Extras din procesul verbal al şedinţei de marți, 1 octombrie 2019 – ora 10.00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Răsvan Popescu, Radu Călin Cristea. Președinte de ședință Monica Gubernat

03.10.2019


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

I. Proiect de modificare a Deciziei C.N.A. nr. 781/2019 privind campania pentru alegerile prezidențiale.

Consiliul a aprobat în unanimitate modificarile la decizie și decizia în ansamblul ei De asemenea Consiliul a hotărât o întâlnire informală pentru discuții pe decizie cu radiodifuzorii – joi 03,10.2019 – ora 10.00 și cu reprezentanții candidaților – ora 11.00

II. Estrada TV – situația plății amenzilor cu raspuns ANAF din 27.09.2019 (adresa nr.9228/27.09.2019) și solicitarea de modificare a licenței prin ALV INSOLVENȚĂ IPURL, succesor al Cabinetului Individual de Insolvență „Văduva Alberto Ciprian” - în calitate de administrator judiciar al S.C ESTRADA TV SRL – solicitare acord în vederea cesiunii părților sociale ale S.C. ESTRADA TV SRL Consiliul a hotărât cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Gabriel Tufeanu/d-na Ramona Sorescu nu a fost prezentă în momentul votului) amânarea luării unei decizii pentru ședința de marți, 08.10.2019 – cu invitarea acționarului care preia părțile sociale ale Estrada și de asemenea punerea la dispoziția Consiliului a planului de reorganizare, a certificatului de atestare fiscală privind plata amenzilor C.N.A

III. Solicitări acordare licențe audiovizuale prin rețele de comunicații electronice :

1. S.C. BALCAN MEDIA VISION SRL București pentru Balcan Music Television din București

Consiliul a aprobat solicitarea cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Radu Herjeu/d-na Ramona Sorescu nu a fost prezentă în momentul votului)

2. S.C. TASANDSIL SRL Vaslui pentru Vaslui TV din Vaslui Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea (d-na Ramona Sorescu nu a fost prezentă în momentul votului)

IV. Modificări licențe audiovizuale :

1. S.C. ATLAS SRL Alba Iulia - solicitare acord în vederea modificării acționariatului

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea (d-na Ramona Sorescu nu a fost prezentă în momentul votului)

2. S.C. RADIO GUERRILLA SRL București - notificare modificare acționariat S-a luat la cunoștință

V. Solicitare cedare licență audiovizuală – S.C. BALADA MEDIA SRL-D către S.C. BALADA STUDIO MUSIC SRL pentru Balada TV și Radio Balada din Bistrița

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea (d-na Ramona Sorescu nu a fost prezentă în momentul votului)

VI. Decizii de autorizare.

Dunărea TV Cernavodă, Impuls Constanța, Radio ZU Eforie Nord, Impact FM Putna, Viva FM Rădăuți – DA – Unanimitate Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea (d-na Ramona Sorescu nu a fost prezentă în momentul votului)

VII. Nota Biroului Reglementări Relații Europene - referitoare la cea de-a 11-a Reuniune CERF ce va avea loc la Siebenik în perioada 07 – 09.11.2019 S-a luat la cunoștință

VIII. Adresa nr. 9927/26.09.2019 de la Antena 3 – solicitare rediscutare și reanalizare cuantum amendă 50.000 de lei acordată postului Antena 3 în ședința din 24.09.2019 pentru emisiunea Sinteza zilei difuzată pe data de 14.08.2019. Consiliul a aprobat solicitarea de reanalizare cu 7 voturi pentru, următorii membri : Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa,, Gabriel Tufeanu, Răsvan Popescu, Radu Călin Cristea

Consiliul a hotărât anularea deciziei privind sancționarea postului cu amendă în cuantum de 50.000 de lei, hotărâre luată cu 6 voturi pentru următorii membri : Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa,Răsvan Popescu, Radu Călin Cristea

Au fost făcute alte propuneri de sancționare a postului, respectiv :

 dl. Alexandru Kocsis a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 30.000 de lei, pentru încălcarea art. 34 alin. (1), art. 40 alin. (2) și (4), art. 64 alin (1) lit. b) și ale art. 66 din Codul audiovizualului ;

 dl. Gabriel Tufeanu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 50.000 de lei – aceleași articole ;

 dl. Radu Călin Cristea a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 20.000 de lei - aceleași articole ;

