Decizia nr. 99 din 21.02.2012

23.02.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
 cu sediul în Bucureşti, sector 6, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, CUI 15994676

 pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2012, de postul OTV.
 Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.3/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.1/01.06.2010).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea duratelor orare ale publicităţii televizate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele mesajelor de avertizare cu caracter obligatoriu şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională, precum şi cele ale anunţurilor care nu constituie comunicare comercială (anunţuri umanitare sau ale celor de utilitate publică).

Pentru calculul acestor durate au fost preluate măsurătorile efectuate de GFK (pentru lunile noiembrie şi decembrie 2011) şi KANTAR MEDIA (pentru luna ianuarie 2012) şi s-au prelucrat ţinându-se seama de prevederile din Legea audiovizualului nr. 504/2002. În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul OTV în luna noiembrie 2011, în intervalul orar 18.00 - 23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

PDF - 86.8 ko
noiembrie

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, respectiv noiembrie 2011, a însumat 1 minut şi 32 de secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 30,6 secunde, înregistrându-se un număr de 3 depăşiri. Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru luna decembrie 2011 (intervalul orar 18.00 - 23.00) şi a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră a fost, după cum urmează :

PDF - 87 ko
decembrie

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, respectiv decembrie 2011, a însumat 12 minute şi 39 de secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 2 minute, înregistrându-se un număr de 5 depăşiri.
 Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute.
 Având în vedere această situaţie, ţinând cont că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus somarea acestuia.

Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (3) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.3/05.02.2004 şi deciziei de autorizare nr. 620.1/01.06.2010 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu somaţie publică, întrucât publicitatea difuzată în perioada noiembrie - decembrie 2011, în intervalul orar 18.00 – 23.00, a depăşit limita de timp permisă de lege.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.