Decizia nr. 978 din 19.11.2009

19.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CLAS MEDIA S.R.L.
pentru postul de televiziune N 24

S.C. CLAS MEDIA S.R.L.
Str. Teatrului nr. 1-2,
ORADEA Judeţul Bihor

pentru postul de televiziune N24
Str. Fabricii nr. 46 B, sector 6
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri, dezbatere şi promovare difuzate de posturile centrale, în perioada 10-17 noiembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de preşedinte al României.

Postul de televiziune N24 aparţine radiodifuzorului S.C. CLAS MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr S-TV 52.1/22.07.2003 şi decizia de autorizare nr. 719.0-1/01.09.2004).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CLAS MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 26¹ alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Conform art. 26¹ alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede :

(1) Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 10-17 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate de postul de televiziune N 24, au beneficiat de prezenţa în emisiuni numai candidaţii : Traian Băsescu, Crin Antonescu şi Eduard Manole. Ceilalţi candidaţi la funcţia de Preşedinte al României sau reprezentanţii ori susţinătorii acestora nu au fost prezenţi în nicio emisiune de dezbatere.

Membrii Consiliului au constatat, de asemenea, că în perioada 10 – 16 noiembrie 2009, postul N 24 a difuzat, conform raportului de monitorizare, emisiuni de promovare electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul N 24 a difuzat emisiuni de promovare electorală în cadrul cărora au fost promovaţi doar cinci candidaţi, respectiv domnii Crin Antonescu, Corneliu Vadim Tudor, Traian Băsescu, Sorin Oprescu şi Remus Cernea, în timp ce ceilalţi 7 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au beneficiat de nicio promovare electorală.

Potrivit datelor menţionate în raport, în perioada 10 - 16 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de promovare, domnul Traian Băsescu a fost promovat timp de 17 minute, în timp ce domnul Crin Antonescu a fost promovat timp de 11 minute şi 17 secunde, domnul Corneliu Vadim Tudor a fost promovat timp de 1 minut şi 40 de secunde, domnul Sorin Oprescu 2 minute şi 50 de secunde şi domnul Remus Cernea 3 minute şi 25 de secunde. Ceilalţi 7 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au beneficiat de promovare electorală.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor cu caracter electoral a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea în funcţia supremă în stat şi de a prejudicia dreptul publicului de a cunoaşte programele electorale ale candidaţilor, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a asigurat, în cadrul emisiunilor de dezbatere şi promovare difuzate, reflectarea desfăşurării campaniei electorale cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de art. 3 din Decizia CNA nr. 853/2009.

Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echilibrate şi echitabile.

Articolul 2 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede că accesul la serviciile publice şi private de radio şi televiziune este egal şi gratuit, pentru toţi candidaţii la alegerea Preşedintelui României. Or, principiul accesului egal dă dreptul tuturor candidaţilor să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 26¹ din Legea audiovizualului, radiodifuzorul are obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, pentru a încuraja şi facilita exprimarea pluralistă a curentelor de opinie.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CLAS MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune N 24 şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul tratării în mod echilibrat şi imparţial a tuturor candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. CLAS MEDIA S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune N 24 cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor de promovare şi dezbatere pe teme electorale, difuzate în perioada 10-17 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în perioada 10-17 noiembrie 2009, au beneficiat de prezenţa în emisiuni de dezbatere electorală numai candidaţii Traian Băsescu, Crin Antonescu şi Eduard Manole, în timp ce ceilalţi candidaţi la funcţia de Preşedinte al României sau reprezentanţii ori susţinătorii acestora nu au fost prezenţi în nicio emisiune de dezbatere.

De asemenea, în cadrul emisiunilor de promovare electorală difuzate în aceeaşi perioadă de postul N 24, domnul Traian Băsescu a fost promovat timp de 17 minute, în timp ce domnul Crin Antonescu a fost promovat timp de 11 minute şi 17 secunde, domnul Remus Cernea - 3 minute şi 25 de secunde, domnul Sorin Oprescu - 2 minute şi 50 de secunde iar domnul Corneliu Vadim Tudor a fost promovat timp de 1 minut şi 40 de secunde. Domnii George Becali, Mircea Geoană, Kelemen Hunor, Ovidiu Iane, Eduard Manole, Constantin Potârcă şi Constantin Rotaru, de asemenea candidaţi la funcţia de Preşedinte al României nu au beneficiat de promovare electorală.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.