Extras din procesul verbal al şedinţei de joi, 5 septembrie 2019 – ora 10.00.

12.09.2019


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate.

I. Adresa nr.8924/28.08.2019 de la „Salvați Copiii Iași” - solicită difuzare în regim de campanie de interes public a spotului “Stai la masă cu faptă bună ” pentru donarea a 2 Euro/lunar în vederea asigurării unei mese/zi, pentru copii ce provin din familii defavorizate, cu domiciliul în Iași.

Consiliul a hotărât cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Gabriel Tufeanu), să se transmită Recomandare către posturile radio - TV naționale și locale să sprijine campania pentru o perioadă de 6 luni - Biroul Comunicare

II. PRELUNGIRI VALABILITATE LICENŢE AUDIOVIZUALE

  • SC FOND MEDIA SRL (Craiova) pentru Oltenia 3 din Craiova Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea pentru prelungirea licenței, totodată și sancționarea societății cu somație publică pentru nerespectare structură servicii de programe și schimbare sediu social fără acord. Au votat pentru somație publică ; Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis-Cristea, Borsos Orsolya, Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa și Răsvan Popescu/Gabriel Tufeanu- împotrivă.
  • SC TRANSYLVANIA LIVE ADVERTISING SRL (Cluj-Napoca) pentru Radio Turda, cu modificarea structurii serviciului de programe și a deciziei de autorizare audiovizuală (reautorizare)

Solicitările au fost aprobate în unanimitate, iar la propunerea d-nei Pocora de sancționare a societății cu somație publică pentru nerespectarea art.12 alin 2 lit a din Dec.277/2013 și a art.54 alin 2 - L504, Consiliul a hotărât în unanimitate sancționarea.

III. MODIFICĂRI LICENŢE AUDIOVIZUALE

  • SC UPC ROMÂNIA SA – solicitare modificare structură acționariat Solicitarea a fost aprobată în unanimitate - Biroul Licențe Autorizări

IV. AVIZE DE RETRANSMISIE

2 Solicitări modificări avize, 1 notificare, 1 Solicitare retragere 2 avize – DA – Unanimitate

A se vedea Anexa la Extrasul de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

PDF - 268 ko
MODIFICARI AVIZE

PDF - 315.6 ko
RETRAGERE AVIZE lit c

V. DECIZII DE AUTORIZARE

SC GRUPUL MEDIA CAMINA(G.M.C) SRL pentru Radio ZU/Bacău, BISERICA PENTICOSTALĂ ”SFÂNTA TREIME” pentru Radio Bistrița/Bistrița, ASOCIAȚIA CENTRUL MEDIA ADVENTIST pentru Radio Vocea Speranței /Petroșani și SC RADIO DORNA S.R.L. pentru Radio Dorna / Vatra Dornei – DA – Unanimitate Biroul Licențe Autorizări

VI. Rapoarte ale Direcției Monitorizare

1.Adresa nr.9079/04.09.2019 - solicitare rediscutare rapoarte de monitorizare ale posturilor Realitatea TV și România Tv - cu privire la cazul Caracal

D-na Monica Gubernat a propus anularea deciziei cu privire la sancționarea postului România Tv, amenda de 10.000 lei votată în ședința din 3 septembrie, în vederea soluționării cererii de rediscutare a raportului de monitorizare a d-nei Rusu Dorina. Propunerea pentru anularea deciziei nu a întrunit numărul de voturi necesar. Au votat pentru anulare decizie de sancționare cu amenda de 10.000 lei - d-na Cristina Pocora și d-na Rusu.

Dl.Alexandru Kocsis - Cristea, d-na Borsos Orsolya, d-na Monica Gubernat, dl.Nicolaie Bălașa, dl.Gabriel Tufeanu și dl. Răsvan Popescu - împotrivă.

Solicitarea de rediscutare a fost respinsă.

În ceea ce privește solicitarea de rediscutare a raportului de monitorizare pentru emisiunile de știri și dezbateri transmise de către postul Realitatea Tv, în zilele de 27-28.07.2019(cazul Caracal), după audierea și revizionarea selecțiilor, d-na Dorina Rusu a propus amendă 5.000 lei pentru încălcarea art.64 alin.1 lit.a+b și a art.41 lit.1 și 45 alin.1 din Codul Audiovizualului, iar d-na Monica Gubernat somație publică pentru nerespectare art.41 lit.c + art.45 alin.1 - Cod. Cele două propuneri au fost supuse votului.

În turul III de vot, d-na Dorina Rusu și-a retras propunerea astfel fiind supusă votului doar propunerea d-nei Monica Gubernat de somație publică.

Propunerea a fost votată de către 7 membri ; Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis - Cristea, Borsos Orsolya, Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa și dl. Răsvan Popescu. Dl. Gabriel Tufeanu a votat împotrivă. Serviciul Juridic, Direcția Monitorizare, Biroul Comunicare

2.Adresa nr.9081/04.09.2019 de la SC Realitatea Media SA - solicitare rediscutare raport de monitorizare - emisiunea În gura presei din 06.08.2019 post Antena 3

În urma audierii solicitanților, Consiliul a supus votului rediscutarea raportului întocmit de Direcția Monitorizare. Solicitarea de rediscutare nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru rediscutare ; d-na Cristina Pocora, d-na Dorina Rusu, dl.Alexandru Kocsis - Cristea, dl.Răsvan Popescu , dl.Gabriel Tufeanu. D-na Borsos Orsolya, d-na Monica Gubernat și dl.Nicolaie Bălașa au votat împotrivă. D-na Cristina Pocora și d-na Rusu au menționat că vor solicita raport de monitorizare pentru emisiunea În gura presei - edițiile din 3 și 5 septembrie 2019.

