Extras din procesul verbal al şedinţei de marți, 24 septembrie 2019 – ora 10.00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Radu Călin Cristea. Președinte de ședință Monica Gubernat

25.09.2019


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate (d-na Cristina Pocora, dl. Radu Călin Cristea nu au fost prezenți în momentul votului)

D-na Monica Gubernat a informat Consiliul cu privire la întîlnirea cu reprezentanți ai Asociației Berarii României și ai posturilor radio-tv cu tematică muzicală – pentru discuții cu privire la campania/spotul Alcoolul nu te face mare, întîlnire ce va avea loc joi, 26.09.2019, ora 10.00.

I. Proiect de modificare a Deciziei C.N.A. nr. 781/2019 privind campania pentru alegerile prezidențiale.

Consiliul a aprobat în unanimitate modificările pe proiectul de decizie și prelungirea termenului de dezbatere publică până pe data de 30.09.2019. De asemenea se va solicita și pdv de la BEC

II. Adresa nr.9371/16.09.2019 de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul – solicită opinia motivată a C.N.A. cu privire la propunerea legislativă privind instituirea sistemului ”Alertă copil”.

Consiliul a hotărât în unanimitate transmiterea răspunsului în baza punctului de vedere întocmit de Biroul Reglementări Relații Europene

III. Estrada TV – situația plății amenzilor – cu pdv al SJR și pdv al ANAF(adresa nr.9228/23.09.2019).

În urma discuțiilor d-na Monica Gubernat a propus retragerea licenței audiovizuale Estrada TV. Propunerea nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată fiind a votată cu 5 voturi pentru, următorii membri : Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Monica Gubernat, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu.

D-na Monica Gubernat va face solicitare de rediscutare pentru ședința de joi, 26.09.2019.

IV. Modificări licențe audiovizuale :

1. S.C. TV SAT 2002 SRL pentru Est TV – modificare modalitate şi format de difuzare, structură serviciu de programe și decizie de autorizare Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările (d-na Borsos Orsolya, dl. Gabriel Tufeanu nu au fost prezenți în momentul votului)

2. S.C. ANTENA TV GROUP SA – notificare modificare acţionariat S-a luat la cunoștință

3. S.C. VISION BROADCAST SRL Braşov – modificare zonă de difuzare, format de difuzare, structură serviciu de programe şi acordare decizie de autorizare pentru A7 TV

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările (dl. Gabriel Tufeanu nu a fost prezent în momentul votului)

V. Avize de retransmisie.

  • 4 solicitări avize noi – DA – Unanimitate (d-na Monica Gubernat, dl. Gabriel Tufeanu nu au fost prezenți în momentul votului)
  • 72 solicitări modificări avize din care 40 cu declarații și 32 fără declarații.

Au fost aprobate în unanimitate solicitările care respectă legislația, atât în analogic cît și în digital

Au fost respinse în unanimitate solicitările care nu respectă legislația în analogic

  • 21 solicitări retragere avize la cerere – DA – Unanimitate

(d-na Borsos Orsolya, dl. Radu Călin Cristea nu au fost prezenți în momentul votului

A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

PDF - 129 ko
ELIBERARI AVIZE 17.09.2019

PDF - 162.8 ko
MODIFICARI AVIZE 17.09.2019

PDF - 96.6 ko
RETRAGERE AVIZE 17.09.2019

VI. Adrese :

1. nr. 9156/09.09.2019 de la S.C. GALAXY SRL Drobeta Turnu Severin - privind alocarea unei frecvenţe pentru o reţea de frecvenţă unică (SFN) pentru sectorul de autostradă A1

2. nr. 9402/16.09.2019 de la S.C EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R SA Bucureşti - cu privire la utilizarea frecvenţei 95,8 MHz, strict pe tronsonul de autostradă Lehliu-Gară – Feteşti, pentru un experiment de furnizare a informaţiilor de trafic (cu adresa ANCOM nr. 8708/20.08.2019 şi PDV BLA) Consiliul a hotărât să se transmită solicitare la ANCOM referitor frecvențe disponibile – Biroul Licențe Autorizări

De asemenea adresă pentru stabilirea, de comun acord, a unei întâlniri cu reprezentanții ANCOM – Biroul Comunicare

3. nr. 9235/11.09.2019 de la RUSSIAN TRAVEL GUIDE CO LTD. – solicitare autorizaţie de retransmisie pe teritoriul României a programelor aparținând Russian Travel Guide International. Consiliul a hotărât să se transmită adresă prin care să se solicite informații/date suplimentare cu privire la aceste programe

