În atenția organizatorilor de evenimente drive-in

13.05.2020


envoyer l'article par mail title=

CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Către : ANCOM
București, Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3

În atenția domnului Sorin Mihai Grindeanu, Președinte ANCOM

Stimate Domnule Președinte,

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. SC-CVP2-14137/08.05.2020, înregistrată la CNA sub nr. 4537/08.05.2020, prin care ne solicitați punctul de vedere cu privire la posibilitatea acordării de frecvențe FM de putere mică care să asigure coloana sonoră pentru diverse evenimente drive-in prevăzute a fi desfășurate în mai multe localități din țară vă comunicăm următoarele :

Din punct de vedere tehnic, apreciem că decizia de a acorda dreptul temporar de utilizare a unei frecvențe este în competență ANCOM, numai dacă activitatea pentru care a fost acordat acest drept nu constituie un serviciu media audiovizual, în sensul cel mai larg.

De altfel, diverse frecvențe suport sunt utilizate în scop tehnice și în prezent, chiar și de titularii de licențe audiovizuale, recepția de către publicul larg pe fluxul respectiv nu este posibilă.

În cazul particular al benzilor pentru radiodifuziune AM și FM, scopul pentru care se acordă LUFTS nu trebuie să constituie un serviciu de programe de radiodifuziune sau de televiziune (a se vedea condițiile cuprinse în aceste definiții din Legea audiovizualului nr. 504/2002) și să nu intre în competiție directă cu astfel de servicii de programe de radio, mai ales cele locale și regionale.

Pentru a se asigura această delimitare strictă de serviciile media audiovizuale, propunem următoarele cerințe minimale :
- să fie acordată doar pe durata evenimentului, dar nu mai mult de 30 de zile ;
- să fie destinată acoperirii zonei imediat adiacente locului de desfășurare a acelui eveniment (ex. o putere radiantă de max. de 50 mW) ;
- să fie acordate maximum două licențe LUFTS pe an, pentru același solicitant, pentru a nu afecta interesele radiodifuzorilor locali ;
- evenimentul să nu fie organizat sau finanțat de partide politice sau autorități publice locale ori de ONG în afara scopului pentru care acestea sunt înființate ;
- să nu fie promovate ca servicii de radio și să nu conțină comunicări comerciale audiovizuale, în afară de promovarea evenimentului respectiv.

În practica statelor membre - ipoteză care nu este prevăzută în adresa ANCOM, sunt acordate licențe LUFTS și pentru utilizarea în spații sau incinte închise (ex. stadion de sport, spații comerciale) pentru a permite difuzarea către un grup închis de utilizatori, cu precizarea că astfel de licențe sunt acordate în alte benzi decât FM sau AM. Astfel de sisteme sunt utilizate și în România pentru a interconecta spațiile comerciale ale aceluiași comerciant. În toate aceste cazuri, licența acordată este una strict tehnică și nu constituie un serviciu media audiovizual.

În concluzie, apreciem că dacă scopul pentru care sunt acordate licențele temporare de mică putere în benzile AM și FM nu constituie un serviciu media audiovizual, în sensul definiției de la art. 1 pct. 1 din Legea nr. 504/2002, respectiv, nu constituie un serviciu de programe de radiodifuziune, în sensul definiției de la art. 1 pct. 2 din același act normativ, acestea nu sunt condiționate de acordarea unei licențe audiovizuale.

Cu deosebită considerație,

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT