Decizia nr. 972 din 19.11.2009

19.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TROPHEN IMPEX SRL
Târgu Jiu, Str. Traian bl. 5 et. 1 ap. 8, jud. Gorj

pentru postul de radio OMEGA
Târgu Jiu, Strada Victoriei (centru), bloc 7 ap.7, jud. Gorj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 15463/26.10.2009, precum şi raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunea „Bună dimineaţa, Târgu Jiu !”, difuzată în ziua de 8 octombrie 2009, de postul de radio OMEGA.

Postul de radio OMEGA aparţine S.C. TROPHEN IMPEX SRL (licenţa audiovizuală nr. R116.1/29.09.1994 şi decizia de autorizare nr. 175.0/12.06.1996).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 36 alin. (1) şi ale art. 42 alin. (1-2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

art. 36 - « (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale. »

art. 42 - « (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine. »

În fapt, postul de radio OMEGA a difuzat în ziua de 8 octombrie 2009, începând cu ora 08.00, emisiunea „Bună dimineaţa, Târgu Jiu !”, al cărei moderator a fost dl. Dragoş Guţu. În intervalul orar 08.00 - 09.00 a fost prezentată rubrica « Revista presei ».

Pe parcursul emisiunii, moderatorul acesteia a comentat mai multe ştiri apărute în ziarele locale din Tg. Jiu, printre care şi o tabletă scrisă de dl. Matei Claudiu Dumitru, redactor - şef al ziarului „Scandal de Gorj”.

Potrivit acestei tablete, dl. Matei Claudiu Dumitru ar fi plecat de la postul de televiziune ACCES TV în urma unor neînţelegeri cu personalul din conducerea postului. Modalitatea în care a fost scrisă această tabletă a nemulţumit pe unii dintre foştii colegi.

Pornind de la conţinutul acestui articol, moderatorul emisiunii „Bună dimineaţa, Târgu Jiu !” a afirmat că nu este deontologic, nu este etic, să-ţi bârfeşti şi să-ţi împroşti cu noroi foştii colegi. De asemenea, el a amintit faptul că, în acest fel, îţi scoţi la iveală caracterul îndoielnic, caracter ce poate fi pus sub semnul întrebării, în oricare alt loc de muncă.

În acest context, el a făcut şi următorul comentariu ironic cu privire la viaţa privată a d-lui Matei Claudiu Dumitru - redăm din raportul de monitorizare :

Moderator : « (...) Nu ştiu dacă la patul 3, dar undeva prin zona aia, dar, adică nu mă interesează asta foarte, foarte mult dacă a fost el fetiţă sau nu. E treaba lui, e plăcerea lui ! »

Comentariul făcut de moderator a fost de natură să contravină prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul audiovizualului, care prevăd că orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private.

Faptul că dl. Guţu a făcut referiri la o problemă legată de presupusa orientare sexuală, diferită de cea heterosexuală, a d-lui Matei, fără ca acesta din urmă să fi declarat public acest lucru, a fost de natură să prejudicieze imaginea jurnalistului, fapt semnalat de acesta şi în sesizarea depusă la C.N.A.

Consiliul consideră că afirmaţiile ironice ale moderatorului emisiunii „Bună dimineaţa, Târgu Jiu !” contravine principiului nondiscriminării promovat de legislaţia audiovizuală.

Indiferent care ar fi orientarea sexuală a jurnalistului despre care dl. Guţu a discutat în rubrica « Revista presei », un comentariu ironic, ca cel pe care l-a făcut în spaţiul public pe care radioul îl reprezintă, este de natură să încalce un drept fundamental al omului, cel la viaţă privată. Or, acesta este garantat atât de Constituţia României, cât şi de legislaţia din domeniul audiovizualului, legislaţie armonizată cu cea europeană.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În conformitate cu dispoziţiile art. 162 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TROPHEN IMPEX SRL - pentru postul de radio OMEGA şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, S.C. TROPHEN IMPEX SRL are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 07.30 - 14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio OMEGA cu somaţie publică, întrucât unele comentarii ale moderatorului emisiunii « Bună dimineaţa, Târgu Jiu ! », ediţia din 08 octombrie 2009, au fost de natură să încalce dreptul la viaţă privată al unui jurnalist din presa locală şi să afecteze dreptul la imagine al acestuia, fapt ce contravine dispoziţiilor din legislaţia audiovizuală, care prevăd că orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.