Comunicat de presă ref. la propunerea CNA pentru numirea Președintelui, precum și la alegerea Vicepreședintelui Consiliului

19.01.2023


envoyer l'article par mail title=

Referitor la propunerea CNA pentru numirea Președintelui, precum și la alegerea Vicepreședintelui Consiliului

Întrunit în ședința din data de 19.01.2023, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, membrii Consiliului Național al Audiovizualului au decis să propună pentru funcția de Președinte al CNA pe doamna Maria Monica Gubernat și l-au ales Vicepreședinte pe domnul Valentin Alexandru Jucan.

Doamna Monica Gubernat, domnul Valentin Jucan și membrii Consiliului Național al Audiovizualului își propun ca CNA să desfășoare activități de conștientizare și educare în domeniul audiovizualului, de informare și utilizare responsabilă a internetului pentru a permite utilizatorilor să aibă acces la informații și să poată evalua, dar și să creeze un conținut audiovizual în mod responsabil și în condiții de siguranță. Reglementarea, în anumite privințe, a platformelor de partajare a materialelor video este o prerogativă care completează domeniul de activitate al CNA, atribuită odată cu implementarea în legislația audiovizuală din România a prevederilor Directivei Serviciilor Media Audiovizuale.

De asemenea, își propun să facă cunoscut la nivel european peisajul audiovizual din România, prima provocare fiind organizarea la București, în luna octombrie 2023, a reuniunii plenare a membrilor Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului (European Platform Of Regulatory Authorities) – EPRA.

Totodată, Consiliul consideră că dezvoltarea infrastructurii instituției este o necesitate pentru a putea face față noilor provocări apărute ca urmare a extinderii domeniului de aplicare a legislației audiovizuale.

Biroul Informare și Relații Publice

Extrase din Legea audiovizualului nr. 504/2002
Art. 14 - (1) Consiliul este condus de un preşedinte, asimilat funcţiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Mandatul este de 6 ani. (2) În absenţa preşedintelui conducerea Consiliului este asigurată de vicepreşedinte. (3) Vicepreşedintele este ales prin vot secret de către Consiliu, în prezenţa a cel puţin 9 membri ai acestuia, pentru un mandat de 6 ani. (4) Dacă funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte devine vacantă, se procedează la alegerea, în condiţiile alin. (1) şi (3), a unui preşedinte, respectiv vicepreşedinte.
Art. 15 - (2) Şedinţele Consiliului sunt publice, cu excepţia cazului în care se propune preşedintele şi se alege vicepreşedintele, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) şi (3). (3) Votul este totdeauna deschis, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (3).