Instrucțiunea nr. 1 din 04.06.2015


envoyer l'article par mail title=


 Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,

 ţinând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 403 din 19 iunie 2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, potrivit cărora transmisiile analogice terestre de televiziune încetează la 17 iunie 2015,

 întrucât publicul care recepţionează servicii de programe analogice de televiziune prin intermediul unei antene terestre trebuie informat cu privire la modalitățile alternative de recepție, disponibile după data de 17 iunie 2015, în temeiul art. 4.2 din anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 403 din 19 iunie 2013, precum și ale art. 15 alin. (1) și art. 49 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea instrucțiune :

 Art. 1. - Radiodifuzorii, publici și privați, care urmează să înceteze transmisia analogică terestră, în condiţiile măsurilor impuse prin Hotărârea Guvernului României nr. 403 din 19 iunie 2013, au obligația de a comunica publicului data încetării transmisiei, zona de recepție afectată, precum și modalitățile alternative de recepție a serviciilor de programe în cauză.

 Art. 2. – (1) Informațiile precizate la art. 1 se difuzează în perioada 8 – 16 iunie 2015, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18,00 - 22,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri. (2) Radiodifuzorii au obligaţia să comunice personalului de control al Consiliului Naţional al Audiovizualului începerea campaniei de informare a publicului.

 Preşedintele

 Consiliului Naţional al Audiovizualului,

 Laura GEORGESCU