Decizie nr. 586 din 10 iulie 2012 pentru reflectarea pe posturile de radio și de televiziune a referendumului privind demiterea Președintelui României


envoyer l'article par mail title=
Word - 40 ko
Decizie nr. 586 din 10 iulie 2012 pentru reflectarea pe posturile de radio și de televiziune a referendumului privind demiterea Președintelui României

PDF - 171.5 ko
Decizie nr. 586 din 10 iulie 2012 pentru reflectarea pe posturile de radio și de televiziune a referendumului privind demiterea Președintelui României

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Național al Audiovizualului de garant al interesului public și de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,
în scopul asigurării, de către radiodifuzori, a unei informări corecte și imparțiale a publicului în legătură cu evenimentele legate de referendumul național privind demiterea Președintelui României,
având în vedere dispozițiile Hotărârii Parlamentului României nr. 34/2012 privind stabilirea obiectului și a datei referendumului național pentru demiterea Președintelui României,
având în vedere dispozițiile art. 3 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Codului de reglementare a conținutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011, cu completările ulterioare, în special prevederile art. 30, 49, 51, 64-67, 69, 71, 72 și 139,
ținând cont de prevederile art. 8 și 30 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 10 și art. 17 alin. (1) lit. d) pct.11 din Legea audiovizualului,

Consiliului Național al Audiovizualului adoptă următoarea decizie :

Art. 1 – (1) Reflectarea evenimentelor legate de referendum trebuie să respecte obligațiile legale privind informarea corectă, imparțialitatea și pluralismul de opinii, protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine.
(2) Campania pentru referendumul național privind demiterea Președintelui României se încheie la data de 28 iulie 2012, ora 7.00.
Art. 2 - Campania pentru referendum prin intermediul posturilor de radio și televiziune publice și private este gratuită.
Art. 3 - În cadrul emisiunilor de dezbatere, numărul participanților care exprimă puncte de vedere pentru și împotriva demiterii Președintelui României trebuie să fie egal ; în cazul în care unul dintre cei invitați nu participă, acest fapt trebuie menționat pe post ; absența punctului de vedere al uneia dintre părți nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparțialității.
Art. 4 – În cazul în care în emisiunile informative și de dezbatere se aduc acuzații de ordin penal ori moral unor persoane sau în cazul în care astfel de acuzații pot prejudicia imaginea unor instituții, trebuie difuzat și punctul de vedere al celor vizați, de regulă în cadrul aceleiași emisiuni, sau, în mod excepțional, în emisiunile următoare.
Art. 5 – (1) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui emisiuni de dezbatere a unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică.
(2) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui emisiuni de dezbatere a unor informații inexacte beneficiază de drept la rectificare.
(3) Radiodifuzorii au următoarele obligații privind dreptul la replică și rectificare :
a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris ; în situația în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie pentru referendum, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării ;
b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic și/sau în scris, decizia luată ; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului și Consiliului Naţional al Audiovizualului ;
c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării ; în situația în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie pentru referendum, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării ;
d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câștig de cauză solicitantului, replica sau rectificarea în termenul și în condițiile comunicate radiodifuzorului.
(4) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spațiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor și a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.
Art. 6 – (1) Radiodifuzorii nu pot difuza până la închiderea urnelor niciun fel de consultări ale publicului privind referendumul, în afara sondajelor de opinie realizate de instituții de specialitate.
(2) Sondajele de opinie realizate de instituțiile de specialitate trebuie difuzate în condițiile respectării regulilor prevăzute în Codul de reglementare a conținutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011, cu completările ulterioare, denumit în continuare Codul audiovizualului.
(3) Anchetele de tip vox pop realizate de către radiodifuzori nu pot fi prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic și au obligația de a reflecta punctele de vedere aflate în divergență.
Art. 7 - Pe perioada campaniei pentru referendum nu pot fi difuzate spoturi sau clipuri care prezintă, în sens negativ sau pozitiv, un partid, un om politic ori un mesaj politic.
Art. 8 – De la încheierea campaniei pentru referendum și până la ora închiderii urnelor sunt interzise :
a) prezentarea de sondaje de opinie, difuzarea anchetelor de tip vox pop prevăzute la art. 6 alin. (3), difuzarea de spoturi sau clipuri de tipul celor prevăzute la art. 7 ;
b) dezbateri si comentarii privind desfășurarea campaniei pentru referendum ;
c) îndemnuri de a vota pentru sau împotriva demiterii Președintelui României.
Art. 9 - (1) Radiodifuzorii au obligația să înregistreze emisiunile pentru referendum în condițiile stabilite de Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligațiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio și de televiziune.
(2) Înregistrările prevăzute la alin. (1) vor fi păstrate timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor referendumului și vor fi puse la dispoziția Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cererea acestuia.
Art. 10 - Nerespectarea dispozițiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului audiovizualului, precum și nerespectarea dispozițiilor prezentei decizii atrag aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11 - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Președintele
Consiliului Național al Audiovizualului,

Răsvan POPESCU