Extras din procesul verbal al şedinţei de marți, 5 aprilie 2016, ora 10.00

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului : Valentin-Alexandru Jucan, Lorand Turos, Dorina Rusu, Răsvan Popescu, Radu Herjeu, Monica Gubernat, Viorel Vasile Buda, Radu Călin Cristea, Gabriel Tufeanu.

08.04.2016


envoyer l'article par mail title=

Domnul Valentin Jucan - președinte de ședință - a solicitat, la cererea reprezentanților societății, devansarea pct. IV de pe proiectul ordinii de zi, acesta sa fie discutat la pct.I al proiectului ordinii de zi.Propunerea a fost aprobată în unanimitate

Doamna Monica Gubernat a propus scoaterea de pe proiectul ordinii de zi a pct.IX - adresa nr.1827/23.02.2016 de la S.C. Radio Transilvania LBM SRL Oradea - propunere aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Valentin Jucan, Lorand Turos, Viorel Vasile Buda, Monica Gubernat, radu Herjeu, Radu Călin Cristea.

Proiectul ordinii de zi cu modificările votate a fost aprobat în unanimitate

I. Întâlnire pe tema campaniei “Nu distrugeți Radioul” cu reprezentanții ai SRR, ai jurnalistilor - cu pdv de la conducerea SRR (adresa nr.2652/22.03.2016), pdv al Sindicatului Profesioniștilor din Media și Cultura Română (adresa nr.2737/22.03.2016) și rapoarte de monitorizare (solicitarea d-nei Dorina Rusu - adresa nr.2956/28.03.2016 și reclamații) - ora 10.00.

Consiliul a hotărât :

  • invitarea reprezentanților conducerii SRR și ai jurnalistilor Sindicatului din SRR pentru discutii în ședința C.N.A. de marți 11.04.2016. Hotărârea a fost luată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Valentin Jucan, Viorel Vasile Buda, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Răsvan Popescu, Radu Călin Cristea
  • în baza problemelor ridicate de cei prezenți la discuția de astăzi, să se trimită o informare la Comisiile de Cultură ale Parlamentului. Hotărârea a fost luată cu 7 voturi pentru, următorii membri : Valentin Jucan, Viorel Vasile Buda, Monica Gubernat, Gabriel Tufeanu, Dorina Rusu, Răsvan Popescu
  • sancționarea SRR cu somație publică pe emisiunile de știri și dezbateri - campania “Nu distrugeți Radio România”, hotărâre luată în unanimitate

Doamna Dorina Rusu a solicitat rediscutarea în ședința de joi, 07.04.2016 a spoturilor publicitare privind campania “Nu distrugeți Radio România”.

II. Întâlnire cu reprezentanții Active Watch - discuții pe marginea subiectului discursului instigator la ură în România (adresa nr.3150/31.03.2016) - ora 11.00.

Membrii Consiliului au luat act de solicitarea reprezentanților Active Watch si vor gasi o modalitate de transmitere a reclamațiilor venite la C.N.A. pe tema discursului instigator la ură.

III. Solicitări prelungiri licențe audiovizuale :

1.S.C. RCS&RDS SA București pentru postul Digi FM Deva

2.S.C. Teleson SRL Albești/Mureș pentru postul Radio Son Sovata

Solicitările au fost aprobate în unanimitate

IV. Solicitări licențe audiovizuale prin rețele de comunicații electronice :

S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMUNNICATIONS SA pentru posturile Dolce Sport 5 şi Dolce Sport 6.

Solicitările au fost aprobate în unanimitate

V. Decizii de autorizare.

Impact FM - C-lung Moldovenesc, , Iași, Vatra Dornei - DA - Unanimitate

Magic FM - Ploiești - DA - Unanimitate

Rock FM Sighișoara - DA - Unanimitate

Pentru Radio Semnal Alexandria și Rock FM Bistrița (depășirea termen depunere docimentație) - Consiliul a hotărât în unanimitate sancționarea posturilor cu somații publice

VI. Avize de retransmisie (eliberări, modificări, retrageri). 206 solicitări modificări avize, 22 solicitări avize noi, 6 retrageri avize la cerere, 1 retragere aviz ca urmare a Deciziei ANCOM - DA - Unanimitate

A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal de pe site-ul C.N.A.

