Decizia nr. 98 din 21.02.2012

23.02.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
 cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1,

 pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2012, de postul TVR 1.
 Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 340/03.11.2005 şi decizia de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul televiziunii publice proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date. Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea duratelor orare ale publicităţii televizate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele mesajelor de avertizare cu caracter obligatoriu şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională, precum şi cele ale anunţurilor care nu constituie comunicare comercială (anunţuri umanitare sau ale celor de utilitate publică).

Pentru calculul acestor durate au fost preluate măsurătorile efectuate de GFK (pentru lunile noiembrie şi decembrie 2011) şi KANTAR MEDIA (pentru luna ianuarie 2012) şi s-au prelucrat ţinându-se seama de prevederile din Legea audiovizualului nr. 504/2002. În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul TVR 1 în luna noiembrie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

PDF - 82.2 ko
noiembrie

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, respectiv 1-30 noiembrie 2011, a însumat 45 minute şi 56 secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 43 de secunde, înregistrându-se un număr de 64 de depăşiri. Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru luna decembrie 2011 (intervalul orar 18.00-23.00) şi a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră a fost, după cum urmează :

PDF - 82.5 ko
decembrie

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat de postul TVR 1 peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, respectiv 1-31 decembrie 2011, a însumat 26 de minute şi 22 de secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 38,6 secunde, înregistrându-se un număr de 41 de depăşiri. Analizând rapoartele de monitorizare, Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii care prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping difuzate într-un interval de o oră nu poate depăşi 8 minute, respectiv 480 de secunde. Faţă de aceste aspecte, având în vedere depăşirea timpului legal destinat publicităţii (respectiv 8 minute într-o oră dată), precum şi faptul că, anterior, radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea normelor referitoare la publicitate, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 20.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZUNE pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (2) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE titular al licenţei audiovizuale nr. TV 340/03.11.2005 şi deciziei de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007 pentru postul public de televiziune TVR 1 se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR 1 cu amendă de 20.000 lei, întrucât publicitatea difuzată în lunile noiembrie şi decembrie 2011, în intervalul orar 18.00 – 23.00, a depăşit limita de timp permisă de lege.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.