Extras din procesul verbal al şedinţei de marți, 28 mai 2019 – ora 10.00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Radu Călin Cristea. Președinte de ședință Monica Gubernat

29.05.2019


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

I. Adresa nr.5631/20.05.2019 de la MCSI – cu pdv al SJR

Consiliul a hotărât în unanimitate transmiterea la MCSI a raspunsului în baza pdv-ului întocmit de către Compartimentul Reglementări (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

II. Solicitare prelungire valabilitate licență audiovizuală. S.C. ABC PLUS MEDIA SA Oradea pentru Naţional FM din Deva Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

III. Modificări licențe audiovizuale : S.C. RADIO SMART SRL Bucureşti – modificare structură acţionariat, modificare format de principiu, structură şi denumire servicii de programe Wyl FM din Ploieşti, Târgovişte, Câmpina, Snagov şi modificare denumire Radio Smart FM Bucureşti

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările privind modificare structură acţionariat, modificare format de principiu, structură şi denumire servicii de programe Wyl FM din Târgovişte, Câmpina, Snagov şi modificare denumire Radio Smart FM Bucureşti

Solicitarea de modificare structură de program pentru Wyl FM din Ploieşti a fost aprobată cu 6 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (dl. Gabriel Tufeanu, dl. Radu Herjeu/dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

IV. Retrageri licențe audiovizuale : TV H, Radio Seven, Smart FM Alba Iulia

Consiliul a hotărât în unanimitate retragerea licențelor (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

V. Avize de retransmisie.

1 solicitare aviz nou, 48 solicitări modificări avize – DA – unanimitate (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

PDF - 131.6 ko
ELIBERARI AVIZE 28.0 5.2019

PDF - 99.3 ko
MODIFICARI AVIZE 28. 05.2019

PDF - 114 ko
MODIFICARI AVIZE NEXT GEN

VI. Decizii de autorizare.

11 solicitări și solicitarea Maria Radio Covasna – DA – unanimitate (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

Referitor la solicitarea Radio Maria Roman – se va discuta solicitarea după ce dosarul va depus și avizat de compartimentele de specialitate

A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

PDF - 545.7 ko
Decizie autorizare 28.05.2019

VII. Adresa nr. 5705/22.05.2019 de la S.C. RAMM SENSES SRL Baia Mare - cu privire la prelungirea termenului de începere a difuzării serviciului de programe Maramureş FM în Sighetu Marmaţiei.

Solicitarea nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru aprobare : D-na Dorina Rusu, d-na Cristina Pocora (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

VIII. Rapoarte ale Direcției Monitorizare – Reportate :

1. TVR 1 - emisiunea Viața satului difuzată pe data de 12.05.2019 – cu reclamații – reluare vot

S-a reluat votul din ședința de joi, 23.05.2019, respectiv : somație publică – propunerea d-lui Radu Herjeu și amendă în cuantum de 10.000 de lei – propunerea d-nei Dorina Rusu.

După trei tururi de vot niciuna din propuneri nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată.

Pentru somație publică au votat dl. Gabriel Tufeanu, dl. Radu Herjeu.

Pentru amendă în cuantum de 10.000 de lei au votat d-na Dorina Rusu, d-na Cristina Pocora

(dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

2. Posturi TV și radio - emisiuni destinate campaniei electorale difuzate în perioada 11 – 17.05.2019 – cu reclamații.

Antena 3 – sinteză, constatări și rapoarte punctuale – cu reclamații

Au fost 3 propuneri de sancționare, respectiv :

  • dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, pentru emisiunile : Ediție specială din 13.05.2019 – art.40.4 din Codul audiovizualului și Sinteza zilei din 16.05.2019 – art. 40.1 și 4 din Cod ;
  • d-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 15.000 de lei, pentru emisiunile : Ediție specială din 13.05.2019 – art.40.1 și 4, art. 64.1. a și b din Codul audiovizualului, art. 3.2 din Legea audiovizualului și Sinteza zilei din 16.05.2019 – art. 40.1 și 4, art. 64.1. a și b, art. 30 din Codul audiovizualului și art. 3.2 din Legea audiovizualului,
  • d-na Monica Gubernat a propus sancționarea postului cu somație publică, pe emisiunile și articolele propuse de dl. Radu Herjeu

După primul tur niciuna din propuneri nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată.

În turul II și III s-au votat propunerile d-nei Dorina Rusu și a d-nei Monica Gubernat. Niciuna din propuneri nu au întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobă.

Propunerea d-nei dorina Rusu a fost votată de d-na Cristina Pocora, d-na Dorina Rusu.

Propunerea d-nei Monica Gubernat a fost votată de următorii membri : Ramona Sorescu, Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu Se va relua votul în ședința următoare

B1 TV – sinteză, constatări și raport punctual – cu reclamație.

