Extras din procesul verbal al ședinței de marți, 17 martie 2009, ora 10.00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Răsvan Popescu, Attila Szasz, Narcisa Iorga, Mihai Mălaimare, Christian Mititelu, Cristina Trepcea, Gelu Trandafir, Dan Grigore, Constantin Duțu, Grigore Zanc.

19.03.2009


envoyer l'article par mail title=

1. Rapoarte de monitorizare :

Membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate prevederile art. 34, alin. 1, lit.c din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi ale art. 102, alin. 3 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual cu privire la sponsorizare, respectiv s-au făcut “referiri promoţionale” la serviciile unor sponsori ai emisiunii.

În urma vizionării imaginilor şi a discuţiilor au fost două propuneri : sancţionarea postului cu somaţie publică sau adresă de atenţionare.

Prima propunere a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 6 voturi pentru (Răsvan Popescu, Attila Szasz, Narcisa Iorga, Christian Mititelu, Dan Grigore, Constantin Duţu). Domnii Gelu Trandafir, Grigore Zanc, Mihai Mălaimare şi d-na Cristina Trepcea au votat pentru adresă de atenţionare.

Adrese de răspuns către reclamanţi.

  • Antena 2, Antena 3 – emisiunile : « Vorbe grele », « La Ordinea zilei » şi « Ştirea zilei », difuzate în perioada 23.02 - 05.03.2009 - reclamaţia nr.3462/09.03.2009.

Membrii Consiliului au constatat că în emisiunea “Vorbe grele”, din data de 05.03.2009 - realizator Victor Ciutacu – cu tema “Tonomatele preşedintelui jucător. Băsescu îşi trimite lăudătorii în PE” nu s-au prezentat “principalele puncte de vedere aflate în opoziţie”, încălcându-se astfel prevederile art. 71, alin. 1, lit. a din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

În urma vizionării imaginilor şi a discuţiilor au fost două propuneri : sancţionarea postului Antena 3 cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, propunere ce nu a întrunit numărul legal de voturi şi sancţionarea postului Antena 2 cu somaţie publică, propunere votată cu 6 voturi pentru, de următorii membri : Narcisa Iorga, Gelu Trandafir, Attila Szasz, Constantin Duţu, Răsvan Popescu, Dan Grigore.

Adresă de răspuns către reclamant.

  • Radio Guerrilla, Kiss FM şi Europa FMspot publicitar pentru marca de autoturisme Fiat cu punct de vedere de la RAC (adresa nr.3790/13.03.2009).

Ţinând cont şi de punctul de vedere exprimat de RAC (Consiliul Român pentru Publicitate) în legătură cu acest spot, Consiliul a constatat încălcarea prevederilor art. 3 din Legea audiovizualului şi ale art. 107 şi art. 114, alin. 1, lit. c din Codul audiovizualului, referitoare la “comunicările comerciale audiovizuale”.

Consiliul a hotărât - cu 6 voturi pentru - decizie de somare cu intrare de îndată în legalitate în privinţa spotului. Au votat pentru această decizie următorii membri : Răsvan Popescu, Gelu Trandafir, Narcisa Iorga, Attila Szasz, Grigore Zanc, Constantin Duţu.

Membrii Consiliului au constatat că în emisiunea „Deşteptarea”, ediţiile din perioada 11 -13.03.2009, la rubrica “Ponturi de criză” s-au difuzat anunţuri promoţionale de la radioascultători, fără a ţine seama de prevederile art. 117, alin. 1 din Codul audiovizualului referitoare la difuzarea calupurilor publicitare.

În urma audierii emisiunii au fost 2 propuneri : să se trimită adresă de atenţionare postului sau sancţionarea postului cu somaţie publică. Cea de a doua propunere a întrunit numărul legal de voturi. Au votat pentru somaţie publică următorii membri : Narcisa Iorga, Gelu Trandafir, Dan Grigore, Răsvan Popescu, Christian Mititelu, Attila Szasz, Costantin Duţu.

2. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la :

Membrii Consiliului au constatat că au fost promovate serviciile unui dealer care comercializează substanţe cu conţinut halucinogen, fără a ţine cont de prevederile legislaţiei audiovizuale cu privire la protecţia minorilor (art. 39, alin. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi art. 16, alin. 3, lit. d din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual).

În urma vizionării imaginilor şi a discuţiilor au fost 3 propuneri de sancţionare : sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 20.000 de lei, sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 de lei sau sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.

Cea de a doua propunere a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 7 voturi pentru de următorii membrii : Gelu Trandafir, Narcisa Iorga, Dan Grigore, Răsvan Popescu, Cristina Trepcea, Constantin Duţu, Mihai Mălaimare.

Domnii Attila Szasz şi Christian Mititelu au votat pentru amenda de 5.000 de lei.

Dl. Grigore Zanc nu era în sala de şedinţe în momentul votului.

Adresă către Agenţia Naţională Antidrog.

  • Mix 2 Braşov – reclamaţia nr.3550/10.03.2009 - emisiunea : « În faţa presei » din ziua de vineri, 6 martie 2009.

Consiliul a hotărât cu 6 voturi pentru transmiterea unei adrese de răspuns - dacă reclamantul consideră că au fost informaţii inexacte sau ca a fost lezat, poate solicita postului dreptul la rectificare.

Au votat pentru transmiterea adresei următorii membri : Răsvan popescu, Gelu Trandafir, Attila Szasz, Christian Mititelu, Mihai Mălaimare, Dan Grigore.

Membrii Consiliului au constatat că în zilele de 9 şi 11.02.2009, postul a difuzat un spot publicitar pentru servicii medicale, încălcând prevederile art. 158, alin. 1 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică.

Membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate prevederile art. 27, alin. 1 din Legea audiovizualului nr 504/2002, cu privire la difuzarea “publicităţii televizate”.

Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică.

  • TV Somax Botoşani

Consiliul a hotărât în unanimitate să se trimită postului o adresă de atenţionare privind respectarea prevederilor legale conform cărora programele informative nu pot fi sponsorizate.

3. Decizii de autorizare.

S-au aprobat.

4. Solicitare licenţă audiovizuală prin reţele de telecomunicaţii (videotext) :

  • S.C. Netsat E&R Serv SRL Tulgheş - Harghita pentru Netsat.

S-a aprobat.

5. Solicitare prelungire licenţă audiovizuală cu 9 ani : *S.C. Radio SRL Braşov pentru Radio Braşov.

S-a aprobat.

6. Discutare adrese :

Solicitarea de reanalizare a sancţiunii a fost respinsă (d-na Cristina Trepcea, dl. Gelu Trandafir şi dl. Christian Mititelu a votat pentru aprobarea solicitării). Adresă de răspuns.

  • nr.3617/11.03.2009 de la Consiliul General al Municipiului Bucureşti – Centrul de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare al Municipiului Bucureşti – solicită difuzarea pe SRTV şi SRR, în regim de campanie culturală, a spotului de promovare a celei de-a treia ediţii a Festivalului Internaţional de Folclor, ce se va desfăşura în perioada 19 – 21 iunie 2009, cu menţionarea sponsorilor şi a partenerilor media.

S-a aprobat. Adresă de răspuns.

  • nr.3627/11.03.2009 de la Consiliul Judeţean Dîmboviţa – solicită difuzarea în regim de campanie noncomercială, pe SRTV a unor materiale, parte a campaniei „Un viitor mai curat pentru Dâmboviţa”.

S-a aprobat. Adresă de răspuns.

  • nr.3626/11.03.2009 de la Sniper Media – solicită difuzarea pe SRR, în regim de campanie noncomercială, a spotului de promovare a CD-ului „Vibraphone Concertos”, cu menţionarea sponsorilor şi a partenerilor media.

Partenerii media pot promova CD-ul. Adresă de răspuns.

  • nr.3691/11.03.2009 de la Elite art Club UNESCO – solicită difuzarea pe TVR, în regim de campanie culturală, a spotului de promovare a concertului PROMOS of Delight.

S-a aprobat. Adresă de răspuns.