Decizia nr. 979 din 19.11.2009

19.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1

pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care postul TVR 1 a reflectat, în emisiunile de ştiri, de dezbatere şi de promovare electorală, difuzate în perioada 10 - 17.11.2009, programele politice şi activitatea de campanie electorală ale candidaţilor pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 340/03.11.2005, decizia de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 10 - 17 noiembrie 2009, postul TVR 1 a difuzat emisiuni de promovare şi de dezbatere electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul TVR1 a difuzat emisiuni de promovare electorală, în cadrul cărora au fost promovaţi candidaţii Traian Băsescu, Mircea Geoană, Crin Antonescu, Sorin Oprescu, Kelemen Hunor, Corneliu Vadim Tudor, Constantin Potîrcă, George Becali, Ovidiu Iane şi Gheorghe Eduard Manole, în timp ce domnii Remus Cernea şi Constantin Rotaru, de asemenea, candidaţi la funcţia de Preşedinte al României, nu au beneficiat de promovare electorală.

Potrivit datelor menţionate în raport, în perioada 10 - 17 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, candidaţii au fost prezentaţi după cum urmează : Traian Băsescu – 836 secunde, Mircea Geoană – 750 secunde, Corneliu Vadim Tudor – 742 secunde, Ovidiu Iane - 704, Crin Antonescu – 656 secunde, Kelemen Hunor – 636 secunde, Sorin Oprescu – 613 secunde, George Becali – 580 secunde, Constantin Potîrcă – 240 secunde, Gheorghe Eduard Manole – 152 secunde.

De asemenea, s-a constatat că în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, difuzate de postul de televiziune TVR1 în aceeaşi perioadă, candidaţii şi reprezentanţii acestora au beneficiat de prezenţa în emisiuni, astfel : pentru dl. Sorin Oprescu – 12 prezenţe, pentru dl. Constantin Potîrcă – 12 prezenţe, pentru dl. Kelemen Hunor – 7 prezenţe, pentru dl. Traian Băsescu - 6 prezenţe, pentru dl. George Becali – 6 prezenţe, pentru dl. Remus Cernea – 5 prezenţe, pentru dl. Constantin Rotaru – 5 prezenţe, pentru dl. Ovidiu Iane – 4 prezenţe, pentru dl. Gheorghe Eduard Manole – 2 prezenţe. Ceilalţi candidaţi la funcţia de Preşedinte al României, respectiv domnii Mircea Geoană, Crin Antonescu şi Corneliu Vadim Tudor, sau reprezentanţii ori susţinătorii acestora nu au fost prezenţi în nicio emisiune de dezbatere.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de promovare şi de dezbatere electorală a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea Preşedintelui României.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi Decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE pentru postul TVR 1 şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul tratării în mod echilibrat şi imparţial a tuturor candidaţilor la alegerea Preşedintelui României.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, SRTV are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR1 cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de promovare şi de dezbatere electorală, difuzate în perioada 10 - 17 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, candidaţii, au fost promovaţi după cum urmează : Traian Băsescu – 836 secunde, Mircea Geoană – 750 secunde, Corneliu Vadim Tudor – 742 secunde, Ovidiu Iane - 704, Crin Antonescu – 656 secunde, Kelemen Hunor – 636 secunde, Sorin Oprescu – 613 secunde, George Becali – 580 secunde, Constantin Potîrcă – 240 secunde, Gheorghe Eduard Manole – 152 secunde, în timp ce domnii Remus Cernea şi Constantin Rotaru, de asemenea, candidaţi la funcţia de Preşedinte al României, nu au beneficiat de promovare electorală.

În ceea ce priveşte emisiunile de dezbatere electorală, candidaţii şi reprezentanţii acestora, au beneficiat de prezenţa în emisiuni, astfel : pentru dl. Sorin Oprescu – 12 prezenţe, pentru dl. Constantin Potîrcă – 12 prezenţe, pentru dl. Kelemen Hunor – 7 prezenţe, pentru dl. Traian Băsescu - 6 prezenţe, pentru dl. George Becali – 6 prezenţe, pentru dl. Remus Cernea – 5 prezenţe, pentru dl. Constantin Rotaru – 5 prezenţe, pentru dl. Ovidiu Iane – 4 prezenţe, pentru dl. Gheorghe Eduard Manole – 2 prezenţe, în timp ce ceilalţi candidaţi la funcţia de Preşedinte al României, respectiv domnii Mircea Geoană, Crin Antonescu şi Corneliu Vadim Tudor, sau reprezentanţii ori susţinătorii acestora nu au fost prezenţi în nicio emisiune de dezbatere.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.