VII. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

A. Reportate :

1. TVR 1 – spot publicitar de promovare a emisiunii Teatru TV – Frumoșii nebuni ai marilor orașe, difuzat pe 27 și 28.08.2019 – cu reclamație

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 23 raportat la art. 19 alin. (2) lit. b) din Codul audiovizualului. Propunerea a fost aprobată cu 7 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (d-na Cristina Pocora, d-na Dorina Rusu, dl. Radu Călin Cristea)

2. Antena 3 – emisiunea Sinteza zilei difuzată pe data de 14.08.2019 – cu reclamație (persoană lezată)

Au fost 2 propuneri de sancționare :

  • dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 50.000 de lei pentru încălcarea art. 34 alin. (1), art. 40 alin. (2) și (4), art. 64 alin (1) lit. b) și ale art. 66 din Codul audiovizualului ;
  • d-na Monica Gubernat a propus ancționarea postului cu amendă în cuantum de 20.000 de lei – pe aceleași articole

După trei tururi de vot propunerea d-lui Radu Herjeu a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Radu Herjeu, Ramona Sorescu, Gabriel Tufeanu.

D-na Monica Gubernat, d-na Borsos Orsolya, dl. Nicolaie Bălașa au votat pentru amendă 20.000 de lei.

Dl. Radu Călin Cristea nu a votat niciuna din propuneri

3. România TV :

1. Emisiunea România la raport difuzată pe data de 24.08.2019 – cu reclamație (persoană lezată)

Nu au fost propuneri

2. Emisiunea Breaking News – Ediție specială edițiile difuzate în perioada 12-16.08.2019 si pe data de 26.08.2019 - cu reclamații (persoane lezate) Pentru ediția difuzată pe data de 26.08.2019 – nu au fost propuneri

Pentru edițiile difuzate în perioada 12 – 16.08.2019 au fost 2 propuneri :

  • dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 30.000 de lei pentru încălcarea art. 34 alin. (1), art. 40 alin. (2) și (4), art. 64 alin (1) lit. b) și ale art. 66 din Codul audiovizualului ;

 d-na Monica Gubernat a propus ancționarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 de lei – pe aceleași articole

După trei tururi de vot niciuna din propuneri nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată.

Pentru propunerea d-lui Radu Herjeu - amendă 30.000 de lei au votat următorii membri : Radu Herjeu, Dorina Rusu, Alexandru Kocsis, Ramona Sorescu, Gabriel Tufeanu

Pentru propunerea d-nei Monica Gubernat – amendă 10.000 de lei au votat următorii membri : Borsos Orsolya, Monica Gubernat, Cristina Pocora, Nicolaie Bălașa

Dl. Radu Călin Cristea nu a votat niciuna din propuneri

Se va relua votul în ședința de joi, 26.09.2019

4. PRO TV – emisiuni de știri difuzate pe 24 si 25.08.2019 – cu reclamație (refuz drept la replică)

Nu au fost propuneri

5. Posturi TV de știri și generaliste – emisiuni difuzate pe 30 și 31.07.2019 – cu autosesizare și reclamații (cazul Caracal)

Se reportează pentru ședința următoare

6. Antena 3, Digi 24, Pro TV, Realitatea TV, România TV, TVR 1 – emisiuni difuzate în perioada 29.07 – 26.08.2019 – cu autosesizări și reclamații (cazul Caracal)

Se reportează pentru ședința următoare

B. Noi :

1. Antena 3 – emisiunea Punctul de întâlnire difuzată pe data de 29.08.2019 – cu reclamație (persoană lezată)

2. Posturi TV – emisiuni difuzate în perioada 01.08.2019 – 15.08.2019 – cu reclamații

Se reportează pentru ședința următoare

VIII. Rapoarte ale Direcției Control Digitalizare – NOI :

1. Electrosim Deva și Teliucu Inferior – cu raport al inspectorulu

Au obținut aviz de retransmisie

2. TV Etalon Rm. Vâlcea - cu reclamație

Dl. Gabriel Tufeanu a propus adresă de atenționare. Propunerea a fost aprobată în unanimitate

3. Bollywood TV București – raport al inspectorului În termen de două săptămâni vor depune documentația

4. S.C. Wide Telecom SRL București – cu reclamație S-a luat la cunoștință

IX. Diverse.