Extras din procesul verbal al şedinţei de joi, 15 decembrie 2016, orele 10.00 - 15.00

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului : Radu Herjeu, Monica Gubernat, Florin Gabrea, Valentin Jucan, Viorel Vasile Buda, Borsos Orsolya, Laura Georgescu, Gabriel Tufeanu, , Dorina Rusu.

16.12.2016


envoyer l'article par mail title=

Dl. Gabriel Tufeanu a solicitat discutarea pct.VII înaintea pct.VI iar d-na Monica Gubernat a solicitat ca la pct. X - Diverse, să se discute proiecția Bugetului C.N.A. pe anul 2017.

Proiectul ordinii de zi, cu aceste amendamente, s-a aprobat în unanimitate I. Solicitări prelungiri licențe audiovizuale :

1.S.C. ON AIR STUDIO SRL Bucureşti pentru Itsy Bitsy din Bacău. Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea

2.S.C. IKO POLAND SRL Bucureşti pentru Sport Klub Premium şi Fight Klub din Bucureşti și modificare licențe și reautorizare studiouri

Consiliul a aprobat solicitările cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Gabriel Tufeanu)

3.S.C. IMPACT F.M. SRL Suceava pentru Impact FM din Iaşi şi modificare structură serviciu de programe Impact FM din Iaşi, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei.

Consiliul a aprobat în unanimitate solictările

4.S.C. RCS&RDS SA Bucureşti pentru Pro FM din Piteşti şi Alexandria şi preluare licenţă audiovizuală de la SC MEDIAPRIM SRL Târgu Jiu (Radio Panduru din Târgu Cărbuneşti) cu modificarea licenţei şi includerea frecvenţei în reţeaua Digi FM. 

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea de prelungire licență

Solicitarea RCS & RDS de preluare a licenței de la SC MEDIAPRIM SRL Târgu Jiu (Radio Panduru din Târgu Cărbuneşti) nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru, următorii membri : Florin Gabrea, Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu.

Consiliul a hotărât monitorizarea 1 zi, prin inspectorii teritoriali, a posturilor/rețelelor naționale PRO FM, Digi FM, Național FM, Europa FM, Radio 21, din perspectiva publicității locale - Direcția Control Digitalizare De asemenea Consiliul a hotărât să se trimită adresă la ANCOM cu privire acoperirea națională a posturilor de radio

(d-na Borsos Orsolya nu a fost prezentă la discutarea solicitărilor de la pct.I )

II. Decizii de autorizare.

Nord TV Baia Mare, eStrada TV - Televiziunea Zonei Metropol București, Orange Info București, Studioul Teritorial Tg. Mureș, - DA - Unanimitate Tanănana Hunedoara și Tîrgoviște, Gliga FM Toplița, Fresh FM Tîrgoviște - DA - 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Gabriel Tufeanu)

Radio Super FM Făgăraș, Radio Reîntregirea Zlatna - DA și somații publice - Unanimitate

III. Modificări licențe audiovizuale :

1.S.C. SUCEAVA CULTURAL MEDIA SRL pentru Tradiţional TV din Dumbrăveni, jud. Suceava, acord pentru modificarea acţionariatului Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea

2.S.C. ABSOLUT TOP MEDIA & MORE SRL Piteşti pentru Absolut TV din Mioveni, solicită acordul pentru modificarea acţionariatului Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea

IV. Avize de retransmisie (eliberări, modificări, retrageri) 4 solicitări avize noi, 10 solicitări modificări avize, 4 solicitări retragere avize - DA - Unanimitate.

A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal postată pe site-ul C.N.A.

V. Adresa ANCOM nr. 10359/24.11.2016 privind revocarea licenţelor de emisie acordate SC EAGLE MEDIA SRL Călăraşi.

Consiliul a hotărît amânarea luării unei decizii pînă la pronunțarea instanței. Hotărârea a fost luată cu 7 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (dl. Gabriel Tufeanu, d-na Dorina Rusu).

VI. Rapoarte ale Direcției Control Digitalizare - emisiuni difuzate în campania electorală, perioada 11.11 - 11.12.2016 - cu reclamații.

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, a reclamațiilor și a vizionării imaginilor, Consiliul a hotărât :

Bucovina TV :

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 10.000, propunere aprobată în unanimitate.

Kapital TV Petroșani :

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică, propunere aprobată în unanimitate.

Media TV Medgidia :

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică, propunere aprobată în unanimitate.

Nova TV Brașov - Nu afost constatate încălcări ale legislației în vigoare Radio Campus Slobozia :

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică, propunere aprobată în unanimitate.

Nova TV Mediaș :

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică, propunere aprobată în unanimitate.

Radio Someș Sângeorz Băi - Nu a fost constatate încălcări ale legislației în vigoare

Olt TV - Nu a fost constatate încălcări ale legislației în vigoare iar postul a transmis Anexa la Decizia C.N.A. nr.592/2016

Celelalte rapoarte de inspecție și sinteza se vor reporta pentru ședința următoare

VII. Proiect de modificare a Deciziei C.N.A. nr.72/2012, cu modificările și completările ulterioar.

Consiliul a aprobat proiectul de decizie cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Dorina Rusu), cu propunerea de modificare, respectiv introducerea unui alin.2 la art.4. Proiectul va postat pe site-ul C.N.A spre consultare publică 30 de zile .

VIII. Adresa nr.10163/03.11.2016 de la S.C. Carpathian Springs SA - plângere prealabilă - cu pdv al SJR. Amînat

IX. Notă a Biroului Resurse Umane cu privire la consituirea Comisiei de disciplină.

Consiliul a hotărât cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Valentin Jucan) componența Comisiei de disciplină :

  • domnii Ciobanu Dumitru și Marius Popescu - membri titulari ;
  • domnii Dan Liciu și Ciobanu Cătălin - membri supleanți

X. Diverse.

*Referitor la proiectul de răspuns către Comisia de Cultură a Senatului - domnului Președinte Gigel Știrbu, cu privire la sesizarea referitoare la TVR - emisiunea Viața Satului.

Consiliul a aprobat în unanimitate proiectul de răspuns - Biroul Comunicare

*Referitor la Proiectul de buget al C.N.A. pe anul 2017

Direcția Economică va transmite pe e-mail membrilor C.N.A. documentația aferentă proiectului de buget pe anul 2017. Membrii C.N.A. vor transmite acordul în scris, tot pe e-mail.

PDF - 76 ko
Modificari avize 15.12.2016

PDF - 66.2 ko
Retragere avize 15.12.2016

PDF - 83.9 ko
Solicitari eliberare avize noi 15.12.2016