Extras din procesul verbal al şedinţei de marți, 5 iulie2016, orele 10.00-14.00

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului : Valentin-Alexandru Jucan, Radu Herjeu, Monica Gubernat, Gabriel Tufeanu, Dorina Rusu, Laura Georgescu, Lorand Turos, Viorel Vasile Buda, Radu Calin Cristea

06.07.2016


envoyer l'article par mail title=

Dl. Valentin Jucan - președinte de ședință - i-a informat pe membrii Consiliului că pentru posturile care au fost scoase la concurs si nu s-au ocupat, nu trebuie vot, se va relua procedura de scoatere la concurs pană când aceste posturi se vor ocupa (pct. I. 1, 2 și 3). Acest lucru va fi valabil pentru toate posturile care se scot la concurs si nu au fost ocupate

D-na Monica Gubernat a solicitat să discute si adresa de la ISU cu privire la solicitarea de continuare a difuzării campaniei Nu tremur la cutremur, pentru care C.N.A. a dat Recomandare în acest sens.

Proiectul ordinii de zi cu aceste completări a fost aprobat în unanimitate

I. Propuneri ale Biroului Resurse Umane cu privire la :

1. Solicitarea Direcției Economice și Patrimoniu de scoatere la concurs a postului de consilier debutant din cadrul Biroului Financiar Contabilitate ;

2. Solicitarea Direcției Economice și Patrimoniu de scoatere la concurs a postului de consilier superior din cadrul Compartimentului Achiziții ;

3. Solicitarea Compartimentului Audit Intern de scoatere la concurs a postului de auditor asistent ;

4. Solicitarea Direcției Control și Digitalizare de scoatere la concurs a 4 posturi vacante de inspector audiovizual principal/superior și 1 post temporar vacant de inspector audiovizual principal ;

Dl. Lorand Turos a propus :

  • postul de inspector audiovizual pentru Satu Mare să fie scos la concurs ca post de inspector audiovizual în grad de asistent ;
  • postul de inspector audiovizual pentru Giurgiu va acoperi si zona Teleorman. In total vor fi scoase la concurs 3 posturi de inspector audiovizual. Propunerea a fost aprobată în unanimitate

5. Propunerea BRU privind promovarea funcționarilor publici care întrunesc condițiile în semestrul II al anului 2016 ; Amanat, hotărâre luată cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Monica Gubernat). Se va lua o hotărâre după finalizarea concursului de Șef Birou Financiar Contabilitate

6. Propunerea Direcției Economice și Patrimoniu privind promovarea a 3 funcționari contractuali în funcție ; S-a aprobat în unanimitate

II. Discuții cu privire la bugetul C.N.A. Propunerea de disponibilizare a sumei de 675.000 de lei pentru a se face alte achiziții tehnice nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru, următorii membri : Valentin Jucan, Lorand Turos, Laura Georgescu, Radu Herjeu, Radu Călin Cristea (d-na Monica Gubernat nu a fost prezentă)

III. Adresa nr.6153/27.06.2016 de la Ministerul Afacerilor Externe - solicită sprijinul C.N.A., in baza Acordului de colaborare, cu privire la difuzarea spotului TV de informare a publicului privind avantajele votului prin corespondență. Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea și transmiterea unei Recomandări către radiodifuzori să sprijine campania privind Votul prin corespondență (d-na Monica Gubernat nu a fost prezentă).

IV. Situaţia modificării amplasamentului staţiei Radio Eveniment Agnita, amânată din 15.03.2016 şi 07.06.2016, 14.06.2016, însoţită de : răspuns ANCOM nr. 3846/16.05.2016, adresa de la dl. Valentin Alexandru Jucan şi plângere prealabilă nr.1064/14.03.2016 formulată de SC SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN SRL, adresa nr. 5471/01.06.2016 pentru modificarea structurii serviciului de programme Radio Eveniment din Agnita depusă la data de 01.06.2016 și solicitarea d-nei Dorina Rusu/adresa nr.5741/09.06.2016. Solicitarea de revocare a deciziei Consiliului privind mutarea amplasamentului, nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru : dl. Valentin Jucan, d-na Dorina Rusu (d-na Monica Gubernat nu a fost prezentă).

V. Solicitări prelungiri licențe audiovizuale :

1. S.C. AG RADIO HOLDING SRL Bucureşti pentru postul Magic FM din Satu Mare şi Zalău Solicitările au fost aprobată în unanimitate (d-na Monica Gubernat nu a fost prezentă)

2. ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ALBA IULIA pentru postul Radio Reîntregirea din Târgu Mureş Solicitarea a fost aprobată în unanimitate (d-na Monica Gubernat nu a fost prezentă).

VI. Solicitări licențe audiovizuale prin satelit : S.C. CEE BROADCASTING CO. SRL din Bucureşti pentru posturile Chilii TV, Izaura TV, Joy TV, Kiwi TV, Mozi+, Prime, Super TV 2, Zenebutik Solicitările au fost aprobate în unanimitate (d-na Monica Gubernat nu a fost prezentă).

