Extras din procesul verbal al şedinţei de joi, 11 aprilie 2019 – ora 10.00.

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Dorina Rusu, Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Radu Herjeu, Răsvan Popescu, Radu Călin Cristea.

12.04.2019


envoyer l'article par mail title=

D-na Monica Gubernat a propus suplimentarea ordinii de zi cu : reluare VOT – Antena 1 - emisiunea Acces direct, discutată în ședința de marți 09.04.2019 și de asemenea reprogramarea întâlnirii cu d-na Adriana Săftoiu – deputat PNL, reprezentanți ai radiodifuzorilor și ai ARCA, pentru marți 16.04.2019 – ora 13.30

Proiectul ordinii de zi, cu aceste precizări/propuneri, a fost aprobat în unanimitate (dl. Radu Călin Cristea nu a fost prezent în momentul votului)

D-na Dorina Rusu a propus ca rapoartele de monitorizare de pe ordinea de zi referitoare la Antena 3, avand în vedere faptul ca sunt foarte multe emisiuni, să fie împarțite în așa fel încât să existe un număr similar de rapoarte ca la celelalte posturi, pentru a fi discutate în ședință

Propunerea a fost votată cu un singur vot – d-na Dorina Rusu

I. Întâlnire cu d-na Adriana Săftoiu – deputat PNL, reprezentanți ai radiodifuzorilor și ai ARCA – discuții cu privire la aplicarea art.42, alin. 4 și 5 din Legea audiovizualului referitoare la protecția persoanelor cu handicap de auz.

Reprogramat pentru marți 16.04.2019 – ora 13.30

II. Proiect de adresă/recomandare către radiodifuzori. Proiectul de recomandare, cu observațiile făcute, a fost aprobat în unanimitate – Biroul Comunicare – transmis la presă, radiodifuzori și postare pe site-ul C.N.A.

III. Întâlnire cu reprezentanții ai ONG – Platforma#aresel - adresa nr.3284/29.03.2019.

Membrii Consiliului i-au adus la cunoștință d-lui Ciprian Necula ca are posibilitatea să facă propunere de modificare a Codului audiovizual, cod ce urmează a fi pus în dezbatere publică și de asemenea, libertatea de a face sesizări atunci când consideră că este încălcată legislația audiovizualului cu privire la etnia rromă

IV. Propunere de modificare a Deciziei C.N.A. nr.72/2012. Proiectul de decizie, cu modificările făcute, a fost aprobat în unanimitate.

Acesta va fi postat pe site-ul C.N.A. spre consultare publică 30 de zile.

V. Reluare Vot – Antena 1 – emisiunea Acces ediția din 22.03.2019 cu reclamații

S-a reluat votul din ședința de marți 09.04.2019, respectiv : dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 17.1 din Codul audiovizualului iar d-na Dorina Rusu a propus amendă 5.000 de lei, pe același articol.

Propunerea d-lui Radu Herjeu a fost aprobată cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Dorina Rusu a votat pentru amendă 5.000 de lei)

VI. Rapoarte ale Direcției Contol Digitalizare :

1. Electron M Bit Pașcani– cu reclamații Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică, pentru încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) și (4) din Codul audiovizualului – emisiunea Pulsul zilei din data de 18.03.2019.

Propunerea a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Dorina Rusu, Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Radu Herjeu

2. Digi 24 Timișoara – cu reclamație

Nu s-au identificat aspectele reclamate

3. TVR Cluj – cu reclamație

Nu au fost propuneri

VII. Rapoarte ale Direcției Monitorizare : Antena 3, B1 TV, Realitatea TV, România TV - emisiuni difuzate în perioada 1 – 15 martie 2019 – cu reclamații

Se reportează pentru ședința de marți, 16.04.2019

VIII. Diverse.

Informare a Biroului Resurse Umane cu privire la reorganizare/Organigrama C.N.A., transformări de posturi și scoaterea la concurs a unor posturi vacante.

În urma informării prezentate, Consiliul a hotărât în unanimitate :

desființarea Direcției Secretariat General, transformarea postului de director în Șef Birou Reglementări și Relații Europene în cadrul Serviciului Juridic, Reglementări și Relații Europene ;

înființarea structurii - Responsabil Date cu Caracter Personal ;

înființarea Serviciului Financiar Contabilitate și Administrativ în cadrul Direcției Economice,

 transformarea următoarelor posturi vacante :

*postul auditor, grad profesional superior se transformă în postul auditor, grad profesional principal

*posturile (3 posturi) din cadrul Compartimentului Auto, de natura contractuala, de sofer, treapta profesională I se transformă în referent, treaptă profesională IA, I și debutant

*postul de consilier grad profesional superior din cadrul Direcției Monitorizare se transformă în consilier grad profesional asistent

*1 post de consilier grad profesional principal din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate și Administrativ, Direcția Economică se transformă în consilier grad profesional superior

- scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante la :

Serviciul Jurdic, Reglementări și Relații Europene - 1 post consilier juridic grad profesional asistent 1 post consilier juridic grad profesional superior 1 post consilier, grad profesional superior

Direcția Monitorizare : 2 posturi consilier, grad profesional asistent

Direcția Control și Digitalizare : 1 post inspector audiovizual, grad profesional superior – Bacău 1 post inspector audiovizual, grad profesional principal– Buzău 1 post inspector audiovizual, grad profesional superior (temporar vacant) – Dolj

Direcția Economică - Serviciul Financiar, Contabilitate și Administrativ 1 post consilier, grad profesional superior

Compartimentul Auto : 1 post referent, treapta profesional IA 1 post referent, treapta profesional I 1 post referent, treapta profesional debutant

Biroul Licențe Autorizări : 1 post consilier, grad profesional superior

Biroul Resurse Umane, Portecția Muncii și Arhivă : 1 post consilier, grad profesional superior

Audit Intern : 1 post auditor, grad profesional principal

Organigrama, forma avizată de ANFP în anul 2016, cu modificările votate în ședința de astăzi, va fi transmisă la ANFP împreună cu celelalte documente, pentru avizare