Decizia nr. 962 din 17.11.2009

17.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. CRESCENDO MARKET S.R.L.,
cu sediul în Topoloveni, str. Calea Bucureşti nr. 113, Bl. P4, Sc. D, parter, ap. 2, jud. Argeş, CUI 6795860

pentru localităţile Sulina, jud. Tulcea şi Topoloveni, jud. Argeş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 14622/13.10.2009, privind reţelele de cablu din localităţile Sulina, jud. Tulcea şi Topoloveni, jud. Argeş aparţinând S.C. CRESCENDO MARKET S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. CRESCENDO MARKET S.R.L. deţine următoarele avize de retransmisie :

  • nr. A1841/22.01.2004, Anexa din 22.11.2007, pentru localitatea Sulina, jud. Tulcea,
  • nr. A1792/22.01.2004, Anexa din 22.11.2007, pentru localitatea Topoloveni, jud. Argeş.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al C.N.A., membrii Consiliului au constatat că S.C. CRESCENDO MARKET S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controalelor efectuate de inspectorul CNA, în reţelele de cablu ce aparţin S.C. CRESCENDO MARKET S.R.L., s-au constatat următoarele :

  • în ziua de 21 octombrie 2009, în localitatea Sulina, jud. Tulcea, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : PV-TV, ERT WORLD, STS MOLDOVA, RTR PLANETA (RUSIA), ETNO TV, MUSIC CHANNEL, SPORT 1, 1 PLUS 1 TV (UCRAINA), GSP TV şi ANTENA INTERNAŢIONAL, iar programele ALFA&OMEGA TV, ALPHA TV, CANAL TELESHOP, CRESCENDO TV SULINA, GOOD LIFE CHANNEL, TV NEPTUN, AXN CRIME, AXN SCI-FI, NATIONAL GEOGRAPHIC şi EUROSPORT, deşi înscrise în grila de programe nu erau retransmise.
  • în data de 22 octombrie 2009, în localitatea Topoloveni, jud. Argeş, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : TRINITAS, OLTENIA TV, ETNO TV şi PV TV, iar programele KISS TV, OTV, ALPHA OMEGA TV şi ALPHA TV, deşi înscrise în grila de programe nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că, S.C. CRESCENDO MARKET S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune (TVR 3) destinate publicului din România. Astfel, programul TVR 3, deşi obligatoriu, nu este înscris în oferta de programe aprobată de Consiliu şi nu era retransmis în reţeaua de cablu.

Ţinând cont de faptul că S.C. CRESCENDO MARKET S.R.L. a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. CRESCENDO MARKET S.R.L., având avizele de retransmisie nr. A1841/22.01.2004, Anexa din 22.11.2007, pentru localitatea Sulina, jud. Tulcea şi nr. A1792/22.01.2004, Anexa din 22.11.2007, pentru localitatea Topoloveni, jud. Argeş, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin.(3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. CRESCENDO MARKET S.R.L.,
Topoloveni, str. Calea Bucureşti nr. 113, Bl. P4, Sc. D, parter, ap. 2, jud. Argeş, CUI 6795860

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 962/17.11.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. CRESCENDO MARKET S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din pentru localităţile Sulina, jud. Tulcea şi Topoloveni, jud. Argeş, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. CRESCENDO MARKET S.R.L. cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în reţelele de cablu din localităţile Sulina, judeţul Tulcea şi Topoloveni, judeţul Argeş a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

S.C. CRESCENDO MARKET S.R.L. nu a respectat nici prevederile art. 82 din Legea audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune (TVR 3) destinate publicului din România."