Extras din procesul verbal al şedinţei de marți, 16 aprilie 2019 – ora 10.00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Nicolaie Bălașa, Radu Herjeu, Răsvan Popescu, Radu Călin Cristea. Președinte de ședință Monica Gubernat

17.04.2019


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate

I. Discuții cu privire la modificări ale Codului de reglementare în audiovizul - cu adrese și pdv al SJR

În urma discuțiilor Consiliul a hotărât amânare pentru ședința de joi, 18.04.2019

II. Modificări licențe audiovizuale :

1. S.C. RADIO SMART SRL Bucureşti – acord modificare acţionariat Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea și de asemenea adresă de atenționare societății (propunerea d-nei Monica Gubernat/dl. Radu Călin Cristea a votat împotriva propunerii de adresă de atenționare)

2. S.C. NORD EST MEDIA IMAGE SRL Botoşani – modificare sediu social şi acţionariat

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea societății cu somație publică pentru nerespectarea art. 54.2 din Legea audiovizualului. Propunerea a fost aprobată în unanimitate (d-na Borsos Orsolya nu a fost prezentă în momentul votului)

3. S.C. EBS BROADCASTING MEDIA SRL Cluj-Napoca – modificare structură serviciu de programe EBS Radio din Cluj-Napoca

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea (d-na Borsos Orsolya nu a fost prezentă în momentul votului)

III. Avize de retransmisie (modificări, notificări)

  • 59 solicitări de modificări avize - DA - Unanimitate (d-na Borsos Orsolya nu a fost prezentă în momentul votului)
  • 2 Notificări de la Nik Toons și Eros, Eroxx, Eroxxx – S-a luat la cunoștință

A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

PDF - 126.8 ko
Modificari avize

IV. Decizii de autorizare.

Consiliul a aprobat în unanimitate cele 23 de solicitări și de asemenea sancționarea cu somații publice a posturilor Banat FM Reșița și Doina FM Cernavodă, pentru încălcarea art. 20.5 din Decizia C.N.A. nr.277/2013 (propunerea d-nei Monica Gubernat)

A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

PDF - 1010.4 ko
Decizia de autorizare

V. Adresa nr. 4031/11.04.2019 de la S.C. RADIO TRANSILVANIA LBM SRL Oradea - solicitare prelungire termen intrare în emisie pentru Radio Transilvania din Beiuş – 88 Mhz.

Consiliul a aprobat în unanimitate prelunirea cu 6 luni a termenului de intrare în emisie

VI. Întâlnire cu d-na Adriana Săftoiu – deputat PNL, reprezentanți ai radiodifuzorilor și ai ARCA – discuții cu privire la aplicarea art.42, alin. 4 și 5 din Legea audiovizualului referitoare la protecția persoanelor cu handicap de auz – ora 14.00

Se va face propunere de modificare a Codului de reglementare în audiovizual Dl. Alexandru Kocsis a propus monitorizarea posturilor naționale cu privire la respectarea art. 42 din Legea audiovizualului – interpretarea în limbaj mimico-gestual. Va face autosesizare în acest sens.

VII. Solicitări ale S.C. CLEVER MEDIA NETWORK SRL Cluj-Napoca :

1. Acordare licenţe audiovizuale pentru difuzarea prin satelit şi reţele de comunicaţii electronice a serviciilor de programe LOOKSPORT 1, LOOKSPORT 2 şi LOOKSPORT 3 din Cluj-Napoca ;

2. Modificare format difuzare pentru Profit.ro şi modificarea formatului de principiu şi a structurii serviciului de programe Looksport/Looksport HD Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările

VIII. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

1. Antena 3, B1 TV, Realitatea TV, România TV - emisiuni difuzate în perioada 1 – 15 martie 2019 – cu reclamații

Au fost analizate rapoartele de monitorizare referitoare la postul Antena 3 (13 rapoarte), au fost vizionare selecții din emisiunile reclamate și audiat reprezentantul postului.

Au fost 2 propuneri de sancționare :

  • dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului Antena 3 cu amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (5) - emisiunea „În gura presei”, ediția din 08.03.2019, al art. 40 alin. (1) și (2) - emisiunea „Ediție specială” din 10.03.2019 și art. 40 alin. (4) – emisiunea „Sinteza zilei”, edițiile din 06 și 11.03.2019 .
  • d-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 15.000 de lei pe emisiunile și articolele invocate de dl. Radu Herjeu și în plus emisiunile Sinteza zilei din 12.03.2019 și Exces de putere din 08.03.2019.

După trei tururi de vot, propunerea d-lui Radu Herjeu a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Radu Herjeu, Nicolae Bălașa, Monica Gubernat, Borsos Orsolya, Alexandru Kocsis, Cristina Pocora (d-na dorina Rusu a votat pentru amendă 15.000 de lei/d-nii Răsvan Popescu, Radu Călin Cristea au votat împotriva ambelor propuneri)

În ședința de joi, 18.04.2019 se vor discuta celelalte rapoarte din calup

2. Gold FM – respectarea Deciziei C.N.A. nr.313/26.03.2019 Reportat pentru ședința de joi, 18.04.2019

IX . Diverse.