Extras din procesul verbal al şedinţei de joi, 18 aprilie 2019 – ora 10.00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Radu Călin Cristea. Președinte de ședință Monica Gubernat

22.04.2019


envoyer l'article par mail title=

D-na Cristina Pocora a propus ca adresa nr.4025/11.04.2019 de la MAE (punctul VI - Diverse), cu propunerea de răspuns întocmită de către CRE să fie punct distinct pe ordinea de zi și să se discute după pct. III.

Proiectul ordinii de zi, cu această propunere, a fost aprobat în unanimitate

I. Avize de retransmisie (modificări).

12 solicitări de modificări avize – DA – Unanimitate – Biroul Licențe Autorizări

A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

II. Decizii de autorizare.

Tele 1 Bacău, Antena 3 Iași și Pitești – DA – unanimitate Radio Someș Beclean – DA – Unanimitate și somație publică pentru nerespectarea art. 20.5 din Decizia C.N.A. nr.277/2013 (propunerea d-nei Monica Gubernat)

III. Adrese :

1. nr. 3575/11.04.2019 de la S.C. MASS MEDIA ROMÂNIA DE MÂINE SRL - Contract pentru furnizare de servicii de comunicaţii electronice încheiat cu S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS SA ROMÂNIA

Consiliul a hotărât să se facă o verificare la Registul Comerțului referitor la codul CAEN al societății și să fie învitați reprezentanții societății pentru discuții de clarificare.

2. nr. 4194 de la S.C. ETV CENTER SRL - prezentarea grilei Erdely TV/Erdely TV HD, fără modificarea structurii aprobate a serviciului de programe. S-a luat la cunoștință.

3. nr. 4224/15.04.2019 de la SRTV - prezentarea grilelor Studiourilor Teritoriale Craiova, Cluj, Iaşi, Tg. Mureş şi Timişoara, fără modificarea structurilor aprobate a serviciilor de programe, grile ce vor fi difuzate din luna aprilie 2019

S-a luat la cunoștință.

4. nr. 4065/12.04.2019 de la S.C. RADIO GUERRILLA SRL - privind cesiunea unei părţi sociale

S-a luat la cunoștință .

IV. Adresa nr.4025/11.04.2019 de la MAE – cu propunere de răspuns a CRE Propunerea de răspuns, cu observațiile făcute, a fost aprobată în unanimitate

V. Rapoarte ale Direcției Control Digitalizare :

1. Reclamația nr.3038/25.03.2019.

Consiliul a hotărât informarea radiodifuzorilor cu privire la site-ul : tvpemobil.net și redirecționarea sesizării către Parchet

2. Cinethronix Constanța – cu reclamație

Au fost audiați reprezentanții Cinethronix și RCS – problema nu este de competența C.N.A. Este o problema de natura tehnica.

3. Posturi radio TV – rapoarte ale inspectorilor

  • Radio Delta Tulcea – decizie de intrare în legalitate pentru spotul Unident - art. 126.2 din Codul audiovizualului – Unanimitate
  • Reghin FM – punct de vedere de la ANCOM referitor la calitatea semnalului
  • Dream Radio SRL (Radio Zu) și Radio Campus SRL (Radio Campus) - somații publică pentru încălcarea art. 54.2 din Legea audiovizualului - Unanimitate (propunerea d-nei Monica Gubernat)
  • Tele Europa Nova Timișoara, Tradițional TV Dumbrăveni, RTV Galați-Brăila – adrese de atenționare

VI. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

A. Rapoarte reportate :

1. B1 TV, Realitatea TV, România TV - emisiuni difuzate în perioada 1 – 15 martie 2019 – cu reclamații

B1 TV - dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru nerespectarea art. 3.2 din Legea audiovizualului, ale art. 64.1, lit. a și art. 47.3 din Codul audiovizualului – emisiunea Lumea lui Banciu din data de 05.02.2019. Propunerea a fost aprobată cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Cristina Pocora).

Realitatea TV – au fost 3 propuneri de sancționare :

  • d-na Borsos Orsolya a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 15.000 de lei – emisiunea România 2019, edițiile din 07 și 08.03.2019 – art.3.2 din Legea audiovizualului, art. 64.1.a, art.40.4 din Codul audiovizualuluiși ediția din 09.03.2019 – art. 40.2 din Codul audiovizualului ;
  • dl. Alexandru Kocsis a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei - emisiunea România 2019, edițiile din 07 și 08.03.2019 – art. 64.1.b, respectiv art. 40.5 din Codul audiovizualului
  • d-na Cristina Pocora – pe emisiunile și articolelel invocate de d-na Borsos Orsolya, a propous sancționarea postului cu somație publică

Propunerea d-nei Cristina Pocora a fost votată doar în primul tur si a primit un vot – d-na Cristina Pocora

Propunerea d-nei Borsos a fost votată cu 5 voturi pentru, următorii membri : Borsos Orsolya, Monica Gubernat, Nicolae Bălașa, Radu Herjeu, Radu Călin Cristea

Propunerea d-lui Alexandru Kocsis a fost votată cu 2 voturi pentru : dl. Gabriel Tufeanu, dl. Alexandru Kocsis

Votul pe cele două propuneri se va relua în ședința de marți 23.04.2019 (celelalte puncte de pe ordinea de zi se reportează pentru ședința de marți 23.04.2019)

2. Gold FM – respectarea Deciziei C.N.A. nr.313/26.03.2019.

B. Rapoarte noi :

1. B1 TV, Realitatea TV, România TV - emisiuni difuzate în perioada 16 – 31 martie 2019 – cu reclamații

VII. Diverse.

PDF - 271.7 ko
MODIFICARI AVIZE

PDF - 274.4 ko
SOLICITARI MODIFICARI DCS - TABEL REFACUT