Decizia nr. 979 din 13.11.2008

13.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TELE M S.A.
cu sediul în Botoşani, str. Cuza Vodă nr. 4, (camerele 701,707,708), et. 7,
jud. Botoşani

pentru postul de televiziune TELE M
Botoşani, str. Cuza Vodă nr. 4, Hotel Rapsodia, et. 7, jud. Botoşani

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri difuzate în perioada 31.10 - 09.11.2008, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, de către postul de televiziune TELE M. 

Postul de televiziune TELE M aparţine radiodifuzorului S.C. TELE M S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 271.2/19.05.2004, decizia de autorizare nr. 900.0/25.08.2005 şi de reautorizare nr. 900.1-1/04.01.2007).

În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate - fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului ;

b) echilibru - o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali ;

c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

În fapt, în perioada 31.10 – 09.11.2008, postul TELE M a difuzat în cadrul emisiunilor de ştiri informaţii privind activitatea de campanie electorală a PD-L pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în timp ce celelalte partide politice nu au fost prezentate.

Membrii Consiliului au constatat că, în emisiunile menţionate mai sus, reprezentanţii partidelor politice nu au beneficiat de condiţii de exprimare echitabile, în sensul că nu au fost prezentate în mod echilibrat ştiri, informaţii cu privire la activitatea de campanie electorală a tuturor partidelor politice.

Consiliul a apreciat că o astfel de reprezentare inegală a formaţiunilor politice în cadrul programelor audiovizuale este de natură, pe de o parte, să afecteze dreptul la informare al publicului telespectator, iar pe de altă parte, să încalce principiul asigurării condiţiilor egale de exprimare.

În temeiul dispoziţiile art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TELE M S.A. - pentru postul de televiziune TELE M şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 16.30-18.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELE M cu somaţie publică, întrucât în ediţiile emisiuniii informative din ziua de 31 octombrie 2008, de la orele 18:30 şi 21:30, a difuzat o ştire electorală în cadrul căreia a fost prezentată imparţial lansarea candidaţilor unui partid politic la alegerile parlamentare din luna noiembrie 2008, fapt ce contravine prevederilor art. 3 din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale.

Potrivit dispoziţiilor invocate, posturile de radio şi televiziune trebuie să reflecte activităţile de campanie ale candidaţilor cu respectarea principiilor de echilibru, echitate şi imparţialitate.

De asemenea, postul a fost sancţionat şi pentru că în emisiunea „Bună Dimineaţa Maramureş”, care nu a avut un caracter electoral, a fost prezent un candidat la alegerile parlamentare din luna noiembrie 2008, încălcându-se prin aceasta prevederile legale potrivit cărora în perioada campaniei electorale candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai în emisiunile de promovare şi de dezbatere

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.