Decizia nr. 996 din 25.11.2009

25.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.,
cu sediul în Braşov, Str. Traian Grozăvescu nr. 8, Jud. Braşov

pentru postul de televiziune rtt

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. sub nr. 16778/19.11.2009 cu privire la emisiunea „Secretele Braşovului”, difuzată de postul rtt, în data de 15 noiembrie 2009.

Postul de televiziune rtt aparţine radiodifuzorului S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 071/09.12.1993 şi decizia de autorizare nr. 086.1/04.03.2003). În urma analizării raportului şi vizionării emisiunii respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 26¹ alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Conform art. 26¹ alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede :

(1) Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale „Secretele Braşovului”, difuzate de postul de televiziune rtt, în perioada 23 octombrie – 21 noiembrie 2009, reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, au beneficiat de prezenţe în emisiune după cum urmează : reprezentanţii PD-L au cumulat 9 prezenţe, în timp ce reprezentanţii PSD - 3 prezenţe.

Tabelul sintetic cu prezenţele invitaţilor şi difuzarea fiecărei emisiuni „Secretele Braşovului” pentru perioada 23 octombrie-21 noiembrie 2009, este prezentat în continuare :

Word - 43.5 ko
Tabel
Decizia CNA nr. 996 din 25.11.2009

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că, în perioada monitorizată, radiodifuzorul nu a asigurat, în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate, reflectarea desfăşurării campaniei electorale cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de art. 3 din Decizia CNA nr. 853/2009.

Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echilibrate şi echitabile.

Articolul 2 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede că accesul la serviciile publice şi private de radio şi televiziune este egal şi gratuit, pentru toţi candidaţii la alegerea Preşedintelui României. Or, principiul accesului egal dă dreptul tuturor candidaţilor să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 26¹ din Legea audiovizualului, radiodifuzorul are obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, pentru a încuraja şi facilita exprimarea pluralistă a curentelor de opinie.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. Radioteleviziunea Transilvania S.R.L pentru postul de televiziune rtt.

Potrivit dspoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, S.C. Radioteleviziunea Transilvania S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune rtt cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate în perioada 23 octombrie - 21 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale „Secretele Braşovului”, difuzate de postul de televiziune rtt, în perioada menţionată, reprezentanţii PD-L au cumulat 9 prezenţe, în timp ce reprezentanţii PSD doar 3 prezenţe, ceilalţi zece candidaţi sau reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţineau candidaţi, nebeneficiind de nicio prezenţă.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.