Decizia nr. 989 din 22.11.2009

22.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 7.500 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 16886/22.11.2009, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care postul ANTENA 3 a respectat prevederile Deciziei C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, în perioada cuprinsă începând din 21 noiembrie 2009, ora 07.00 şi pe parcursul zilei de 22 noiembrie 2009, ziua votării.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrările, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 8 din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9.

Consiliul a analizat două emisiuni difuzate de postul ANTENA 3 în ziua de 22 noiembrie 2009, ziua votării, cu încălcarea acestor prevederi.

Astfel, aşa cum rezultă din raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, începând cu ora 09.15, a fost transmisă o « Ediţie specială » de dezbatere în studio, legată de votul pentru alegerea Preşedintelui României, sub titlul : « Alegem preşedintele ». Invitaţi au fost jurnaliştii : Ioana Speteanu (« Financiarul »), Silviu Sergiu (« Evenimentul zilei ») şi Dan Constantin (« Jurnalul naţional »).

În intervalul orar 09.15 - 09.25, subiectul discuţiilor l-a constituit referedumul pentru Parlamenetul unicameral, făcându-se referiri şi la dl. Traian Băsescu, cel care l-a propus.

Redăm din raportul de monitorizare :

"Ioana Speteanu : Şi eu mai văd un pericol, de fapt două. Anume, un număr mic de parlamentari este mult mai uşor controlabil. Care a fost marea problemă a preşedintelui Traian Băsescu ? Faptul că în momentele cheie nu a putut controla majoritatea parlamentară. Este o problemă care apare în toate democraţiile lumii, dar nu cred că se soluţionează prin atentat la democraţie, prin atentat la instituţiile vitale ale statului şi prin încercarea de subordonare a acestora, pentru că pe fondul recesiunii economice, pe fondul lipsei de soluţii din partea unei clase politice, hai s-o recunoaştem, sub aşteptările cetăţenilor, îşi ia avânt cu mare convingere dictura. Deja teoria că e nevoie de un om care să ţină în mână această adunătură de politicieni, vedeţi, există despre toţi, sunt corupţi, îşi plasează nevestele, îşi plasează fetele etc, etc, deci, toate aceste argumente care de formă ar putea fi corecte, dar pe fond sunt greşite când iei decizii politice, pot duce către dictatură. În toate marile momente istorice, persoane determinate au încercat să preia puterea total.
Moderatoare : Am auzit în această campanie vorbindu-se inclusiv despre dictatura parlamentară. Pentru că există această majoritate numită toxică care duce la dictatură parlamentară." În continuare, pe parcursul zilei, după această emisiune, între orele 13.00 - 15.00, a avut loc o altă emisiune « Ediţie specială » de dezbateri atât pe tema alegerilor, cât şi a referendumului, sub titlul : « Alegeri sub semnul fraudei ».

Invitaţii emisiunii au fost d-na Zoe Petre, precum şi domnii Iulian Comănescu, analist media şi Moise Guran, jurnalist. Invitaţii au discutat despre felul cum se desfăşoară alegerile, confuziile care se pot isca pentru că are loc şi un referendum în acelaşi moment şi loc cu alegerile prezidenţiale, prezenţa la vot.

Consiliul a vizionat în direct, în timpul desfăşurării şedinţei publice, o parte din emisiune şi a constatat că, pe de o parte, la dezbatere a fost invitată d-na Zoe Petre, susţinător al unuia dintre candidaţii la Preşedinţia României, respectiv a d-lui Crin Antonescu.

Or, dispoziţiile art. 8 din Decizia nr. 853/2009 interzic, în ziua votării, invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, dispoziţia fiind expresă şi nelăsând posibilitatea unei conduite alternative, eventual derogatorii. În consecinţă, invitarea d-nei Zoe Petre în emisiune a fost de natură să încalce flagrant dispoziţiile invocate.

Pe de altă parte, membrii Consiliului au constatat că unul dintre subiectele discutate a fost referitor la oportunitatea referendumului în desfăşurare, subiect despre care se discutase şi în « Ediţia specială » de la ora 09.15.

Sub acest aspect, deşi legislaţia referitoare la reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009 prevede la art. 7 că emisiunile de dezbatere cu această temă sunt interzise în ziua votării, totuşi postul ANTENA 3 a dezbătut tocmai acest subiect.

Or, radiodifuzorul, fără să ţină cont de aceste dispoziţii legale imperative, a dezbătut subiectul referendumului ca şi cum s-ar fi aflat în perioada pentru care legiuitorul a permis dezbateri pe această temă, în scopul informării electoratului.

Consiliul consideră că o astfel de conduită din partea radiodifuzorului nu serveşte interesului public, iar ea a fost de natură nu numai să contravină legislaţiei audiovizuale specifice alegerilor şi referendumului, dar şi unei competiţii corecte cu ceilalţi furnizori de servicii media care, în majoritatea lor, au acţionat în sensul respectării obligaţiilor ce le reveneau începând cu 21 noiembrie 2009, ora 07.00 şi pe parcursul zilei de 22 noiembrie 2009, ziua votării.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. cu suma de 7.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005 pentru postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS), se sancţionează cu amendă în cuantum de 7.500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 8 din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către

S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 989/22.11.2009 privind amendarea cu 7.500 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu amendă de 7.500 lei, întrucât, în ziua de 22 noiembrie 2009, ziua votării, a difuzat, de mai multe ori, comentarii cu privire la referendum, deşi acest fapt este interzis în ziua în care acesta se desfăşoară.

De asemenea, într-o emisiune dedicată alegerilor şi referendumului, a fost invitată să participe o persoană cunoscută ca susţinătoare a unuia dintre candidaţii la Preşedinţia României, demers interzis de prevederile art. 8 din Decizia nr. 853/2009."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.