Decizia nr. 981 din 19.11.2009

19.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. NEWS TELEVISION S.R.L.
cu sediul în str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, camera 26, sector 1
BUCUREŞTI CUI R : 12840044

pentru postul de televiziune B1 TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile electorale difuzate de postul B1 TV, în perioada 10 - 17 noiembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de preşedinte al României.

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Conform normelor invocate din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede :

(1) Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 10 - 17 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate de postul de televiziune B1 TV, candidaţii, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, au beneficiat de prezenţa în emisiuni, după cum urmează : pentru dl. Mircea Geoană – 2 prezenţe, pentru dl. Traian Băsescu – 15 prezenţe şi pentru dl. Sorin Oprescu – o prezenţă, iar pentru d-nii Crin Antonescu, Constantin Potîrcă, George Becali, Kelemen Hunor, Corneliu Vadim Tudor, Ovidiu Iane, Remus Cernea, Constantin Rotaru şi Gheorghe Manole – nicio prezenţă.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, acelaşi dezechilibru a fost constatat în emisiunile de promovare electorală, în cadrul cărora candidaţii la funcţia de Preşedinte al României, au fost promovaţi după cum urmează : domnul Traian Băsescu, timp de 274 de secunde şi domnul Crin Antonescu, timp de 38 de secunde, în timp ce restul competitorilor electorali nu au fost promovaţi deloc.

Faţă de aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că, în perioadele menţionate, radiodifuzorul nu a asigurat, în cadrul emisiunilor de dezbatere şi de promovare difuzate, reflectarea desfăşurării campaniei electorale cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de art. 3 din Decizia CNA nr. 853/2009. Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echilibrate şi echitabile.

Conform dispoziţiilor legale, în speţă, art. 2 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, accesul la serviciile publice şi private de radio şi televiziune este egal şi gratuit, pentru toţi candidaţii la alegerea Preşedintelui României, regulă pe care radiodifuzorul nu a respectat-o, în sensul că nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a tuturor candidaţilor aflaţi în competiţie electorală.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 26^1 din Legea audiovizualului, radiodifuzorul are obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, pentru a încuraja şi facilita exprimarea pluralistă a curentelor de opinie a tuturor candidaţilor.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că postul a mai fost sancţionat anterior cu o somaţie şi o amendă pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 26/15.06.2000 şi al deciziei de autorizare nr. 468.0/30.05.2002, pentru postul de televiziune B1 TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către,

S.C. NEWS TELEVISION S.R.L.
Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, camera 26, sector 1
BUCUREŞTI CUI R : 12840044

pentru postul de televiziune B1 TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1, Bucureşti

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 981/19.11.2009 privind amendarea cu suma de 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION S.R.L., pentru postul B1 TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune B1 TV cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere şi promovare pe teme electorale, difuzate în perioada 10 - 17 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, candidaţii, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice care-i susţin, au beneficiat de prezenţa în emisiuni, după cum urmează : pentru domnul Mircea Geoană – 2 prezenţe, pentru domnul Traian Băsescu – 15 prezenţe şi pentru domnul Sorin Oprescu – o prezenţă, iar pentru domnii Crin Antonescu, Constantin Potîrcă, George Becali, Kelemen Hunor, Corneliu Vadim Tudor, Ovidiu Iane, Remus Cernea, Constantin Rotaru şi Gheorghe Manole – nicio prezenţă.

De asemenea, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, au fost promovaţi domnii Traian Băsescu, timp de 274 de secunde şi Crin Antonescu, timp de 38 de secunde, în timp ce restul competitorilor electorali nu au fost promovaţi deloc.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.