Propunerea d-lui Alexandru Kocsis a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Răsvan popescu, Radu Călin Cristea (d-na Dorina Rusu, d-na Cristina Pocora, dl. Gabriel Tufeanuau votat pentru amendă 50.000 de lei/dl. Radu Herjeu, d-na Ramona Sorescu nu au fost prezenți în momentul votului)

IX. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

1. Kanal D – emisiunea Știrile Kanal D difuzată pe 17 și 18.09.2019 – cu reclamații (persoană lezată). Nu au fost propuneri

2. Pro TV – emisiunea Știrile PRO TV difuzată pe data de 19.09.2019 - cu reclamație (persoană lezată).

D-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru nerespectarea art. 64.1.b din Codul audiovizualului iar dl. Răsvan Popescu a propus adresă de atenționare, pe același articol.

Propunerea d-nei Dorina Rusu a fost aprobată cu 7 voturi pentru, următorii membri : Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu

3. România TV – emisiunea Punctul culminant difuzată pe data de 03.09.2019 - cu reclamație (persoană lezată).

Nu au fost constatate abateri

4. Antena 1, Antena 3, Național TV, PRO TV, PRO X, Realitatea TV, Telekom Sport 1, TVR 1 – emisiuni difuzate în perioada 16 – 31.08.2019 - cu reclamații

  • Antena 1 – 4 rapoarte – cu reclamații

D-na Dorina Rusu a propus adresă de atenționare pentru emisiunea IUmor din 25 și 30.08.2019 – încălcarea art.18.1.b din Codul audiovizualului. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.

Pentru celelalte emisiuni reclamate nu au fost constatate abateri

  • Antena 3 – 1 raport – cu reclamație Nu au fost constatate abateri
  • Național TV – 1 raport – cu reclamație Nu au fost constatate abateri
  • PRO TV – 3 rapoarte – cu reclamații Nu au fost propuneri
  • Realitatea TV – 1 raport – cu reclamație

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru nerespectarea art. 64.1.a din Codul audiovizualului

Propunerea a fost aprobată cu 8 voturi pentru, următorii membri : Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Răsvan Popescu

  • Telekom Sport 1 – 1 raport – cu reclamație Nu au fost constatate abateri
  • TVR 1 – 1 raport – cu reclamație Nu au fost constatate abateri

5. Posturi TV – durata publicității orare pe luna august 2019 – cu reclamație Nu au fost constatate abateri

6. Posturi TV – spoturile publicitare : *Listerin – difuzat în perioada 09 -15.09.2019 ; *Durex – difuzat în perioada 02 – 08.2019 ; *Campanie ASSMB - difuzat în perioada 09 – 15.09.2019 – cu reclamații și pdv RAC

*Listerin – decizie de intrare în legalitate – 8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (d-na Dorina Rusu, dl. Răsvan Popescu

*Durex – nu încalcă legislația în vigoare

*Campanie ASSMB - nu încalcă legislația în vigoare Biroul Comunicare, Serviciul Juridic

X. Rapoarte ale Direcției Control Digitalizare :

1. Focus TV Buzău – cu reclamație au fost 2 propuneri de sancționare :

 dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru încălcarea art.40.5 din Codul audiovizualului
 d-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu somație publică – același articol

După trei tururi de vot propunerea d-lui Radu Herjeu a fost aprobată cu 7 voturi pentru, următorii membri : Monica Gubernat, Borsos Orsolya, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Răsvan Popescu, Radu Călin Cristea(d-na Dorina Rusu, d-na Cristina Pocora, dl. Alexandru Kocsis au votat pentru somație/d-na Ramona Sorescu nu a fost prezentă în momentul votului)

2. Tex FM Brașov – raport inspector

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru nerespectarea art. 58.1 din Legea audiovizualului. Propunerea a fost aprobată în unanimitate(d-na Ramona Sorescu nu a fost prezentă în momentul votului) Direcția Control Digitalizare, Serviciul Juridic

XI. Diverse.