Decizia nr. 971 din 19.11.2009

19.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L.,
cu sediul în TÂRGOVIŞTE, Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 5,
C.U.I. 21445850, Jud. Dâmboviţa

pentru postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE
TÂRGOVIŞTE, B-dul Libertăţii nr. 3-5, Jud. Dâmboviţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE a reflectat, în emisiunile cu caracter electoral, difuzate în perioada 06-12.11.2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE aparţine radiodifuzorului S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 444.1/20.11.2008, decizia de autorizare nr. 1564.0/13.01.2009, reautorizare nr. 1564.0-1/13.01.2009 pentru localitatea Târgovişte).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, deşi pentru perioada 23-27 octombrie 2009, radiodifuzorul a fost sancţionat cu somaţie publică, iar, pentru perioada 30 octombrie – 5 noiembrie 2009, cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru dezechilibrele constatate în reflectarea campaniei electorale, în perioada 06 - 12 noiembrie 2009, postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE a continuat să difuzeze emisiuni de ştiri şi de promovare electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE a difuzat emisiuni de ştiri electorale, în cadrul cărora a reflectat programele politice şi activitatea de campanie electorală ale candidaţilor Traian Băsescu, Mircea Geoană şi Crin Antonescu, în timp ce domnii Sorin Oprescu, Kelemen Hunor, Corneliu Vadim Tudor, Constantin Potîrcă, George Becali, Ovidiu Iane, Remus Cernea, Constantin Rotaru sau Gheorghe Eduard Manole, de asemenea, candidaţi la funcţia de Preşedinte al României, nu au beneficiat de nicio prezentare.

Potrivit datelor menţionate în raport, în perioada 06 - 12 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de ştiri electorale, candidaţii au fost prezentaţi după cum urmează : dl. Traian Băsescu – 3 ore şi 23 de minute, dl. Mircea Geoană – aproximativ 7 minute, dl. Crin Antonescu – aproximativ 6 minute.

De asemenea, s-a constatat că în cadrul emisiunilor de promovare electorală, difuzate de postul de televiziune TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE în aceeaşi perioadă, a fost promovat un singur candidat, respectiv domnul Traian Băsescu, în timp ce ceilalţi 11 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au beneficiat de nicio emisiune de promovare electorală.

Potrivit datelor menţionate în raport, în perioada 06 - 12 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, domnul Traian Băsescu a beneficiat de promovare timp de 8 ore şi 50 de minute. Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de ştiri şi de promovare electorală a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea Preşedintelui României.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi Decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Pentru toate considerentele, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. TV-C 444.1/20.11.2008, deciziei de autorizare nr. 1564.0/13.01.2009 şi reautorizare nr. 1564.0-1/13.01.2009 pentru postul Televiziunea Târgovişte din localitatea Târgovişte, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către,

S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L.,
TÂRGOVIŞTE, Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 5,
C.U.I. 21445850, Jud. Dâmboviţa

pentru postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE
TÂRGOVIŞTE, B-dul Libertăţii nr. 3-5, Jud. Dâmboviţa

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 971/19.11.2009 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorul S.C. BROADCAST MEDIA ENTREPRISES S.R.L. pentru postul de televiziune TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE şi vă atenţionăm că, potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât în cadrul emisiunilor cu caracter electoral, difuzate în perioada 06 - 12 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul ştirilor cu temă electorală, dl. Traian Băsescu a beneficiat de prezentare de peste 3 ore, dl. Mircea Geoană aproximativ 7 minute, iar dl. Crin Antonescu aproximativ 6 minute, în timp ce ceilalţi candidaţi la funcţia de Preşedinte al României nu au beneficiat de nicio prezentare.

De asemenea, postul nu a asigurat echilibru nici în emisiunile de promovare electorală, în cadrul cărora a fost promovat numai domnul Traian Băsescu, timp de 8 ore şi 50 de minute.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.