Decizia nr. 976 din 19.11.2009

19.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CANARIS S.R.L.,
pentru postul de televiziune MIX 2

S.C. CANARIS S.R.L.
Str. Olteţ nr. 10-11
BRAŞOV Jud. Braşov

pentru postul de televiziune MIX 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua 19 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la C.N.A. sub nr. 16471, respectiv 16472 din 13.11.2009, cu privire la emisiunea informativă ,,Ştirile MIX TV’’, ediţia din data de 10.11.2009, difuzată de postul MIX 2.

Postul de televiziune MIX 2 aparţine S.C. CANARIS S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV 011.1/21.01.1993, decizia de autorizare nr. 093.3/29.05.2008).

Analizând raportul şi vizionând înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC CANARIS SRL a încălcat prevederile art. 42 alin. (1) şi (2) şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 42 :

„alin. (1) - Orice persoană are dreptul la propria imagine.

alin. (2) - În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale sau imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.« Conform prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) din Cdul audiovizualului : „În programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte principiul asigurării imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ».

În fapt, în data de 10.11.2009, la orele 21.00 şi 23.00, postul MIX 2 a difuzat emisiunea informativă „Ştirile MIX TV", în cadrul căreia a fost transmisă ştirea cu titlul ,,Justiţia este singura care mai poate face lumină în caracatiţa afacerilor portocalii din Braşov’’. Ştirea a cuprins informaţii despre acţiunile primăriei oraşului Braşov cu privire la panotajul outdoor, asfaltările străzilor din oraş, termoizolarea unor blocuri, precum şi la afişajul electoral. În acest context, în cadrul ştirii respective radiodifuzorul a adus acuzaţii la adresa Primăriei Braşov şi a primarului acesteia, domnul George Scripcaru.

Ştirea a debutat cu următoarea prezentare :

Onelia Pescaru : „Justiţia este singura care mai poate face lumină în caracatiţa afacerilor portocalii din Braşov. Imediat după instaurarea şefului PD-L Braşov în fruntea primăriei s-au pus pas cu pas bazele unor afaceri extrem de profitabile. Doar pentru firmele apropiaţilor partidului portocaliu, însă. Zeci de miliarde de lei vechi profit din afacerea publicitatea, asfaltări la preţuri enorme şi blocuri izolate prin societăţi orange, pe bani sau contra voturilor (…)".
„Afacerile de culoarea portocalei au apărut la Braşov precum ciupercile după ploaie, asta imediat după înscăunarea lui George Scripcaru în funcţia de primar…"

Cu privire la atribuirea contractelor pentru publicitatea stradală, postul MIX 2 a făcut comentarii negative ample, aducând acuzaţii la adresa edilului, domnul George Scripcaru.

Redăm din raportul de monitorizare :

Voce Off, Amelia Vulcu : ...Un exemplu ar fi afacerea publicitatea. Cu doar doi angajaţi, locotenenţi ai primarului şi şefi la postul RTT, care i-ar aparţine edilului şef, s-au câştigat zeci de miliarde de lei vechi profit din reclama afişată în oraş. Cei doi se jură că nu fură, dar o dată ce l-au prins pe Dumnezeu de picior nici că-l mai lasă ! Contractele încheiate cu primăria de cei 2 apropiaţi ai lui Scripcaru n-au mai fost reanalizate de 8 ani. …Primăria Braşov nu-i deranjează însă sub nici o formă pe marii câştigători din publicitate”

Pe marginea acestei teme, în cadrul ştirii, postul MIX 2 a prezentat punctul de vedere al purtătorului de cuvânt al Primăriei Braşov, domnul Sorin Torcea.

reporter Amelia Vulcu : „Aceste contracte pot fi revizuite, domnul Toarcea.”
Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Braşov : „Nu, nu. Acele contracte pot fi revizuite cu acordul părţilor”
reporter Amelia Vulcu : „Aţi chemat pe cineva vreodată, … acţionarii la CITY AD să discutaţi cu ei şi să le spuneţi : noi am încasat 7 miliarde de lei vechi anul trecut profit pe toată primăria din chirii, iar voi aţi luat 10 miliarde profit net ?”
Sorin Toarcea, purt de cuv primăria Bv : „Nu, deci noi am încasat din publicitate, nu din chirii, deci din...”
reporter Amelia Vulcu : „Din publicitate cu atât mai mult. … a stat vreodată de vorbă primăria Braşov la masa negocierilor cu domnul Deaconu, cu doamna Cristina Antonie., doi mari câştigători aş spune eu cu 10 miliarde de lei vechi profit pe un an !?” Comentariile din off ale radiodifuzorului, care au însoţit punctul de vedere exprimat de domnul Sorin Torcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov, au indus ideea că primarul ar fi implicat în derularea afacerilor cu publicitatea şi că ar fi atribuit contracte pe criterii politice, în detrimentul primăriei pe care o administrează.

Voce Off, Amelia Vulcu : „Şi dacă marii câştigători ai afacerii publicitatea nu sunt deranjaţi de nimeni fără nici o jenă, 80% dintre panorurile din Braşov găzduiesc în campanie pe nimeni altul decât pe candidatul la prezidenţiale susţinut de PD-L."

Astfel de afirmaţii acuzatoare, în susţinerea cărora nu au fost prezentate probe au fost de natură a aduce atingere dreptului la imagine al persoanei acuzate, în speţă domnul George Scripcaru, precum şi autorităţii publice locale respective.

