Decizia nr. 961 din 17.11.2009

17.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a
S.C. PLATINIUM ANDREEA NET S.R.L.,

cu sediul în Bucureşti, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 37, et. 1, Sector 3
CUI : 15902168

pentru localitatea Bucureşti, Sectorul 3

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 15711/29.10.2009, cu privire la reţeaua de cablu din localitatea Bucureşti, Sectorul 3, aparţinând S.C. PLATINIUM ANDREEA NET S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. PLATINIUM ANDREEA NET S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A6625/13.06.2007, Anexa din 13.06.2007, pentru localitatea Bucureşti, Sectorul 3.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. PLATINIUM ANDREEA NET S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, în data de 3 noiembrie 2009, în localitatea Bucureşti, Sectorul 3, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. PLATINIUM ANDREEA NET S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : ACASĂ TV, SPORT.RO, EUROSPORT, EUROSPORT 2, EXTREME SPORT, SPORT KLUB, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, DW-TV, EU TV, NAŢIONAL GEOGRAPHIC, ZONE REALITY, PESCUIT SI VÂNĂTOARE, NATIONAL WILD, DISCOVERY TRAVEL&LIVING, DISCOVERY WORLD, DISCOVERY SCIENCE, TCM, MOVIES 24, AXN, HALLMARK, UNIVERSAL, AXN-SCI FI, AXN CRIME, MYNELE TV, LATINO FIESTA, PARTY TV, K-MUSIC, TRINITAS TV, BBC WORLD, CARTOON NETWORK, MINIMAX, EURONEWS, TV NEPTUN, LATINO FIESTA şi BALCANICA, iar programele ALFA OMEGA TV şi AXA TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

Ţinând cont de faptul că S.C. PLATINIUM ANDREEA NET S.R.L. a mai fost sancţionată anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. PLATINIUM ANDREEA NET S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A6625/13.06.2007 pentru localitatea Bucureşti, Sector 3, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. PLATINIUM ANDREEA NET S.R.L.,
Bucureşti, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 37, et. 1, Sector 3
CUI : 15902168

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 961/17.11.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. PLATINIUM ANDREEA NET S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Bucureşti, Sector 3, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. PLATINIUM ANDREEA NET S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Bucureşti, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”