Decizia nr. 986 din 19.11.2009

19.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind revocarea Deciziei nr. 940/12.11.2009

Către

S.C. TV ANTENA 1 S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1, CUI RO1599030

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A., înregistrată la CNA sub nr. 16610/17.11.2009, prin care se solicita Consiliului anularea Deciziei C.N.A. nr. 940/12.11.2009, privind somarea pentru încălcarea dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Având în vedere considerentele formulate în contestaţie, precum şi documentele ataşate în susţinerea acesteia, în urma reanalizării motivelor de fapt care au stat la baza emiterii deciziei de sancţionare, membrii Consiliului au constatat că plângerea este întemeiată.

În consecinţă, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului emite următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Se revocă integral Decizia nr. 940 din 12.11.2009 privind somarea S.C. TV ANTENA 1 S.A.