Decizia nr. 99 din 12.02.2008

12.02.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3 CUI 15994676 Tel : 021/318.64.16 ; Fax : 021/318.64.12, 318.64.11

pentru postul de televiziune OTV B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1 BUCUREŞTI Tel : 021/318.64.16 ; Fax : 021/318.64.12, 318.64.11

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 februarie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Lumea de azi, lumea de mâine”, difuzată în data de 28 ianuarie 2008, de către postul OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 112 şi art. 138 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului, publicitatea şi teleshoppingul se difuzează grupat, trebuie să fie uşor de identificat prin marcaje corespunzătoare şi trebuie să fie separate de alte părţi ale serviciului de programe prin semnale optice şi acustice.

Art. 112 din Codul audiovizualului dispune că este interzisă difuzarea de emisiuni, altele decât emisiunile de teleshopping, în care sunt prezentate bunuri sau servicii individualizate care pot fi identificate de public prin marcă, producător ori prin modalităţi de comercializare. Potrivit dispoziţiilor art. 138 alin. (1) din acelaşi act normativ, nu se vor atribui alimentelor şi suplimentelor alimentare proprietăţi de prevenire, tratare sau de vindecare a bolilor şi nu se vor face referiri la astfel de proprietăţi.

La data de 28.01.2008, în intervalul orar 15.15-16.00, postul de televiziune OTV a transmis în direct emisiunea “Lumea de azi, lumea de mâine” cu tema “Arta de a trăi şi citostaticele naturale”. Emisiunea a fost moderată de dl. Paul Moraru şi a avut-o ca invitată pe dr. Angela Himovich.

Redăm fragmente din raportul de monitorizare :

"Paul Moraru : Cu constipaţia asta ce facem ? Trebuie să ne gândim foarte bine la tractul intestinal.
Angela Himovich : Da, nimeni n-a făcut până acuma din cei care au luat de la noi Digestton să nu aibă rezultate bune şi foarte bune. Dar nu este suficient , eu am spus-o şi o repet, dacă numai iau Digestton şi nu încep să mănânc sănătos, se întoarce , îmi rezolvă problema pe moment, mă ajută, îmi dă un semn dar dacă eu dacă în continuare mănânc pâine albă şi nu mănânc vegetale deloc şi nu înţeleg că zahărul îmi face rău şi mă duce la obezitate şi nu înţeleg că trebuie să fac mişcare şi nu înţeleg că trebuie să mănânc cât mai multe fibre..
Paul Moraru : S-a constatat acuma deodorantul afectează şi sânii la femei, cancerul de sân, 20% tocmai din acest motiv (...) şi atuncea este nevoie de Tumorless.
Angela Himovich : Doamne ajută să nu mai aibă nimeni nevoie nu de Tumorless nu de Digestton şi şi nu de Pectorlis ...
Paul Moraru : Avem un moment de publicitate, dragi telespectatori este foarte bine să puneţi mâna pe hârtie şi creion pentru a nota numerele de telefoane de unde puteţi apela pentru produsele doamnei doctor Angela Himovich, şi totodată vă spunem că din produsele domniei sale se găsesc şi în reţeaua farmaciilor Dona. Angela Himovich : Dona."

Membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul emisiunii, moderatorul acesteia împreună cu invitata au făcut publicitate unor produse (respectiv suplimentele alimentare Tumorless, Digestton, Pectorlis) în alte condiţii decât cele prevăzute de legislaţia audiovizuală. În fapt, emisiunea în sine a constituit publicitate în favoarea produselor naturale promovate de d-na dr. Angela Himovich, aceleaşi, dealtfel, cu cele prezentate în pauzele de publicitate. De asemenea, pe parcursul emisiunii, atât moderatorul, cât şi invitata aflată în studio au precizat, în câteva rânduri, că produsele naturale prezentate pot fi achiziţionate de la farmaciile Dona.

Aceste fapte contravin dispoziţiilor art. 27 din Codul audiovizualului, care prevăd că publicitatea se difuzează grupat, trebuie să fie uşor de identificat prin marcaje corespunzătoare şi trebuie să fie separată de alte părţi ale serviciului de programe prin semnale optice şi acustice. Or, aşa cum rezultă şi din raportul de monitorizare, aceste reguli nu au fost respectate, ceea ce a condus la încălcarea prevederilor legale invocate mai sus. Membrii Consiliului apreciază că astfel de practici nu sunt corecte faţă de ceilalţi radiodifuzori care difuzează publicitatea cu respectarea condiţiilor instituite de prevederile art. 27 din Legea audiovizualului.

Faţă de modul în care s-a desfăşurat emisiunea, Consiliul consideră că au fost încălcate şi dispoziţiile art. 138 alin. (1) din Codul audiovizualului, deoarece produselor naturale prezentate li s-au atribuit proprietăţi de tratare a unor boli (precum tumoarea la sân), făcându-se referiri la aceste proprietăţi.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor din domeniul audiovizualului referitoare la publicitate.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 162 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 112 şi art. 138 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,
S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Bucureşti, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
Tel : 318.64.16 Fax : 318.64.12 318.64.11

pentru postul de televiziune OTV
Bd. Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, Bucureşti
Tel : 318.64.16 Fax : 318.64.12 318.64.11

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 99/12.02.2008 privind amendarea cu 15.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 15.000 lei, deoarece în emisiunea “Lumea de azi, lumea de mâine", difuzată în ziua de 28 ianuarie 2008, au fost promovate suplimente alimentare, precum şi o farmacie în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 27 din Legea audiovizualului. Potrivit acestui articol, publicitatea se difuzează grupat, trebuie să fie uşor de identificat prin marcaje corespunzătoare şi trebuie să fie separate de alte părţi ale serviciului de programe prin semnale optice şi acustice.

În cadrul aceleiaşi emisiuni, produselor naturale prezentate li s-au atribuit proprietăţi de tratare a unor boli (precum tumorile), ceea ce contravine dispoziţiilor art. 138 din Codul audiovizualului, care prevăd că nu se vor atribui suplimentelor alimentare proprietăţi de prevenire, tratare sau de vindecare a bolilor şi nu se vor face referiri la astfel de proprietăţi."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.