Lista cuprinzând documentele de interes public

31.01.2022


envoyer l'article par mail title=

Declaraţiile de avere şi de interese ale membrilor Consiliului şi ale angajaţilor funcţionari publici din cadrul CNA, ale foştilor membri şi ale foştilor angajaţi

Comunicatele de presă

Ordinea de zi a şedinţelor CNA

Extrasele din procesele verbale

Deciziile de sancţionare

Proiectele de decizie aflate în dezbatere publică

Studiile şi cercetările comandate de CNA

Rapoartele anuale privind activitatea CNA

 Raport de evaluare a soluţionării petiţiilor - Anexele nr. 2.1 și 2.2 la Raportul de activitate al CNA

 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - Anexa nr. 2.3 la Raportul anual de activitate al CNA

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 (Raport anual privind transparența decizională)

Informaţii despre licenţe/avize : situaţie statistică, licenţe audiovizuale pentru difuzarea terestră, prin satelit şi prin alte reţele de comunicaţii electronice a serviciilor de programe de radio și de televiziune, avize de retransmisie și avize de furnizare a serviciilor media audiovizuale la cerere ; ;

Informații necesare obținerii/modificării/prelungirii duratei de valabilitate și de cedare a licențelor audiovizuale, obținerii/modificării avizelor de retransmisie și a avizelor de furnizare servicii media audiovizuale la cerere ;

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante sau a examenelor de promovare ;

 Alte documente considerate de interes public de către conducerea instituţiei.