Decizie CNA nr. 350 din 02 iulie 2015

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 533 din 17 iulie 2015


envoyer l'article par mail title=

CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI


Decizie CNA nr. 350 din 02 iulie 2015
pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condițiile de eliberare și modificare a avizului de retransmisie


Având în vedere dubla calitate a Consiliului Național al Audiovizualului, de garant al interesului public și de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,
în scopul clarificării procedurii de aplicare a regimului must carry în cazul retransmisiei serviciilor de programe, la nivel regional și local, prevăzută la art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (3), art. 17, art. 74, art. 75 alin. (1) și (2) și art. 82 din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI adoptă următoarea :

DECIZIE

ART. I - Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 72 / 2012 privind condițiile de eliberare și modificare a avizului de retransmisie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2012 se completează după cum urmează :

După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins :

Art. 13^1. – (1) În scopul includerii în oferta regională/locală, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului, radiodifuzorii interesați vor solicita, în scris, distribuitorilor de servicii de programe retransmisia în regim must-carry a serviciului de televiziune, cu precizarea următoarelor date :

  • denumirea serviciului de televiziune pentru care se solicită retransmisia în regim must-carry ;
  • zona de difuzare a serviciului de televiziune ;
  • modalitatea tehnică prin care asigură captarea și transmisia simultană a semnalului analogic/digital, necodat/necriptat, în vederea retransmisiei în regim must carry, gratuit și necondiționat.
    (2) Solicitarea, prevăzută la alin. (1), poate fi transmisă distribuitorilor de servicii, până cel mai târziu la data de 1 februarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic în curs. Solicitările transmise după data de 1 februarie nu se iau în considerare.
    (3) În cel mult de 60 de zile de la termenul prevăzută la alin. (2), distribuitorii de servicii de programe au obligația să introducă în oferta regională/locală serviciile de programe care îndeplinesc condițiile regimului must carry.
    (4) În termenul prevăzut la art. 5, distribuitorii de servicii trebuie să solicite CNA modificarea avizului de retransmisie. În situația în care în oferta regională/locală nu sunt retransmise cel puțin două programe regionale/locale, dosarul de modificare a avizului de retransmisie va conține și o declarație pe propria răspundere, prin care să precizeze că a inclus în oferta sa regională/locală toate solicitările de retransmisie primite în termenul prevăzut la alin.(2).”

Art. II. - Pentru anul 2015, termenul-limită de depunere a solicitărilor, prevăzut la art. 13^1 alin. (2) din Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 72 / 2012 privind condițiile de eliberare și modificare a avizului de retransmisie, astfel cum a fost modificată prin prezenta decizie, este de 15 zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. III - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Consiliului Național al Audiovizualului,

Laura GEORGESCU