A.Reportate

1. Antena 1, Antena 3, B1 TV, Estrada, Kanal D, PRO TV, România TV, TVR 1 – emisiuni difuzate în perioada 01 – 15.07.2019 – cu reclamații

- Antena 1 - Emisiunea “Acces Direct” 01.07.2019 D-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea art.18 lit b din Codul audiovizual. Propunerea a fost votată în unanimitate.

- Antena 3 - “Emisiuni de știri” - 14.07.2019 D-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art.40 alin.5 din Codul audiovizual. Propunerea a fost votată în unanimitate.

- B1 Tv - Emisiunea “ Lumea lui Banciu” ediția din 02.07.2019 - se amână pentru ședința următoare

- eStrada - emisiunile „Fabrica de sănătate”, „Oameni de 5 stele”, precum și în spoturi de publicitate și teleshopping difuzate în perioadele 10-12.06.2019 și 20-21.06.2019 Dl. Gabriel Tufeanu a propus sancționarea postului cu amendă de 200.000 lei pentru nerespectare art.73, art.120 alin.1 și art.128 din Codul audiovizual. Propunerea a fost votată în unanimitate.

D-na Cristina Pocora a propus sesizarea Poliției și a ANPC. Propunerea a fost votată în unanimitate.

- Kanal D - Emisiunea “Puterea dragostei” edițiile din 05.07.2019 și 09.07.2019

D-na Monica Gubernat a propus scrisoare de atenționare. Propunerea a fost votată în unanimitate.

- România TV - Știrile România Tv ediția din 07.07.2019 ora 10.00 D-na Dorina Rusu a propus sanționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art.64 alin.1 lit a și b din Codul audiovizual. Propunerea a fost votată în unanimitate.

- TVR - Emisiunea “Viața satului” ediția din 14.07.2019

D-na Monica Gubernat a propus scrisoare de atenționare. Propunerea a fost votată în unanimitate.

Raportul de monitorizare pentru postul Pro Tv Filmul “Plan de evadare” difuzat în 07.07.2019 - se amână.

2.Posturi Tv – stiri difuzate in perioada 19-21.07.2019 cu reclamație(persoane lezate) - se reportează pentru ședința următoare

3.B1 Tv – emisiunea Dosar de politician difuzată in 21 și 23.07.2019 – cu reclamație(persoane lezate) - se reportează pentru ședința următoare

4.Posturi Tv – Știri și dezbateri – perioada iunie-iulie 2019 ( cazul Săcărin)- cu reclamații(persoane lezate) - se reportează pentru ședința următoare

B.Rapoarte noi

1.Spoturi publicitare tv - difuzate în perioada iunie- august 2019 Biolectra Magnesium, HeidelbergCement, Mc Donalds ChickenFest – cu PDV RAC

Paradontax, Sensodyne, Nutella B- Ready,Skoda, Rio Mare, Dettol, Penny Market

Consiliul a hotărât în unanimitate decizie de intrare în legalitate pentru spoturile „Biolectra Magnesium” - încălcare dispoziții ale art. 126 alin. (2) din Codul audiovizual cât și pentru spotul „Dettol” - încălcare dispoziții ale art. 29 alin. (2) lit. d) din Legea audiovizulului nr. 504/2002 .Spotul Penny Market se amână iar la celelalte nu s-au constatat încălcări.

2.Posturi TV – durata publicității orare în lunile iunie și iulie Consiliul a hotărât în unanimitate transmiterea unor scrisori de atenționare privind depășirea duratei orare permise a publicității pentru posturile TVR și Realitatea Tv.

( Celelalte subiecte de pe ordinea de zi se vor reporta pentru ședința următoare)

3.Comedy Central – Promo pentru emis.Comedy Club difuzat în luna august - cu reclamații

VIII. Rapoarte ale Direcției Control Digitalizare :

A. Reportate :

1. Situația postului/licențeiGo FM Sibiu – reluare vot - cu PDV de la S.C. GONEWS Group SRL - adresa nr.9080/04.09.2019

2. Clar TV Muscel – cu reclamație

3. Telestar Rural – cu reclamație

4. Radio Top 91 Suceava – cu reclamație

5. RCS&RDS Iași – cu reclamație

6. Adresa nr.3059 rev./24.07.2019 de la SC ELCANI SRL.

7.TV ETALON Rm. Vâlcea- cu reclamație

8.Radio INFINIT Novaci – cu reclamație

9.ALPHA MEDIA Medgidia – cu reclamație

10.ADA SYSTEM Telecom Ileana, Jud. Călărași – cu reclamație

B.Rapoarte noi :

1.Radio Tecuci – cu reclamație

IX. Diverse