VII. Modificări licențe audiovizuale :

1. S.C. GALAXY SRL Drobeta Turnu Severin pentru posturile : Radio Galaxy din Câmpulung (modificare amplasament staţie şi structură serviciu de programe), Radio Galaxy din Turnu Măgurele (modificare structură serviciu de programe) şi Televiziunea Galaxy (modificare structură serviciu de programe)

  • Radio Galaxy C-lung Muscel - modificare amplasament - DA - Unanimitate
  • Radio Galaxy C-lung Muscel - modificare structură serviciu programe - NU. Au votat pentru aprobare, următorii membri : Valentin Jucan, Lorand Turos, Viorel Vasile Buda, Monica Gubernat, Laura Georgescu
  • Radio Galaxy Turnu Măgurele - modificare structură serviciu programe - NU. Au votat pentru aprobare, următorii membri : Valentin Jucan, Lorand Turos, Viorel Vasile Buda, Monica Gubernat, Laura Georgescu
  • Televiziunea Galaxy Turnu Măgurele - modificare structură serviciu de programe - DA - 8 voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl. Gabriel Tufeanu).

2. S.C. ALFA OMEGA TV PRODUCTION SRL Timişoara pentru posturile Alfa Omega TV şi ALfa Omega TV Internaţional din Timişoara (modificare sigle servicii de programe) Solicitarea a fost aprobată în unanimitate (d-na Dorina Rusu nu a fost prezentă)

3. S.C. MONTANA PRESS SRL Constanţa pentru postul Sky FM din Constanţa (modificare acţionariat) Solicitarea a fost aprobată în unanimitate iar pentru modificare acționariat fără acord prealabil, dl. Valentin Jucan a propus sancționarea societății cu somație publică, propunere aprobată cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Gabriel Tufeanu)

4. S.C. RADIO TRANSILVANIA LBM SRL Oradea pentru postul Radio Transilvania din Baia Mare - rediscutare cerere de modificare a structurii serviciului de programe (adresa nr. 6113/24.06.2016) Solicitarea a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Valentin Jucan, Lorand Turos, Viorel Vasile Buda, Dorina Rusu, Monica Gubernat, Radu Călin Cristea.

VIII. Decizii de autorizare. Telesat TV Breaza, Digi TV Ditrău, Maria Radio Oradea, City Radio Sighetu Marmației, Stilus CATV Vicovu de Sus - DA - Unanimitate (dl. Lorand Turos nu a fost prezent).

IX. Solicitări cedări licență audiovizuală :

1. S.C. N&D MUSIC MEDIA CIM SRL-D Bistriţa către S.C. BALADA MEDIA SRL Tiha Bârgăului, jud. Bistriţa-Năsăud pentru postul Radio Balada din Bistriţa. Solicitarea a fost aprobată cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Monica Gubernat/dl. Lorand Turos nu a fost prezent)

2. S.C. Someș TV SRL Dej către S.C. Pagina Ciudatului SRL Cluj Napoca pentru postul Someș TV - cu modificare licență audiovizuală Solicitările au fost aprobate cu 7 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (dl. Lorand Turos, d-na Laura Georgescu).

X. Avize de retransmisie. 6 solicitări avize noi, 17 solicitări modificări avize, 21 retrageri avize - DA - Unanimitate (d-na Laura Georgescu nu a fost prezentă). A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

XI. Adresa nr. 5764/10.06.2016 de la S.C. TONIGHT SRL - solicitare acord de mutare a staţiei Radio Someş de la Beclean la Sângeorz-Băi, cu modificarea denumirii serviciului de programe în Info Turism şi a tematicii din tradiţii şi folclor în info turism. Consiliul a dat acord de principiu cu privire la mutarea stației - 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Gabriel Tufeanu) Referitor la solicitarea de modificare a denumirii serviciului de programe, dl. Radu Herjeu a propus amânare până la primirea răspunsului de la ANCOM, propunere aprobată în unanimitate(d-na Laura Georgescu nu a fost prezentă).

XII. Adresa nr. 5212/22.06.2016 de la UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN TIMIŞOARA privind reanalizarea solicitării de prelungire a termenului de intrare în emisie pentru serviciul de programe Teleuniversitatea TV din Timişoara. Solicitarea de re-analizare a solicitării de prelungire a termenului de intrare în emisie nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru, următorii membri : Valentin Jucan, Viorel Vasile Buda, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Radu Călin Cristea (d-na Laura Georgescu nu a fost prezentă).

XIII. Adresa nr.5833/14.06.2016 de la S.C. Digital Cable Systems - referitoare PRO TV - cu pdv al SJR Consiliul a aprobat în unanimitate transmiterea unui răspuns în baza pdv-ului formulat de către Compartimentul Reglementări.

XIV. Adresa nr.5951/21.06.2016 de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - referitoare la continuarea difuzării campaniei Nu tremur la cutremur. Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea, în sensul reiterării Recomandării C.N.A. nr.1/2015 către radiodifuzori de sprijinire a acestei campanii - Biroul Comunicare

XV. Diverse.

PDF - 68.3 ko
MODIFICARI AVIZE.-AKTA

PDF - 101 ko
MODIFICARI AVIZE_05.07.2016_01

PDF - 73 ko
RETRAGERE AVIZE 05-07-2016 lit c

PDF - 69.8 ko
Solicitari eliberare avize noi-05.07.2016

PDF - 50.1 ko
Solicitari eliberare avize noi- AKTA