Extras din procesul verbal al şedinţei de marți, 4 iunie 2019 – ora 10.00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Răsvan Popescu. Președinte de ședință Monica Gubernat

05.06.2019


envoyer l'article par mail title=

D-na Monica Gubernat a propus ca pct.XI, referitor la discuții cu privire la ROF, să se reprogrameze pentru ședința de marți 11.06.2019.

Proiectul ordinii de zi, cu această propunere, a fost aprobat în unanimitate (d-na Cristina Pocora nu a fost prezentă în momemntul votului)

I. Adresa nr.5703/27.05.2019 de la Primăria Sectorului 2 București – solicită difuzarea în regim de campanie de interes public a spoturilor radio/TV – Corupția îți fură viitorul.

Solicitarea de difuzare în regim de campanie de interes public a spoturilor radio/tv, cu observațiile formulate de către dl. Radu Herjeu și d-na Cristina Pocora, a fost aprobată cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Gabriel Tufeanu) – Compartimentul Reglementări – Recomandare în acest sens

II. Retrageri licențe audiovizuale (Canal TV din Tg. Neamţ, Bacău şi Pânceşti) Consiliul a hotărât în unanimitate retragerea licențelor

III. Avize de retransmisie.

1 solicitare aviz nou și 50 de solicitări modificări avize – DA – Unanimitate –

A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

PDF - 132 ko
ELIBERARI AVIZE

PDF - 122.1 ko
MODIFICARI AVIZE

IV. Decizii de autorizare

Radio Maria Roman, Szekely TV Miercurea Ciuc – DA – Unanimitate

V. Adresa nr. 5988/27.05.2019 de la SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE - cu privire la adaptarea grilei Radio România Cultural în perioada 1 iulie – 8 septembrie 2019, fără a fi modificată structura serviciului de programe.

S-a luat la cunoștință

VI. Adresa nr. 6049/29.05.2019 de la SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE - cu privire la adaptarea grilei Radio România Actualităţi în perioada 1 iulie – 1 septembrie 2019, fără a fi modificată structura serviciului de programe.

S-a luat la cunoștință

VII. Adresa nr. 6050/29.05.2019 de la SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE - cu privire la adaptarea grilei Radio România Muzical în perioada 17 iunie – 8 septembrie 2019, fără a fi modificată structura serviciului de programe. S-a luat la cunoștință

VIII. Adresa nr. 6018/28.05.2019 de la S.C. ON AIR STUDIO SRL Bucureşti - cu privire la adaptarea grilei Itsy Bitsy în perioada 17 iunie – 1 septembrie 2019, fără a fi modificată structura serviciului de programe. S-a luat la cunoștință

IX. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

A. Rapoarte reportate :

1. Antena 3 – emisiunile Ediție specială difuzată pe data de 13.05.2019 și Sinteza zilei difuzată pe data de 16.05.2019 – cu reclamații - reluare vot

S-a reluat votul pe propunerile formulate în ședința din 28.05.2019, respectiv :

  • d-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 15.000 de lei, pentru emisiunile : Ediție specială din 13.05.2019 – art.40.1 și 4, art. 64.1. a și b din Codul audiovizualului, art. 3.2 din Legea audiovizualului și Sinteza zilei din 16.05.2019 – art. 40.1 și 4, art. 64.1. a și b, art. 30 din Codul audiovizualului și art. 3.2 din Legea audiovizualului,
  • d-na Monica Gubernat a propus sancționarea postului cu somație publică, pentru emisiunile : Ediție specială din 13.05.2019 – art.40.4 din Codul audiovizualului și Sinteza zilei din 16.05.2019 – art. 40.1 și 4 din Cod ;

Propunerea d-nei Monica Gubernat a fost aprobată cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Cristina Pocora a votat pentru amendă în cuantum de 15.000 de lei)

2. România TV – emisiunile Ediție specială difuzată pe data de 12.05.2019 și Ultima oră difuzată pe data de 17.05.2019 – cu reclamații - reluare vot.

S-a reluat votul pe propunerile formulate în ședința din 28.05.2019, respectiv :

  • dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei – emisiunea Ediție specială difuzată pe data de 12.05.2019 – art. 40.4 și art. 64.1.b din Codul audiovizualului
  • d-na Monica Gubernat a propus sancționarea postului cu somație publică – emisiunea Breaking news difuzată pe data de 17.05.2019 - art. 64.1.b din Codul audiovizualului.

