Decizia nr. 987 din 22.11.2009

22.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L.,
cu sediul în TÂRGOVIŞTE, Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 5,
C.U.I. 21445850, Jud. Dâmboviţa

pentru postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE
TÂRGOVIŞTE, B-dul Libertăţii nr. 3-5, Jud. Dâmboviţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE a respectat, în zilele de 21 şi 22 noiembrie 2009, dispoziţiile Deciziei nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, după încheierea campaniei electorale.

Postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE aparţine radiodifuzorului S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 444.1/20.11.2008, decizia de autorizare nr. 1564.0/13.01.2009, reautorizare nr. 1564.0-1/13.01.2009 pentru localitatea Târgovişte).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. a încălcat prevederile art. 1 şi art. 8 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României. Potrivit dispoziţiilor invocate :

“Art. 1 - Campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, începe în ziua de 23 octombrie 2009, ora 0,00, şi se încheie în ziua de 21 noiembrie 2009, ora 7,00.

Art. 8 - Cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9.”

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, radiodifuzorul a difuzat, în reluare, în zilele de 21 noiembrie 2009, orele 08:30, 11:00 şi 17:00, şi 22 noiembrie 2009, ora 07:30, un interviu cu dl. Traian Băsescu, interviu care fusese difuzat iniţial, în direct, în ziua de vineri, 20 noiembrie 2009, ora 17:00. În cadrul acestuia, au fost abordate mai multe teme, printre care şi realizările domniei sale în calitate de preşedinte al României şi care îl recomandă pentru un nou mandat.

Membrii Consiliului au apreciat că respectivul mesaj, cu privire la un candidat aflat în competiţie electorală, difuzat chiar în ziua votării, este de natură a influenţa opţiunea de vot a electoratului.

Or, normele din legislaţia privind desfăşurarea campaniei electorale, invocate anterior, au rolul de a elimina astfel de situaţii, în scopul desfăşurării campaniei electorale în mod imparţial, echilibrat si echitabil.

În condiţiile în care campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României, pe posturile de radio şi de televiziune, se încheiase în data de 21 noiembrie 2009 la ora 07.00, postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE a încălcat dispoziţiile art. 1 şi art. 8 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, dispoziţii potrivit cărora, cu 24 de ore înainte de ziua votării, sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor.

Pentru toate considerentele, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 1 şi art. 8 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. TV-C 444.1/20.11.2008, deciziei de autorizare nr. 1564.0/13.01.2009 şi reautorizare nr. 1564.0-1/13.01.2009 pentru postul Televiziunea Târgovişte din localitatea Târgovişte, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 1 şi art. 8 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României


Către,

S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L.,
TÂRGOVIŞTE, Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 5, C.U.I. 21445850, Jud. Dâmboviţa

pentru postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE
TÂRGOVIŞTE, B-dul Libertăţii nr. 3-5, Jud. Dâmboviţa

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 987/22.11.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorul S.C. BROADCAST MEDIA ENTREPRISES S.R.L. pentru postul de televiziune TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE şi vă atenţionăm că, potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în cadrul emisiunilor informative, difuzate în zilele de 21 noiembrie, orele 08:30, 11:00 şi 17:00, şi 22 noiembrie 2009, ora 07:30, a prezentat, în reluare, interviul unui candidat la funcţia de Preşedinte al României, prin care au fost transmise mesaje cu caracter electoral.

În condiţiile în care campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României, pe posturile de radio şi televiziune, se încheiase în data de 21 noiembrie 2009, la ora 07.00, o astfel de faptă contravine prevederilor art. 8 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, cu 24 de ore înainte de ziua votării, sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.