VII. Adresa nr.2907/25.03.2016 de la Guvernul României - Departamentul pentru Relația cu Parlamentul - propunerea legislativă pentru completarea art.27 din Legea 41/1994 - cu pdv al SJR.

Au fost 3 propuneri : să se trimită pdv întocmit de SJR, să se dea aviz negativ pe proiect, sa se dea aviz pozitiv. După trei tururi de vot, niciuna din propuneri nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată.

Se va relua votul în ședința de joi 07.04.2016

VIII. Proiectul de modificare al Deciziei C.N.A. nr.412/2007. Proiectul de decizie a fost aprobat în unanimitate

IX. Adresa nr.1827/23.02.2016 de la S.C. Radio Transilvania LBM SRL Oradea - referitoare la solicitarea de acord prealabil privind schimbarea acționariatului societății - cu pdv al SJR

X. Rapoarte de monitorizare :

1. Antena 3 - emisiunile Punctul de întâlnire și Știri difuzate pe 21, respectiv 22.02.2016 - reclamația nr.2070/01/10.03.2016 (audiere reprezentanți post, deliberări, vot)

Se va reporta pentru sedinta următoare

2. România TV :

1. Emisiunea Ediție specială difuzată pe data de 25.09.2015 - reclamațiile nr.8510, 8510/1/28.09.2015

2. Emisiunea Cheia zilei difuzată pe data de 11.02.2016 și emisiunea Ediție de seară difuzată pe data de 10.02.2016 - reclamațiile nr.1648 și nr.1649/17.02.2016. (audiere reprezentant post, deliberări, vot).

Se va reporta pentru ședința următoare

3.Antena 1 - emisiunea Observator difuzată pe data de 21.02.2016 - reclamația nr.2677/21.03.2016 (solicitare drept la replică). Se va reporta pentru ședința următoare

4.PRO TV - emisiunea La Măruță difuzată pe data de 17.03.2016 - reclamația nr.2637/18.03.2016.

Domnul Valentin Jucan a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 20.000 de lei, propunere aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Valentin Alexandru Jucan, Lorand turos, Viorel Vasile Buda, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Răsvan popescu

5.Posturi TV - durata inserțiilor de publicitate pe luna februarie 2016. Se va reporta pentru ședința următoare

XI. Diverse - Solicitări ale Biroului Resurse Umane de transformare a unor posturi și demararea concursurilor.

Consiliul a aprobat în unanimitate :

  • transformarea postului de auditor, grad profesional principal, în asistent și scoaterea acestuia la concurs ;
  • transformarea postului de consilier superior din cadrul Biroului Financiar

Contabilitate în consilier debutant și scoaterea acestuia la concurs ;

  • scoaterea la concurs pe perioadă determinat a postului de consilier principal din cadrul Direcției Monitorizare ;
  • promovarea d-nei Monica Șerban din cadrul Biroului Licențe Autorizări, din funcția de Consilier principal în Consilier superior

XII. Rapoarte ale Serviciului Inspecție :

1. S.C. MD-I Fleisch SRL Târgoviște/MDI TV - emisiunile Fețele puterii și Dosarele MDI difuzate în perioada 16 - 28.01.2016 - reclamațiile nr.872/25,26.01.2016, nr.872/2/27.01.2016, nr.872/05.02.2016.

2. S.C. News Media Company SRL Vaslui/V24 FM - întrerupere difuzare program mai mult de 96 de ore - cu pdv de la ANCOM

3. S.C. Alexandra Tour SRL Deva - emisiunea Știrile Hunedoara TV - reclamația nr.691/20.01.2016.

4. S.C. Media Consulta Regie/UPC România SRL Constanța - reclamațiile nr.10761/23.11.2015 și nr.11522/10.12.2015.

Se vor reporta pentru ședința următoare

PDF - 58.2 ko
Retragere avize 05.04.2016 lit b

PDF - 334.1 ko
Modificari avize 05.04.2016

PDF - 57.7 ko
Retragere avize 05.04.2016 lit. b

PDF - 83.7 ko
Solicitari eliberare avize noi 05.04.2016