Propunerea d-nei Monica Gubernat a fost aprobată cu 6 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (d-na Cristina Pocora, dl. Gabriel Tufeanu, dl. Radu Herjeu au votat pentru amendă în cuantum de 5.000 de lei)

B. Rapoarte noi :

1. Posturi TV și radio - emisiuni destinate campaniei electorale difuzate în perioada 18 – 25.05.2019 – cu reclamații.

Antena 3 - sinteză, constatări și rapoarte punctuale – cu reclamații

Consiliul a hotărât în unanimitate sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art.16.3 din Decizia C.N.A.nr.308/2019 – emisiunea România la vot din 26.05.2019 (propunere d-na Monica Gubernat ) și a art.65.b din Codul audiovizualului - emisiunea Breaking News din 21.05.2019 (prop. d-na Cristina Pocora)

Pentru celelalte aspecte reclamate nu au fost constatate abateri

B1 TV - sinteză, constatări și rapoarte punctuale – cu reclamații

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 16.1 si 3 din Decizia C.N.A. nr.308/2019

Propunerea a fost aprobată în unanimitate

Pentru celelalte aspecte reclamate nu au fost constatate abateri

Digi 24 - sinteză, constatări și rapoarte punctuale

D-na Monica Gubernat a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 64.1 din Codul audiovizualului – emisiunea Jurnalul de seară din 19.05.2019. Propunerea a fost aprobată cu 7 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (d-na Cristina Pocora, dl. Răsvan Popescu)

Realitatea TV - sinteză, constatări și rapoarte punctuale – cu reclamații D-na Borsos Orsolya a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art.70 din Codul audiovizualului, precum și pentru nerespectarea regimului de difuzare a spoturilor publicitare electorale, potrivit Deciziei CNA nr. 308/2019 ;

Propunerea a fost aprobată în unanimitate

Pentru celelalte aspecte reclamate nu au fost constatate abateri

România TV – sinteză, constatări și rapoarte punctuale – cu reclamații

D-na Borsos Orsolya a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 64.1, lit.b din Codul audiovizualului – emisiunea Breaking news din 17.05.2019.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

Pentru celelalte aspecte reclamate nu au fost constatate abateri

Hit Music Channel – cu reclamație

Nu s-au constatat abateri

TVR 1 – sinteză și raport punctual – cu reclamații

Emisiunea Viața satului difizată pe data de 19.05.2019 – cu reclamații

Au fost 2 propuneri de sancționare :

  • dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art.2 din Decizia C.N.A. nr.308/2019 ;
  • d-na Cristina Pocora a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 15.000 de lei pentru încălcarea art. 66 din Codul audiovizualului

După trei tururi de vot niciuna din propuneri nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Pentru somație publică au votat următorii membri : Borsos Orsolya, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Răsvan Popescu. Pentru amendă 15.000 de lei a votat d-na Cristina Pocora

(dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

Se va relua votul în ședința de joi, 06.06.2019

Radio România Actualități – raport punctual – cu reclamație

Nu s-au constatat abateri

Europa FM – raport punctual – cu reclamație

Nu s-au constatat abateri

2. Realitatea Plus – solicitarea C.N.A. nr.4857REV/22.05.2019 – de punere la dispoziție a înregistărilor martor

Consiliul a hotărât în unanimitate invitarea reprezentantului Relaitatea TV, în ședința de joi 06.06.2019, pentru clarificări cu privire la înregistrările martor trimise

X. Rapoarte ale Direcției Control Digitalizare :

1. Posturi TV și radio locale - emisiuni destinate campaniei electorale difuzate în perioada 18 – 25.05.2019 – cu reclamații Galaxy Drobeta Tr.Severin – dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 15.1 și 3 din Decizia C.N.A. nr.308/2019.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

TVR Craiova – d-na Cristina Pocora a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 1 din Decizia C.N.A. nr.308/2019 și a art. 66 și 139 din Codul audiovizualului. Propunerea nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru : d-na Cristina Pocora, dl. Gabriel Tufeanu (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

XI. Discuții cu privire la Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.N.A.

Amanat

XII. Diverse.