Forumul Central European al Autorităţilor de Reglementare (Central European Regulatory Forum) – CERF

24.11.2013


Trimiteteţi articolul prin email title=

Forumul Central European al Autorităţilor de Reglementare (Central European Regulatory Forum) – CERF

În 10 decembrie 2009, CNA a semnat Memorandumul de Cooperare şi Schimb de Informaţii în domeniul serviciilor audiovizuale, alături de alte cinci autorităţi de reglementare omoloage din: Cehia, Ungaria, Polonia, Serbia, Slovacia, devenind astfel membru fondator al Forumulului de Reglementare Central European (CERF).

Părţile semnatare s-au angajat să discute modalităţile în care acestea pot coopera informal la: creşterea înţelegerii reciproce a legilor aplicabile în fiecare stat şi a regulilor cu privire la conţinutul serviciilor de televiziune şi cantitatea şi programarea orara a publicităţii; schimbul de informaţii; sprijin reciproc în rezolvarea reclamaţiilor din partea unei părţi cu privire la programele oferite de radiodifuzorii stabiliţi într-o altă ţară, parte la prezentul acord.