Extras din procesul verbal al şedinţei de joi, 11 decembrie 2008, ora 10.00

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului : Răsvan Popescu, Attila Szasz, Gelu Trandafir, Cristina Trepcea, Christian Mititelu, Grigore Zanc, Constantin Duţu, Narcisa Iorga.

12.12.2008


envoyer l'article par mail title=

1. Rapoarte de monitorizare :

Membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate prevederile art. 39 (2) din Legea audiovizualului, raportat la art. 16, alin. 3, lit. f, g, i, k din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, privind protecţia minorilor şi prevederile art. 26 (1) din Codul CNA, privind obligaţia de marcaj în mod corespunzător.

Consiliul a hotărât cu 7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (d-na Narcisa Iorga) sancţionarea postului cu somaţie publică şi difuzarea emisiunii după ora 22.00.

Adresă de răspuns către reclamant.

Emisiunea „Acces direct”, din zilele de 4 şi 13 noiembrie 2008, a fost difuzată într-un interval orar destinat audienţei generale, conţinutul ei a încălcat normele privind protecţia minorilor.

Membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate prevederile art. 39, alin (2) din Legea audiovizualului Nr. 504/2002, raportat la art. 16, alin. (3), lit. f, g, i, k din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, art. 30, 32 (1), 36 (1) şi 43 (1), lit. c din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual ;

Consiliul a hotărât cu 6 voturi pentru şi 2 împotrivă (d-na Cristina Trepcea şi dl. Grigore Zanc) sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 2.500 lei.

  • OTV – emisiunea „Se întâmplă acum”, difuzată pe data de 05 şi 06.11.2008 – reclamaţia nr.17239/20.11.2008 şi adresa nr.18244/09.12.2008 de la domnul Ilie Marinescu – referitoare la nerespectarea deciziei C.N.A. de acordare a dreptului la replică de către postul OTV.

Membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate prevederile art. 3 din Legea audiovizualului Nr. 504/2002, privind informarea corectă, art. 42 (4) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, privind obligaţia moderatorilor de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios.

În aplicarea sancţiunii, membrii Consiliului au avut în vedere şi faptul că radiodifuzorul nu a ţinut cont de dispoziţiile art. 41 din Legea audiovizualului Nr. 504/2002 şi ale art. 69 din Codul CNA, referitoare la acordarea dreptului la replică în termen legal de 3 zile.

Consiliul a hotărât cu 7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Constantin Duţu) sancţionarea postului cu amendă în cuntum de 5.000 lei şi acordarea dreptului la replică.

Adrese de răspuns către reclamanţi.

  • Posturi TV – spot publicitar Tnuva – reclamaţia nr.17148/19.11.2008 şi punct de vedere de la RAC (adresa nr.17777/28.11.2008).

Adresă de răspuns - spotul nu încalcă legislaţia audiovizuală în vigoare.

Se va ataşa punctul de vedere de la RAC.

Se va întocmi, de asemenea, adresă către RAC.

Membrii Consiliului au constatat că nu sunt respectate prevederile art. 114 (1) lit. c şi d şi ale art. (2), din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual :

"(1) Informaţiile prezentate în spoturi publicitare sau în emisiuni de teleshopping nu trebuie să inducă în eroare publicul, direct ori prin omisiune, în privinţa :
c) preţului sau a tarifelor ; acestea vor fi prezentate integral, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare ;
d) condiţiilor în care sunt distribuite produsele sau sunt prestate serviciile ;
(2) Orice informaţie sau avertizare difuzată sub formă de videotext va fi prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, astfel încât să fie clar percepută de telespectatori."

Se va întocmi decizie de somare pentru intrarea în legalitate.

Adresă de răspuns către reclamant şi adresă către RAC.

2. Decizii de autorizare.

S-au aprobat.

3. Solicitări prelungire termene intrare în funcţiune : *S.C. IKO Balcan SRL pentru The Wellness Channel şi The Golf Channel ; *S.C. IKO România SRL pentru Prime ; *S.C. Ex –Tour Silvana pentru Radio Cristal Lupeni ; *S.C. Ivaşcu Rodica SRL pentru Info Text Şerbăneşti, Olt ; *S.C. Atlas SRL Cugir.

S-au aprobat.

4. Solicitare prelungire licenţă audiovizuală cu 9 ani : *S.C. Canet Radio SRL Bucureşti pentru One FM.

S-a aprobat.

5. Solicitări schimbare denumire : *S.C. Argeş Expres Presss SRL Curtea de Argeş din Phoenix în Argeş Express FM ; *S.C. Expresiv SA din Radio Total în Gold FM.

S-au aprobat.

6. Conferinţă de presă - Limba română în audiovizual - prezentarea Raportului Institutului de Lingvistică şi prezentarea broşurii destinate elevilor „Eşti cool şi dacă vorbeşti corect” – ora 12.00.