către institutele naţionale de sănătate publică din subordinea Ministerului Sănătăţii sau notificate de către Institutul de Bioresurse Alimentare, precum şi menţiunile nutriţionale şi de sănătate aprobate în conformitate cu Regulamentul (CE)nr.1.924/2006”. Perioada monitorizată a fost cuprinsă între 23 – 29.01.2023 ;
- Steablock, difuzat fără a se ține cont de prevederile art. 120 alin. (1) din Codul audiovizualului (monitorizare 16 – 22.01.2023).

În aceeași ședință, ca urmare a analizării solicitărilor de modificări ale licențelor audiovizuale, Consiliul a decis să sancționeze cu somație publică societatea EBS REI S.R.L. (Cluj-Napoca) pentru încălcarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 [„Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”].

Biroul Informare și Relații Publice