Decizia nr. 990 din 22.11.2009

22.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1 C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care postul REALITATEA TV a respectat dispoziţiile Deciziei nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, după încheierea campaniei electorale.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând, în direct, în timpul desfăşurării sedinţei publice, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 8 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit prevederilor invocate, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9.

În fapt, postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat, în direct, în ziua de 22 noiembrie 2009, în cadrul emsiunilor informative „Realitatea de la 12:00” şi „Realitatea de la 13:00”, sub titlul „Acuzaţii de fraudă”, declaraţiile unor lideri politici, aparţinând unor partide sau alianţe politice care susţin candidaţi la funcţia de Preşedinte al României, declaraţii în care au fost făcute comentarii negative cu caracter electoral. Astfel, la ora 12:51 dl. Adriean Videanu, vicepreşedinte PD-L, aflat la sediul PD-L, a declarat că au fost făcute o serie de sesizări din parte PD-L către BEC prin care au fost semnalate anumite tentative de fraudare a alegerilor, enumerând mai multe localitătţi în care PSD ar fi uzitat de practici de fraudare a alegerilor, precum turismul electoral.

La ora 13:19, în direct, dna. Norica Nicolai, vicepreşeinte PNL, a semanalat o serie de nereguli în desfăşurarea alegerilor la Bologna, Italia, unde o serie de autocare organizate duc oamenii la secţiile de vot, iar drept recompensă că au votat cu dl. Traian Băsescu, reprezentaţii PD-L oferă o masă. De asemenea, dna. Norica Nicolai a arătat că în zona Madrid-ului, Spania, PSD influenţează alegătorii.

Dl. Victor Ponta, vicepreşedinte PSD a acuzat, în direct, la ora 13:35, de la sediul PSD, membrii PD-L, domnii Vasile Blaga şi Adriean Videanu, că au profitat de faptul că sunt organizatorii alegerilor, fraudând procesul electoral.

Membrii Consiliului au constatat că niciunul dintre reprezentanţii sau susţinătorii candidaţilor nu a prezentat vreo dovadă în susţinerea acuzaţiilor formulate.

În condiţiile în care campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României, pe posturile de radio şi de televiziune, se încheiase în data de 21 noiembrie 2009 la ora 07.00, postul REALITATEA TV a încălcat dispoziţiile art. 8 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, dispoziţii potrivit cărora, cu 24 de ore înainte de ziua votării, sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a reprezentanţilor partidelor sau alianţe politice care susţin candidaţi.

Pentru toate considerentele, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 8 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004, pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 8 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către

S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1 C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 990/22.11.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului REALITATEA MEDIA S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Realitatea TV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât, în cadrul emisiunilor informative difuzate în ziua de 22 noiembrie 2009, ziua votării, a prezentat, în direct, intervenţiile unor lideri politici aparţinând unor partide sau alianţe politice care susţin candidaţi la funcţia de Preşedinte al României.

În condiţiile în care campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României, pe posturile de radio şi televiziune, se încheiase în data de 21 noiembrie 2009, la ora 07.00, o astfel de faptă contravine prevederilor art. 8 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, cu 24 de ore înainte de ziua votării, sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a reprezentanţilor partidelor sau alianţe politice care susţin candidaţi.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.