Decizia nr. 977 din 19.11.2009

19.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ABC PLUS MEDIA S.A.,
cu sediul în Oradea, Str. Teatrului nr. 1-2, Jud. Bihor

pentru postul de televiziune NAŢIONAL TV
Str. Fabricii nr. 46B, sector 6, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri, dezbatere şi promovare, difuzate de postul NAŢIONAL TV, în perioada 10 - 17 noiembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de preşedinte al României.

Postul de televiziune NAŢIONAL TV aparţine radiodifuzorului S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., (licenţă audiovizuală nr. S-TV 33/11.07.2001 şi decizia de autorizare nr. 524.0/08.09.2003).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. a încălcat dispoziţiile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Conform art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede :

(1) Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 10 – 17 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate de postul de televiziune NAŢIONAL TV, candidaţii, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, au beneficiat de prezenţa în emisiuni, după cum urmează : dl. Traian Băsescu a beneficiat de o prezenţă, dl. Eduard Manole, de o prezenţă, în timp ce candidaţii : Constantin Potîrcă, Crin Antonescu, George Becali, Kelemen Hunor, Corneliu Vadim Tudor, Mircea Geoană, Ovidiu Iane, Sorin Oprescu, Remus Cernea şi Constantin Rotaru nu au fost prezenţi în nicio emisiune de dezbatere.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că, în perioada monitorizată, radiodifuzorul nu a asigurat, în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate, reflectarea desfăşurării campaniei electorale cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de art. 3 din Decizia CNA nr. 853/2009.

Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echilibrate şi echitabile.

Articolul 2 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede că accesul la serviciile publice şi private de radio şi televiziune este egal şi gratuit, pentru toţi candidaţii la alegerea Preşedintelui României. Or, principiul accesului egal dă dreptul tuturor candidaţilor să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 26^1 din Legea audiovizualului, radiodifuzorul are obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, pentru a încuraja şi facilita exprimarea pluralistă a curentelor de opinie.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., pentru postul de televiziune NAŢIONAL TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul tratării în mod echilibrat şi imparţial a tuturor candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune NAŢIONAL TV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate în perioada 10 - 17 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, domnul Traian Băsescu a beneficiat de o prezenţă, dl. Gheorghe Manole, de o prezenţă, în timp ce candidaţii : Constantin Potîrcă, Crin Antonescu, George Becali, Kelemen Hunor, Corneliu Vadim Tudor, Mircea Geoană, Ovidiu Iane, Sorin Oprescu, Remus Cernea şi Constantin Rotaru nu au fost prezenţi în nicio emisiune de dezbatere.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.