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art.16.1 din Decizia C.N.A. nr.308/2019

Propunerea a fost aprobată cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Radu Călina Cristea/d-na Cristina Pocora nu a fost prezentă în momentul votului) Digi 24 – sinteză și constatări

Dl. Radu Herjeu a propus adresă de atenționare pentru încălcarea art.16.1 din Decizia C.N.A. nr.308/2019

Propunerea a fost aprobată cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Dorina Rusu/d-na Cristina Pocora nu a fost prezentă în momentul votului)

Realitatea TV – sinteză și constatări

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 15.1 din Decizia C.N.A. nr.308/2019.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate (d-na Cristina Pocora nu a fost prezentă în momentul votului)

România TV - sinteză, constatări și rapoarte punctuale – cu reclamații

Au fost trei propuneri de sancționare :

  • dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei – emisiunea Ediție specială difuzată pe data de 12.05.2019 – art. 40.4 și art. 64.1.b din Codul audiovizualului
  • d-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 15.000 de lei - emisiunile : Ediție specială difuzată pe data de 12.05.2019 – art. 40.1 și 4 din Codul audiovizualului, art.3.2 din Legea audiovizualului și Breaking news difuzată pe data de 17.05.2019 - art.3.2 din Legea audiovizualului art. 64.1.b din Codul audiovizualului
  • d-na Monica Gubernat a propus sancționarea postului cu somație publică – emisiunea Breaking news difuzată pe data de 17.05.2019 - art. 64.1.b din Codul audiovizualului,
  • dl. Radu Călin Cristea a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei – emisiunea Breaking news difuzată pe data de 17.05.2019 - art. 64.1.b din Codul audiovizualului,

După primul tur niciuna din propuneri nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată.

În turul II și III s-au votat propunerile d-lui Radu Herjeu și a d-nei Monica Gubernat. Niciuna din propuneri nu au întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobă.

Propunerea d-lui Radu Herjeu a fost votată de : dl. Gabriel Tufeanu, dl. Radu Herjeu, d-na Dorina Rusu.

Propunerea d-nei Monica Gubernat a fost votată de următorii membri : Alexandru Kocsis, Ramona Sorescu, Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Radu Călin Cristea (d-na Cristina Pocora nu a fost prezentă în momentul votului)

Se va relua votul în ședința următoare

Digi FM – sinteză și raport punctual – cu reclamație

D-na Monica Gubernat a propus adresă de atenționare pentru emisiunea Știri difuzată pe 14 și 15.05.2019. - art.65 din Codul audiovizualului

Propunerea a fost aprobată cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Dorina Rusu)

3. Posturi TV – spotul publicitar Altex – difuzat în perioada 25 - 31.03.2019 – cu reclamație

Nu încalcă reglementările C.N.A.

4. Radio România Actualități, Europa FM – emisiuni de știri difuzate în perioada 15 – 22.03.2019 – autosesizare

D-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului Radio România Actualități cu somație publică – emisiunile de știri din 15 și 18.03.2019 – art. 66 și art. 69 din Codul audiovizualului

Propunerea nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru : d-na Dorina Rusu, d-na Cristina Pocora, dl. Alexandru Kocsis

IX. Rapoarte ale Direcției Control Digitalizare :

1. TV 1 Satu Mare – cu reclamații

Nu au fost constatate abateri

2. Intermedia TV și Bucovina TV Suceava – rapoarte ale inspectoului Bucovina TV – dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru depășitrea celor 12 min/h de publicitate - art. 35.1 din Legea audiovizualului iar d-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu somație publică, pe același articol.

Propunerea d-lui Radu Herjeu a fost aprobată cu 6 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (d-na Dorina Rusu, dl. Alexandru Kocsis au votat pentru somație publică/d-na Cristina Pocora nu a fost prezentă în momentul votului).

Intermedia Suceava – dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 68 din Codul audiovizualului – emisiunea Povești de succes difuzată pe data de 24.05.2019.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate (d-na Cristina Pocora nu a fost prezentă în momentul votului).

X. Rapoarte ale Direcției Monitorizare – Noi :

1. Posturi TV și radio – emisiuni difuzate în perioada 16 – 30 aprilie 2019 – cu reclamații

Antena 1 (1 raport) – emisiunea Insula iubirii din 22.04.2019 – cu reclamație Nu s-au constatat abateri

Antena 3 (8 rapoarte) – cu reclamații

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea dispozițiilor art. 18 alin. (1) lit. b) la difuzarea emisiunii „Sinteza zilei” din data de 17.04.2019 ; ale art. 64 alin. (1) lit. a) pentru ediția emisiunii „Sinteza zilei” din 21.04.2019 și ale art. 40 alin. (1) la difuzarea emisiunii „Obiectiv” în data de 23.04.2019 ;

Propunerea a fost aprobată cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Radu Călin Cristea)

B1 TV (3 rapoarte) – cu reclamații Nu au fost propuneri

Kanal D (2 rapoarte) – cu reclamații Nu s-au constatat abateri

PRO TV (2 rapoarte) – cu reclamații Nu au fost propuneri

Realitatea TV (2 rapoarte) – cu reclamații

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (4) la difuzarea ediției din 16.04.2019 a emisiunii „Newsroom” și ale art. 40 alin. (1) în emisiunea „Lupta pentru România” din data de 18.04.2019.

Propunerea a fost aprobată cu 6 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (d-na Dorina Rusu, dl. Alexandru Kocsis/d-na Cristina Pocora nu a fost prezentă în momentul votului).

România TV - emisiunea Punctul culminant din 23.04.2019 – cu reclamație Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. 4 din Codul audiovizualului.

Propunerea a fost aprobată cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Radu Călin Cristea)

Itsy Bitsy FM (1 raport) – cu reclamație. Nu s-au constatat abateri

XI. Diverse.

Referitor la Comitetul de Contact AVSMD ce va avea loc pe data de 1 iulie 2019 la Bruxelles. Consiliul a hotărât în unanimitate participarea d-rei Ioana Anghel – consilier în cadrul CRE