Extras din procesul verbal al şedinţei de marți, 13 august 2019 – ora 10.00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Radu Călin Cristea. Președinte de ședință Monica Gubernat

14.08.2019


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate (dl. Radu Călin Cristea și dl. Gabriel Tufeanu nu au fost prezenți în momentul votului)

D-na Cristina Pocora a propus transmiterea unei adrese către Autoritatea Electorală Permanentă prin care să se aducă la cunoștință că C.N.A. va sprijini cu celeritate promovarea în regim de campanie de interes public a spoturilor care vin în sprijinul informării cetățenilor/alegătorilor din străinătate pentru a-și exercita dreptul de vot.

Consiliul a aprobat în unanimitate propunerea (dl. Radu Călin Cristea și dl. Gabriel Tufeanu nu au fost prezenți în momentul votului) și de asemenea transmiterea unei adrese și la Ministerul Afacerilor Externe cu același conținut (propunerea d-nei Monica Gubernat)

D-na Monica Gubernat a informat Consiliul cu privire la faptul că d-na Ramona Sorescu nu va mai participa la Reuniunea REFRAM - Biroul Reglementări Relații Europene – adresă în acest sens

I. Proiect de decizie privind campania pentru alegerile prezidențiale. Proiectul de decizie, cu observațiile făcute, a fost aprobat în unanimitate (d-na Borsos Orsolya nu a fost prezentă în momentul votului). Proiectul va fi postat pe site-ul C.N.A. spre consultare publică – termenul de transmis propuneri și observații până pe data de 30.08.2019

II. Solicitări prelungiri valabilitate licențe audiovizuale – Societatea Română de Radiodifuziune pentru difuzarea programelor de radiodifuziune pe cale radioelectrică terestră în sistem analogic

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările (d-na Borsos Orsolya nu a fost prezentă în momentul votului)

III. Solicitare licență audiovizuală prin satelit : S.C. RADIO GUERRILLA SRL Bucureşti pentru Radio Guerrilla TV din Bucureşti.

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea (d-na Borsos Orsolya nu a fost prezentă în momentul votului)

IV. Modificări licențe audiovizuale :

1. FUNDAŢIA ÎMPREUNĂ PENTRU SOLIDARITATE SOCIALĂ Piatra Neamţ – modificare structură servicii de programe Jurnal FM din Piatra Neamţ, Rădăuţi şi Bicaz

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările (d-na Borsos Orsolya, dl. Gabriel Tufeanu nu au fost prezenți în momentul votului)

2. S.C. RADIO XXI SRL Bucureşti – revenire la notificarea privind modificarea acţionariatului

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea (d-na Borsos Orsolya, dl. Gabriel Tufeanu nu au fost prezenți în momentul votului)

3. S.C. EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R SA Bucureşti – notificare privind modificarea acţionariatului

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea(d-na Borsos Orsolya, dl. Gabriel Tufeanu nu au fost prezenți în momentul votului)

4. S.C. DREAM RADIO SRL Bucureşti – modificare acţionariat societate şi structură program Romantic FM din Bacău şi Radio ZU din Focşani

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările (d-na Borsos Orsolya nu a fost prezentă în momentul votului)

5. S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL Bucureşti – modificare structură servicii de programe pentru Romantic FM (3 licenţe) şi Radio ZU (35 licenţe)

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările (d-na Borsos Orsolya nu a fost prezentă în momentul votului)

6. S.C. NEXT START SRL Hârlău pentru serviciul de programe Info Text din Hârlău – modificare licenţă audiovizuală (sediu social, acţionariat, denumire şi structură serviciu de programe) şi decizie de autorizare audiovizuală

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările și sancționarea societății cu somație publică pentru nerespectarea art. 54.2 din Legea audiovizualului (d-na Borsos Orsolya nu a fost prezentă în momentul votului)

7. S.C. RADIO DIRECT SRL Braşov – acord modificare structură acţionariat şi sediu social

Consiliul a aprobat în unanimitate modificarea sediu social și amanare pentru solicitarea de modificare acționariat (d-na Borsos Orsolya nu a fost prezentă în momentul votului)

8. S.C. SUCEAVA CULTURAL MEDIA SRL Dumbrăveni/Suceava - modificare sediului social

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea (d-na Borsos Orsolya, dl.Radu Herjeu nu au fost prezenți în momentul votului)

9. UNIVERSITATEA APOLLONIA din Iaşi pentru Apollonia TV din Iaşi – modificare structură serviciu de programe

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea (d-na Borsos Orsolya nu au fost prezentă în momentul votului)

