Decizia nr. 965 din 17.11.2009

17.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. RADEX TELECOM S.R.L.,
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ploieşti nr. 5-7, ap. 28, jud. Cluj, CUI 15464386

pentru localităţile Lopadea Nouă, jud. Alba şi Mihai Viteazu, jud. Cluj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţelele de cablu din localităţile Lopadea Nouă, jud. Alba, şi Mihai Viteazu, jud. Cluj aparţinând S.C. RADEX TELECOM S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. RADEX TELECOM S.R.L. deţine următoarele avize de retransmisie :

  • nr. A1880.3/12.09.2006, Anexa din 29.07.2009, pentru localitatea Lopadea Nouă, jud. Alba ;
  • nr. A1029.2/12.09.2006, Anexa din 29.07.2009, pentru localitatea Mihai Viteazu, jud. Cluj ;

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. RADEX TELECOM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin.(3) şi ale art. 82 alin.(1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controalelor efectuate de inspectorul C.N.A., în reţelele de cablu ce aparţin S.C. RADEX TELECOM S.R.L., s-au constatat următoarele :

  • în ziua de 28 octombrie 2009, în reţeaua de cablu din localitatea Lopadea Nouă, jud. Alba,erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : ACASA TV, PRO CINEMA, SPORT.RO, ANTENA 1, ANTENA 2, ANTENA 3, EUFORIA TV, FAVORIT TV, N 24 şi NATIONAL TV.
  • în data de 28 octombrie 2009, în reţeaua de cablu din localitatea Mihai Viteazu, jud. Cluj, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : ANTENA 1, ANTENA 2, ANTENA 3, EUFORIA TV, FAVORIT TV, N 24 şi NATIONAL TV.

Ţinând cont de faptul că S.C. RADEX TELECOM S.R.L. a mai fost sancţionată anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. RADEX TELECOM S.R.L., având avizele de retransmisie nr. A1880.3/12.09.2006, Anexa din 29.07.2009, pentru localitatea Lopadea Nouă, judeţul Alba şi nr. A1029.2/12.09.2006, Anexa din 29.07.2009, pentru localitatea Mihai Viteazu, judeţul Cluj, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. RADEX TELECOM S.R.L.,
Cluj-Napoca, str. Ploieşti nr. 5-7, ap. 28, jud. Cluj, CUI 15464386

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 965/17.11.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. RADEX TELECOM S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localităţile Mihai Viteazu, jud. Cluj şi Lopadea Nouă, jud. Alba, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. RADEX TELECOM S.R.L. cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în reţelele de cablu din localităţile Mihai Viteazu, judeţul Cluj şi Lopadea Nouă, judeţul Alba, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”