Decizia nr. 974 din 19.11.2009

19.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.,
cu sediul în Braşov, Str. Traian Grozăvescu nr. 8, Jud. Braşov

pentru postul de televiziune rtt

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. sub nr. 16476/13.11.2009, cu privire la difuzarea de către postul rtt, în zilele de 11 şi 12 noiembrie 2009. a unui spot publicitar comercial.

Postul de televiziune rtt aparţine radiodifuzorului S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 071/09.12.1993 şi decizia de autorizare nr. 086.1/04.03.2003). În urma analizării raportului şi vizionării emisiunii respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 6 alin. (3) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale, cu excepţia spoturilor electorale, este interzisă difuzarea oricăror forme de comunicare comercială audiovizuală sau noncomercială ce conţine referiri la candidaţi sau la reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi.

În fapt, în zilele de 11 noiembrie, la orele 19.59 ; 21.02 şi 12 noiembrie 2009, la orele 20.00 şi 21.10, postul rtt a difuzat un spot publicitar comercial în cadrul căruia se făcea reclamă carţii „Liderul politic”, semnată de Mihai Ioniţă, preşedintele Tineretului Democrat Liberal din Braşov. Spotul are o durată de 20 de secunde şi are următorul conţinut :

„Citeşte Mihai Ioniţă, Liderul Politic !
„O carte despre almanahe, bunicuţe, prostănaci, şi îngeri călări pe Mybach !”
„Cartea sezonului , Mihai Ioniţă ! „Liderul Politic” !”
„Din noiembrie în librării !”

Concomitent, pe ecran, a fost afişat textul :
„Orice bou poate fi lider politic în România ?”
„Citeşte Liderul Politic !” ”Despre România şi români şi cele mai importante feţe politice ! Într-o carte cu umor , ironie şi realism ! Cartea Sezonului !”

Pe toată durata spotului a fost afişată fotografia domnului Mihai Ioniţă, autorul cărţii „Liderul Politic” şi, totodată, preşedintele Tineretului Democrat-Liberal din Braşov.

Membrii Consiliului au apreciat că identificarea autorului cărţii, atât prin nume, cât şi prin fotografia afişată pe ecran, în condiţiile în care este de notorietate faptul că domnul Mihai Ioniţă (autorul cărţii) este liderul Tineretului Democrat-Liberal din Braşov, partid care-l susţine pe candidatul Traian Băsescu în campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României, contravine dispoziţiilor legale referitoare la interdicţia difuzării de comunicări comerciale audiovizuale ce conţin referiri la reprezentanţi ai partidelor politice, care susţin candidaţi.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 162 din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. Radioteleviziunea Transilvania S.R.L pentru postul de televiziune rtt şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003, S.C. Radioteleviziunea Transilvania S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune rtt cu somaţie publică, întrucât, difuzarea, în zilele de 11 şi 12 noiembrie 2009, a unui spot publicitar comercial pentru o carte, al cărei autor, liderul unei formaţiuni politice locale de tineret ce susţine un candidat la funcţia de Preşedinte al României, a fost identificat prin nume şi imagine, s-a făcut cu încalcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Decizia nr. 853/2009.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale, cu excepţia spoturilor electorale, este interzisă difuzarea oricăror forme de comunicare comercială audiovizuală sau noncomercială ce conţine referiri la candidaţi sau la reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi.”