Extras din procesul verbal al ședinței de marți, 17 noiembrie 2020 - ora 11.00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Nicolaie Bălașa, Monica Gubernat, Ramona Sorescu, Borsos Orsolya, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Radu Herjeu, Gabriel Tufeanu, Oana Dincă, Răsvan Popescu Ședința s-a desfășurat on-line. Președinte de ședință Monica Gubernat

18.11.2020


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi, cu suplimentarea referitoare la solicitarea S.C. Exresiv SA București de cedare a licenței pentru Gold FM București, a fost aprobat în unanimitate

I. Modificare licență audiovizuală : S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS SRL București - acord prealabil modificare sediu social

Consiliul a apobat în unanimitate solicitarea

II. Avize de retransmisie (modificări)

9 solicitări modificări avize - DA - Unanimitate

A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

PDF - 53 ko
II MODIFICARI AVIZE- ANEXA 4-17.11.2020

III. Adrese :

  • nr. 11040/09.11.2020 de la S.C. SMART TV MANAGEMENT SRL București - solicitare de prelungire cu încă 6 luni a termenului de intrare în emisie pentru Smart TV/Smart TV HD (rețelede comunicații electronice și satelit)

Consiliul a aprobat cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Radu Herjeu) solicitarea de prelungire a temenului de intrare în emisie cu încă 6 luni

  • nr. 11041/09.11.2020 de la S.C. ALEPH MEDIA SRL București - solicitare de prelungire cu încă 6 luni a termenelor de intrare în emisie pentru Aleph Business/Aleph Business HD și Aleph Comedy/Aleph Comedy HD (rețele de comunicații electronice și satelit) și retragerea licenței Aleph News/Aleph News HD (satelit)

Consiliul a aprobat cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Radu Herjeu) solicitarea de prelungire a temenului de intrare în emisie cu încă 6 luni Consiliul a hotărât în unanimitate retragerea licenței Aleph News/Aleph News HD (satelit)

  • nr. 11132/11.10.2020 de la S.C. PRO TV SRL București - notificare privind modificarea structurii acționariatului indirect (confidențial)

S-a luat la cunoștință

IV. Solicitare cedare licență audiovizuală : S.C. Expresiv SA - în reorganizare, prin Artemis Legal Insolvency SPRL către S.C. Angus Resources SRL Cluj Napoca, pentru serviciul de programe Gold FM București

D-na Cristina Pocora a propus amnanrea cu o săptămână a luării unei decizii, propunere ce nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru, următorii membri : Cristina Pocora, Borsos Orsolya, Gabriel Tufeanu.

Solicitarea de cedare a fost aprobată cu 7 voturi pentru, următorii membri : Nicolaie Bălașa, Monica Gubernat, Ramona Sorescu, Dorina Rusu, Oana Dincă, Răsvan Popescu, Borsos Orsolya

V. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

A. Noi :

1. Antena 1 - emisiunea Acces direct difuzată pe data de 08.09.2020 - cu reclamație (persoană lezată)

Nu au fost constatate abateri

2. Antena 3 :

1. Emisiunea Punctul de întâlnire difuzată pe data de 23.10.2020 - cu reclamații (persoane lezate)

Au fost 2 propuneri de sancționare :

  • dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art.40.3 din Codul audiovizualului iar d-na Dorina Rusu a propus amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea art. 40.3, art.64.1.b și art.47.1 din Codul audiovizualului

Propunerea d-lui Radu Herjeu a fost aprobată cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Dorina Rusu a votat pentru amendă 10.000 de lei)

2. Emisiunea Știri difuzată pe data de 01.11.2020 - cu reclamație (persoană lezată)

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 64.1.b din Codul audiovizualului. Propunerea a fost aprobată în unanimitate

3. B1 TV - emisiunea Breaking news difuzată pe data de 09.10.2020 - cu reclamație (persoană lezată)

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art.66 din Codul audiovizualului. Propunerea a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Radu Herjeu, Gabriel Tufeanu, Monica Gubernat, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Răsvan Popescu

4. PRO TV - emisiunea Visuri la cheie difuzată pe data de 21.10.2020 - cu reclamație (persoană lezată)

Consiliul a hotărât în unanimitate amânare pentru clarificări în baza documentelor pe care le vor pune la dispoziție postul și reclamatul

5. România TV - emisiunile Breaking News și Știrile RTV difuzate pe data de 04.11.2020 - cu reclamații (persoană lezată)

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 64.1.b din Codul audiovizualului. Propunerea a fost aprobată în unanimitate

6. Posturi Tv - spoturile publicitare : *Asociația Prețuiește calitatea, pâine ambalată - difuzat în perioada 02 - 08.11.2020 ; *Catena - difuzat în perioada 05 - 11.10.2020 ; *Husqvarna - difuzat în perioada 19 - 25.10.202 - cu reclamații și pdv RAC

Niciunul din spoturile reclamate și analizate nu încalcă legislația în vigoare

7. Posturi TV - duratele orare ale inserțiilor de publicitate - luna septembrie 2020 - cu reclamație

Nu au fost propuneri pe duratele inserțiilor de publicitate iar pe aspectele reclamate referitor la Antena 1 - nu au fost încălcări

8. Antena 1, Prima TV, PRO TV - emisiuni difuzate în perioada 13.10 - 28.10.2020 - cu reclamații

Amânat pentru ședința de joi, 19.11.2020 - se asteaptă pdv de la Antena 1 și PRO TV

9. Antena 1, Antena 3, B1 TV, Kanal D, Nașul TV, Prima TV, PRO TV, Realitatea Plus, România TV, Speranța TV, Europa FM, Radio Guerrilla - emisiuni difuzate în perioada 01 - 15.10.2020.

  • Realitatea Plus - emisiunea Legile Puterii difuzată pe data de 13.10.2020 - cu reclamație.

Dl. Gabriel Tufeanu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art.40.1 din Codul audiovizualului. Propunerea a fost aprobată în unanimitate Cel elalte rapoarte se reportează pentru ședința de joi, 19.11.2020

V. Rapoarte ale Direcției Control :

A. Noi :

1. Radio Accent Novaci - cu reclamație

2. Tele Europa Nova - solicitare de rediscutare a reclamației analizate în ședința C.N.A. de joi 05.11.2020.

Se reportează pentru ședința de joi, 19.11.2020

VI. Diverse.