De asemenea, subiectele referitoare cu privire la modul în care Primăria Braşov a realizat asfaltarea străzilor, temoizolarea unor blocuri şi afişajul electoral au fost prezentate într-o modalitate tendenţioasă, inducându-se ideea că aceste operaţiuni s-ar fi demarat cu firme agreate de domnul George Scripcaru, în funcţie de apartenenţa sa politică la PD-L.

Dacă cu privire la atribuirea contractelor de publicitate, în ştire a fost a prezentată opinia purtătorului de cuvânt al primăriei, în ceea ce priveşte celelate subiecte prezentate şi în legătură cu care au fost aduse acuzaţii în ştire, postul MIX 2 nu a prezentat niciun punct de vedere al primarului ori al altui reprezentant al acestei autorităţi publice locale.

Redăm din raportul de monitorizare :

Voce Off, Amelia Vulcu : „Nu doar publicitatea este colorată în portocaliu la Braşov. Aceeaşi nuanţă pare să se vadă şi în afacerea asfaltul. La aproape tot ce înseamnă drum în municipiul Braşov lucrează aceeaşi firmă. Nimeni nu întreabă însă de ce preţul este dublu în acest caz faţă de alte oraşe din ţară.
…Ultima invenţie de culoarea portocalei sunt blocurile izolate gratis. Gratis sau contra voturi ? Şi aici MIX TV a identificat legături clare între o parte dintre firmele care au câştigat licitaţiile pentru izolarea blocurilor şi PD-L Braşov. Una dintre societăţi, de exemplu, este condusă de fiul unui PD-L -ist de vază al Braşovului, Vasile Butaru. …. Deşi multe dintre aceste coincidenţe portocalii au ajuns şi pe masa anchetatorilor, nimeni nu l-a luat la întrebări pe şeful PD-L-iştilor braşoveni George Scripcaru, cel care deţine şi funcţia de primar.
Voce Off, Amelia Vulcu : Concomitent cu aceste comentarii, pe ecran a fost afişat titlul „Caracatiţa Portocalie de Braşov", titlu însoţit de următoarele menţiuni :
„Caracatiţa Portocalie de Braşov-scenariul şi regia ??? - PANOTAJ ?”
„Caracatiţa Portocalie de Braşov-scenariul şi regia ??? - IZOLĂRI GRATUITE ?”
Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că emisiunea informativă „Ştirile MIX TV", ediţia din 10 noiembrie 2009, a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1) şi (2) şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului.

Astfel, pe parcursul ştirii transmise sub titlul „Justiţia este singura care mai poate face lumină în caracatiţa afacerilor portocalii din Braşov" au fost formulate acuzaţii la adresa Primăriei Braşov şi edilului acesteia. În susţinerea acestor acuzaţii, postul nu a prezentat sau indicat dovezile pe care se întemeiază, astfel cum avea obligaţia potrivit legislaţiei audiovizuale. De asemenea, nu a fost prezentat nici punctul de vedere al domnului George Scripcaru, deşi postul i-a adus repetate acuzaţii pe parcursul ştirii respective, fapt de natură a aduce atingere dreptului la imagine al acestuia.

Deşi în legătură cu unul dintre subiectele controversate prezentate, a fost redat punctul de vedere al purtătorului de cuvânt al Primăriei Braşov, acest fapt nu era de natură a suplini obligaţia radiodifuzorului de a prezenta poziţia primăriei cu privire şi la celelalte subiecte de interes public, ţinând cont de acuzaţiile pe care radiodifuzorul le-a adus acestei autorităţi publice şi primarului ei.

Potrivit dispoziţiilor art. 42 din Codul audiovizualului, orice persoană are dreptul la propria imagine, iar în cazul în care în emisiuni se aduc acuzaţii, acestea trebuie susţinute cu dovezi, persoanele acuzate având dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.

De asemenea, în scopul unei informări corecte a publicului şi pentru ca acesta să-şi poată forma propria opinie cu privire la subiectele de interes public prezentate, postul MIX 2 avea obligaţia să respecte prevederile art. 71 din Codul audiovizualului, în sensul prezentării principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie.

Modalitatea în care au fost făcute comentariile a fost de natură, pe de o parte, de a încălca principiul imparţialităţii reglementat de art. 71 din Codul audiovizualului, iar pe de altă parte, de a priva publicul telespectator de posibilitatea a-şi forma o opinie corectă în legătură cu subiectele prezentate în cadrul ştirii.

Potrivit acestor dispoziţii, în programele de ştiri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte principiul imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie.

Or, în cadrul ediţiei informative din 10 noiembrie 2009, postul MIX 2 nu a respectat prevederile legale invocate, fapt care a condus la prejudicierea dreptului la imagine a persoanei acuzate, precum şi la încălcarea dreptului la informare corectă a publicului telespectator.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut cu obiectivitate în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la imagine al persoanei.

În temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CANARIS S.R.L. pentru postul de televiziune MIX 2 din localitatea Braşov şi dispune intrarea de îndată în legalitate. Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 20.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune MIX 2 cu somaţie publică, întrucât în ediţia emisiunii informative din 10 noiembrie 2009 au fost făcute comentarii tendenţioase pe marginea subiectelor prezentate, aducându-se acuzaţii nedovedite la adresa primarului oraşului Braşov, fără a fi prezentat punctul de vedere al acestuia cu privire la faptele care i se imputau.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, orice persoană are dreptul la imagine, iar în cazul în care se aduc acuzaţii, acestea trebuie susţinute cu dovezi ori, după caz, însoţite de punctul de vedere al persoanei acuzate.

De asemenea, în programele de ştiri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte principiul imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.