10. S.C. MEDIKA BROADCAST CHANNEL SRL Buzău – modificare sediu social, actualizare structură opere româneşti şi europene Medika TV

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările și sancționarea societății cu somație publică pentru nerespectarea art. 54.2 din Legea audiovizualului (d-na Borsos Orsolya nu a fost prezentă în momentul votului)

11. S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION SRL Buzău – modificare sediu social şi acţionariat, modificare structură program Focus FM Buzău, actualizare structură opere româneşti şi europene Focus TV Buzău

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările și sancționarea societății cu somație publică pentru nerespectarea art. 54.2 din Legea audiovizualului (d-na Cristina Pocora, dl. Alexandru Kocsis nu au fost prezenți în momentul votului)

V. Modificare Serviciu media audiovizual la cerere - Orange TV GO

S-a luat la cunoștință

VI. Retragere licență audiovizuală (Mânăstirea TV)

Consiliul a hotărât în unanimitate retragerea licenței

VII. Avize de retransmisie

 • 25 de solicitări de modificări avize din care 14 solicitări cu declarații – DA – Unanimitate pentru cele 11. Pentru cele 14 cu declarație – amanat și verificare de către inspectori teritoriali
 • 5 solicitări avize noi – DA – unanimitate pentru solicitarea RCS&RDS iar pentru celelalte 4 solicităi – amânat cu pdv da la societăți
 • 6 retrageri la cerere – DA - Unanimitate

A se vedea Anexa la Extrasul de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

PDF - 148.8 ko
ELIBERARI AVIZE 13.08.2019

PDF - 113.2 ko
MODIFICARI AVIZE 13.08.2019

PDF - 94 ko
RETRAGERE AVIZE 13.08.2019

VIII. Decizii de autorizare

Agnus Cluj Napoca, Jurnal FM Piatra Neamț, Qub TV și RFI Timișoara – DA – Unanimitate

Magic FM Adjud, Plusz FM Marghita, Radio Transilvania LBM - Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările și sancționarea ciu somații publice pentru depășirea termenului de depunere a documentației IX. Adrese :

 • nr. 7026/25.07.2019 de la S.C. NORD EST MEDIA IMAGE SRL Botoşani – solicitare prelungire termen de modificare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru Tele’M din Botoşani

Consiliul a aprobat în unanimitate acordare decizie decizie de autorizare și schimbare amplasament

 • nr. 8237/31.07.2019 de la S.C. PAPRIKA RADIO SRL Cluj-Napoca privind adaptarea grilei Paprika Radio FM cu ocazia manifestării “Zilele Culturale Maghiare” în zilele de 24 şi 25.08.2019

S-a luat la cunoștință

 • nr. 8242/31.07.2019 şi 8243/31.07.2019 de la ASOCIAŢIA CENTRUL MEDIA ADVENTIST - informare privind modificarea grilei program a serviciilor de programe Speranţa TV şi Radio Vocea Speranţei în perioada 01.08 - 01.09.2019, cu revenire la structura aprobată a serviciilor de programe după perioada menţionată

S-a luat la cunoștință

 • nr. 8240/31.07.2019 de la S.C. EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R SA (revenire din 09.09.2019 la grila standard)

S-a luat la cunoștință

 • nr. 8258/01.08.2019 de la S.C. RADIO XXI SRL (revenire din 02.09.2019 la grila standard)

S-a luat la cunoștință

 • nr. 8084/26.07.2019 de la S.C. SERVICII POLYP SRL pentru TV Polyp din Tg. Secuiesc privind întreruperea difuzării emisiunilor proprii în perioada 29.07 – 02.09.2019

S-a luat la cunoștință

 • nr. 8372/05.08.2019 de la S.C. DATE ADVERTISING SRL pentru Olt TV din Slatina – difuzare exclusiv videotext în perioada 05 – 18.08.2019

S-a luat la cunoștință

X. Rapoarte ale Direcției Monitorizare și ale DCD - reportate :

1. B1 TV, Realitatea TV, România TV – emisiuni difuzate în perioada 21 – 26.06.2019 – autosesizare – rediscutare :

B1 TV :

 • d-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 20.000 de lei, pentru emisiunile : Actualitatea românească din 21.06.2019, Dosar de politician din 24.06.2019 și Breaking news din 23.06.2019 – art. 3.2 din Legea audiovizualului și a art. 64.1. a și b din Codul audiovizualului
 • dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru emisiunile : Actualitatea românească din 21.06.2019 și Dosar de politician din 24.05.2019 – art. 3.2 din Legea audiovizualului, art.4 0.2 și 4, art. 64.1. a și b din Codul audiovizualului
 • d-na Monica Gubernat a propus sancționarea postului cu somație publică pentru emisiunile : Actualitatea românească din 21.06.2019 și Dosar de politician din 24.05.2019 – art. 64.1.a din Codul audiovizualului

În turul trei de vot, propunerea d-lui Radu Herjeu a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Dorina Rusu, Cristina Pocora, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu.

