Decizia nr. 963 din 17.11.2009

17.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. MOVA R.T. SATELIT S.R.L.,
cu sediul în localitatea Ploieşti, Str. Carol Davila nr. 8, bl. 123C, sc. B, et. 1, ap 25, jud. Prahova, CUI 18166180

pentru localitatea Bălţeşti, jud. Prahova

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 14615/13.10.2009, privind reţeaua de cablu din localitatea Bălţeşti, jud. Prahova aparţinând S.C. MOVA R.T. SATELIT S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. MOVA RT SATELIT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 5364/05.01.2006, Anexa din 20.02.2006, pentru localitatea Bălţeşti, jud. Prahova.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. MOVA RT SATELIT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 20 octombrie 2009, în localitatea Bălţeşti, jud. Prahova, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. MOVA R.T. SATELIT S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : ACASĂ TV, PRO CINEMA, U TV, ANIMAL PLANET, ANTENA 2, AXN, AXN SCI-FI, B1 TV, DIGI SPORT, GSP TV, DISCOVERY, EUROSPORT, DISNEY, MYNELE TV, PARTY TV, TV 1000, ROMANTICA şi ZONE REALITY, iar programele ALPHA TV, THE MONEY CHANNEL, NAŢIONAL TV şi TVR INTERNAŢIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

Ţinând cont de faptul că S.C. MOVA R.T. SATELIT S.R.L. a mai fost sancţionată anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. MOVA R.T. SATELIT S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A 5364/05.01.2006, Anexa din 20.02.2006, pentru localitatea Bălţeşti, jud. Prahova, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. MOVA R.T. SATELIT S.R.L.,
Ploieşti, Str. Carol Davila nr. 8, bl. 123C, sc. B, et. 1, ap 25, jud. Prahova,
CUI 18166180

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 963/17.11.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. MOVA R.T. SATELIT S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Bălţeşti, jud. Prahova, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. MOVA R.T. SATELIT S.R.L. cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Bălţeşti, judeţul Prahova, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”