Decizia nr. 983 din 19.11.2009

19.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti Pantelimon nr. 1-3 et. 1 sector 3

pentru postul de televiziune ETNO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri, promovare şi de dezbatere electorală, difuzate de postul ETNO TV în perioada 10 - 16 noiembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.

Postul de televiziune ETNO TV aparţine S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 40/14.10.2002 şi decizia de autorizare nr. 511.0/22.07.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate – tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 10-16 noiembrie 2009, postul ETNO TV a difuzat emisiuni de promovare electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul ETNO TV a difuzat emisiuni de promovare electorală în cadrul cărora a fost promovat un singur candidat, respectiv, domnul Traian Băsescu, în timp ce ceilalţi 11 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au beneficiat de nicio promovare electorală.

Potrivit datelor menţionate în raport, în perioada 10 - 16 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de promovare, domnul Traian Băsescu a fost promovat timp de 6 ore şi 30 de minute, alţi candidaţi pentru funcţia de Preşedinte al României nebeneficiind de promovare electorală.

De asemenea, în urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 10-16 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate de postul de televiziune ETNO TV, următorii candidaţi sau reprezentanţii ori susţinătorii acestora, au beneficiat de prezenţa în emisiuni : Constantin Potârcă – o prezenţă, domnul Crin Antonescu - 5 prezenţe, domnul Corneliu Vadim Tudor – o prezenţă, domnul Traian Băsescu – 7 prezenţe, domnul Remus Cernea - o prezenţă. Ceilalţi candidaţi la funcţia de Preşedinte al României sau reprezentanţii ori susţinătorii acestora nu au fost prezenţi în nicio emisiune de dezbatere.

Membrii Consiliului au constatat că dezechilibrul în reflectarea campaniei a fost generat, pe de o parte, de numărul inegal de prezentări de care a beneficiat fiecare dintre cei cinci candidaţi iar, pe de altă parte, de faptul că alţi candidaţi nu au beneficiat de nicio prezentare.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor cu caracter electoral a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea în funcţia supremă în stat şi de a prejudicia dreptul publicului de a cunoaşte programele electorale ale candidaţilor, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză.

La art. 26^1 din legea audiovizualului este instituită în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior, pentru încălcarea dispoziţiilor din legislaţia audiovizuală referitoare la regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 40/14.10.2002 şi decizia de autorizare nr. 511.0/22.07.2009 – pentru postul ETNO TV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către

ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti Pantelimon nr. 1-3 et. 1 sector 3

pentru postul de televiziune ETNO TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 983/19.11.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ETNO TV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în cadrul emisiunilor de promovare şi dezbatere pe teme electorale, difuzate în perioada 10-16 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în perioada monitorizată, în cadrul emisiunilor de promovare electorală difuzate de postul ETNO TV, domnul Traian Băsescu a fost promovat timp de 6 ore şi 30 de minute, în timp ce ceilalţi 11 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au beneficiat de nicio promovare electorală.

De asemenea, nici în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate în perioada 10-16 noiembrie de postul ETNO TV, nu a fost asigurat un echilibru, prezenţa candidaţilor sau reprezentanţilor ori susţinătorilor acestora fiind după cum urmează : domnul Constantin Potârcă – o prezenţă, domnul Crin Antonescu - 5 prezenţe, domnul Corneliu Vadim Tudor – o prezenţă, domnul Traian Băsescu – 7 prezenţe, domnul Remus Cernea - o prezenţă. Ceilalţi candidaţi la funcţia de Preşedinte al României sau reprezentanţii ori susţinătorii acestora nu au fost prezenţi în nicio emisiune de dezbatere. Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.