România TV :

 • d-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 20.000 de lei, pentru emisiunile : Ediție specială din 21.06.2019 și România la raport din 25.06.2019 – art. 3.2 din Legea audiovizualului, art. 64.1. a și b, art. 47.3 și a art. 40.5 din Codul audiovizualului
 • dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 15.000 de lei - pentru emisiunea România la raport din 25.06.2019 – art.3.2 din Legea audiovizualului, art. 64.1. a și b și a art.40.4 din Codul audiovizualului
 • d-na Monica Gubernat a propus sancționarea postului cu somație publică pentru emisiunile Ediție specială din 21.06.2019 și România la raport din 25.06.2019 – art. 64.1.a din Codul audiovizualului

În turul trei propunerea d-lui Radu Herjeu a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Dorina Rusu, Cristina Pocora, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu.

Realitatea TV :

 • d-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 15.000 de lei pentru emisiunea Realitatea românească din 21, 22 și 23.06.2019 - art art. 3.2 din Legea audiovizualului, art. 64.1. a și b din Codul audiovizualului
 • dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru emisiunea Realitatea românească din 23.06.2019 – art. 64.1. b din Codul audiovizualului

Propunerea d-lui Radu Herjeu a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Ramona Sorescu, Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Radu Călin Cristea (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

2. Gold FM - emisiuni matinale difuzate în perioada 25 – 31.05.2019 și piesa muzicală Subtitrarea la români difuzată pe data de 11.07.2019 – cu reclamație – Reluare vot

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 15.000 de lei pentru nerespectarea art. 18.1.b și art.40.5 din Codul audiovizualului.

Propunerea a fost aprobată cu 7 voturi pentru, următorii membri : Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Radu Călin Cristea (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

3. Rock FM - emisiuni matinale difuzate în perioada 25 – 31.05.2019 – Reluare vot

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 15.000 de lei – pentru nerespectarea art. 29.1.a din Legea audiovizualului și art. 18.1.b din Codul audiovizualului.

Propunerea a fost aprobată următorii membri : Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

4. Antena 3, B1 TV, Digi 24, Realitatea TV, România TV, TVR 1, Antena 1, Kanal D, Național TV, Prima TV, PRO TV – emisiuni difuzate pe 27 și 28.07.2019 – autosesizare și reclamații (cazul Caracal)

Se reportează pentru sedința următoare

5. Posturi TV locale și regionale din județele Dolj și Olt – emisiuni difuzate în perioada 26 – 31.07.2019 (cazul Caracal) Se reportează pentru sedința următoare

XI. Rapoarte ale Direcției Control Digitalizare : Go FM Sibiu – cu reclamații și audierea reprezentanților postului

Consiliul a hotărât în unanimitate (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului) să se solicite societăților Ave Concrete Media și Go News Group Sibiu – documente privind : achiziția emițătorului, a aparaturii cu care postul a emis, plata angajatilor postului, utilități

XII. Rapoarte ale Direcției Monitorizare - reportate și rapoarte noi (persoane lezate) :

1. Kanal D – emisiunea Știrile Kanal D difuzată pe data de 21.02.2019 - cu reclamație (persoană lezată)

2. România TV - emisiunea Punctul culminant difuzată pe 17 și 18.07.2019 – cu reclamație (persoană lezată)

3. Antena 3 – emisiuni difuzate pe data de 20.07.2019 – cu reclamații (persoana lezată)

4. B1 TV :

1. Emisiunea Bună România difuzată pe data de 16.07.2019 – cu reclamație și pdv de la post (persoană lezată)

2. Emisiunile Se întâmplă acum difuzată pe data de 02.08.2019 și Actualitatea românească difuzată pe 02 și 04.08.2019 – cu reclamație, pdv de la post (persoană lezată)

5. PRO TV – emisiunea Știrile PRO TV difuzată pe data de 19.07.2019 – cu reclamație (persoană lezată)

Se reportează pentru sedința următoare

6. Posturi TV – spotul publicitare Aqua Carpatica difuzat în perioada 24 – 30.06.2019 – cu reclamație și pdv RAC

Nu au fost propuneri

XI. Diverse