Decizia nr. 969 din 30.09.2010

30.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. TELENET S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 920/14.09.2010

S.C. TELENET S.R.L. CUI 10348615
Str. Nicolae Grigorescu nr. 33, et. 4, ap. 14
Loc. Târgu Mureş Jud. Mureş

Întrunit în sedinţa publică din data de 28 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată S.C. TELENET S.R.L., înregistrată la C.N.A. sub nr. 12367/23.09.2010, împotriva Deciziei C.N.A. nr. 920/14.09.2010 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin.(3) şi 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Prin această contestaţie, distribuitorul solicită Consiliului fie revocarea deciziei de amendare, fie acordarea unui termen mai lung pentru achitarea amenzii aplicate prin decizia contestată.

Analizând motivele invocate în contestaţie, membrii Consiliului au constatat că acestea vizează situaţia financiară a contestatoarei, situaţie care nu i-ar permite achitarea amenzii.

Consiliul înţelege situaţia economică precară a fiecărui distribuitor de servicii, dar, în calitate de garant al interesului public, C.N.A. este chemat să dispună măsurile legale ce se impun în vederea respectării de către aceştia a prevederilor legale şi trebuie să aibă o poziţie echidistantă şi nediscriminatorie faţă de toţi distribuitorii de servicii, indiferent de situaţia financiară a acestora.

Referitor la solicitarea dumneavostră privind acordarea unui termen mai lung pentru achitarea amenzii aplicate prin decizia contestată, Consiliul vă învederează că Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu reglementează o astfel posibilitate.

Vă precizăm că, potrivit Codului de procedură fiscală, Consiliul are obligaţia legală de a transmite la administraţiile de finanţe publice competente, decizia de amendare, în termen de 30 de zile de la emiterea acesteia, în vederea declanşării procedurilor specifice de executare silită şi de încasare a amenzilor de la societăţile debitoare.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.